20100925

MINDEN ÉDESAPÁHOZ ÉS ÉDESANYÁHOZ

Ti édesanyák és édesapák ezen az egész földön, ÉN AZ ÚR és MENNYEI ATYA kérdezlek benneteket, tudatában vagytok-e annak, hogy részben általatok lesz a földnek és az egész emberiségnek a jövője alkotva, igen, hogy ti is meghatározzátok az utódaitok sorsát, hogy az nehezebb vagy könnyebb lesz-e?!

Ti panaszt emeltek sok visszás állapot ellen, melyek az életetek ezen a földön nehézzé, olykor gondteltté és aggodalmassá teszik. Gondoltatok egyszer is tudattal a teremtő valóságra, hogy mindez az általatok elmulasztott lehetőségek következménye, melyeket ez elődeitek ugyanúgy elmulasztottak, mint ahogy ti is ebben az életben elmulasztjátok. ÉN most adok nektek ebben az időben egy különös lehetőséget, hogy mindezt megértsétek és hogy ne teljen el ez a földi életetek anélkül, hogy fel ne használnátok. Akarjátok mindezt? Úgy olvassátok fegyelemmel azt, amit ÉN itt nektek mondok:

Van olyan nagy a szeretet a szívetekben a gyermekeitek és a jövendő generációk iránt, hogy megembereljétek magatokat, és az életetek RÁM AZ ÚRRA alapozzátok és úgy megváltoztassátok, hogy ezáltal az utódaitok élete nem csak könnyebb lehet, hanem elérhetnek egy olyan életet amely megvált és megszabadít minden fölösleges kötődésből, melyeket a meg nem váltott emberi test idézett és idéz elő és az emberiségnek a mai napig oly sok szenvedést okozott és folyvást okoz.

Adathat-e nektek ennél nagyobb boldogság: mindezt tudni, hogy minden rossz feletti győzedelemmel és minden, mély szeretetből elvégeztetett cselekedettel, a gyermekeiteknek és utódaitoknak, igen egész nemzedékek részére egy mennyei földi-világot készíthettek elő, amely már évezredek óta az emberiség vágyainak célja, és a ti vágyaitok célja is! ÉN, a ti TEREMTŐTÖK és URATOK azt mondom, ti képesek vagytok egy ilyen mennyei földi-világot előkészíteni, ha ti az ÁLTALAM előírt ÚTRA léptek, miként az írva áll az ÉN szent ÚJ-BIBLIÁMBAN, és ti ezt az utat kitartással, nap mint nap a szívetek mély szeretetével járjátok.

ÉN AZ ÚR látom és hallom a kérdést a szívetekben, - hogyan történjen meg mindez és hogyan válthatjátok ti mindezt valóra, az ÉN kinyilatkoztatásomhoz híven. - Bizony, bizony hallgassátok és olvassátok:

Nézzetek magatokba, hogy ti, a gyermekeiteket a kezdettől fogva helyesen nevelitek-e és vezetitek-e, a gyermekeitek igaz példaképei vagytok-e, és hogy, a gyermekeitekkel nap mint nap feltekintetek-e HOZZÁM, AZ ÚRHOZ az imádságaitokban, mely imádságok - a gyermekeitek korára való tekintettel - a kezdetben egyszerű fogalommal, meleg szívvel történjenek, hogy ezáltal majd az érettebb korban, önmagukat vizsgálva HOZZÁM forduljanak, hogy így minden egyes embergyermek felismerje, hogy ő miként állhat helyt a gondolataival és a cselekedeteivel ELŐTTEM!

Hozzátok, szülőkhöz fölteszem ÉN AZ ÚR figyelmeztető kérdésem: Lehet az, hogy gyakran amikor a gyermekeitekkel foglalkoztok, a saját kívánságaitokat, vágyaitokat elégítitek ki, melyek oly gyakran céltalan időtöltéssel végződnek ahelyett, hogy azt a célt szolgálnák, hogy fölhívnák a gyermekeitek figyelmét a teremtésem gyengéd és sokrétű jelenségeire és mindezekbe bevezetnék őket?

NEKEM AZ ÚRNAK nincs kifogásom a játékosság ellen a gyermekek között. ÉN is játszottam, mint a kisfiú JÉZUS másik gyermekekkel. Tudnotok kell - és mindennek utánaolvashattok a kinyilatkoztatás-diktátomban „JÉZUS gyermekkora”*) -, hogy a játékaim arra szolgáltak és ahhoz járultak hozzá, hogy felhívják a játszótársaim figyelmét az élet mélyen fekvő problémáira és mindazok felismerésére. Tegyétek mindezt ugyanígy ti is: hogy a játékok melyeket játszotok semmiképpen se fölösleges időtöltésre szolgáljanak, a játékaitok azt szolgálják és ahhoz járuljanak hozzá, hogy felhívják a gyermekeitek figyelmét az élet sokoldalú titkaira, a teremtésem sokrétűségére és nagyobb gyermekeknél a természet törvényeire, a felelősségteljes emberi cselekedetekre és a sors törvényességére. Mindez soha ne azt jelentse, hogy a gyermekeiteket fanatikusan idomítsátok és elvegyétek a kedvüket a játéktól, nem, hanem keressétek folyton az igaz középutat, melyre a szívetekben akkor fogtok ráismerni és akkor fogjátok megtanulni felismerni, ha a szívetekben folyton HOZZÁM fordultok és feltekintetek a saját magatok vizsgálata során.

*) „JÉZUS gyermekkora” (Jakobus Evangélium) újból kinyilatkoztatott JÉZUS KRISZTUSTÓL Jakob Lorber által (1800-1864). Az eredeti németnyelvű kézirat sok nyelvre le lett fordítva.

Mély komolysággal kérdezem ÉN AZ ÚR: Így cselekedtetek ti mostanáig, és ha nem, készek vagytok mostantól fogva úgy cselekedni és mindazt követni, amit ÉN nektek itt ismertettem? Higgyetek NEKEM, a ti MENNYEI ATYÁTOKNAK JÉZUSNAK, a gyermekeitek meg fogják mindezt köszönni egykor és olyan gyümölcsöt fognak hozni, amely mindannál sokkal többet fog érni, mint amit ti e földi élet poroszkálásában valaha is elérhettek.

Igen, a gyermekeitek köszönetet fognak nektek mondani akkor is, ha ők a kezdetben néha ellenkeznek az ilyen típusú játékok ellen és nem mindig akarják mindazokat elfogadni. Viszont soha ne kényszerítsétek őket, mert akkor nem játék a játék - hanem tanuljátok meg türelmesen és odaadóan a gyermekeiteket mindarra rávezetni, hogy ők maguk fölismerjék, hogy mi az oka annak amiért egy ilyen típusú játék előnyösebb a számukra mint egy másik játék melyet ők ugyan forró játéklázzal játszanának, amely viszont nem lenne hasznos az érettségük és az előrehaladottságuk szempontjából.

Akkor majd hamarosan meglátjátok, ahogy a gyermekeitek szellemükben felébrednek, a különböző játékokból felnőnek és az érdeklődésüket az élet komolyabb feladataira helyezik és magukat azoknak szentelik. És akkor legyetek figyelmesek, és kövessétek őket ezen az úton, hogy komolyabb feladatokat is rájuk bízhassatok, mert mindez akkor a gyermekeiteknek sokkal nagyobb örömet fog okozni, mint némely haszontalan játék, amely csak a játékszenvedélyt ébresztené fel, és ezért a gyermekeitek lelkét mélyebb földi utakhoz csatolná, és őket hamarosan e világ terhének mocsara elragadná.

Mindez rendületlenül nagy feladat ELŐTTEM, AZ ÚR előtt, hogy ti a gyermekeitekben felébresszétek és erősítsétek az ő nemeslelkűségüket és a felismerőkészségüket-éberségüket, mindezeknek a játékszenvedély mint, ostoba időtöltés a legnagyobb ellensége, amely által a minél jobban növekvő játékvágy egy idő után úgynevezett hatalomvággyá válik, a játékban való, a másik játszótárs fölötti fölényességben. És oly gyakran mindez által a vágyálom is úgymond lángoló tűzzé lesz szítva, amely a későbbi, érettebb ifjúkorban alig lesz oltható és így a fiatalságot különböző szükségekbe sodorja, melyek végén oly gyakran az élet összeomlása, élettelenség és értelmetlenség áll, és mindezek által szabaddá válik az út mindenféle idegölő mérgek számára, melyeket a végső szükségben megragadnak. - Ezért szenteljetek különösképpen nagy figyelmet az ÉN következő intelmemnek: Legyetek figyelmesek már a kezdetben! És ti meg fogjátok látni, hogy a kezdetek már a gyermekeitek kiskorában a látszólag teljesen ártalmatlan fölösleges időtöltésben és elmulasztott nevelésben rejlenek.

Különösen ezek közé, a látszólag ártalmatlan állapotok közé sorolhatók, a túláradó bőséggel ajándékozott, úgynevezett játékszerek, melyek már a kisgyermekkorban ahhoz a veszélyhez vezetnek, hogy ezek a még kis és tapasztalatlan lelkekben, nagy függőséget ébresztenek a mértéktelen földi birtoklás iránt, és őket állandó elégedetlenségre nevelik, ami majd a későbbi évek, élet során állandó nyugtalanságot és elégedetlenséget okoz és így végül majd lelki és testi fogyatékossághoz vezet.

Csak az igaz szívélyes-szülőiszeretet által készíthető elő az igaz öröm és boldogság a gyermekeitek részére, amely a gyermekeiteknek erőt ad, és így igaz alapot nyújt, egy tiszta és egyenes életúthoz. Mindehhez az is hozzátartozik, hogy a gyermekeiteket ezzel és azzal megajándékozzátok, miképpen ÉN, a ti TEREMTŐTÖK benneteket a természet minden adományával, az élettel e földön és a túlvilágon megajándékozlak, viszont ÉN csak az érettség és elvégzés mértéke szerint ajándékozom. Ugyanúgy ajándékozzátok meg ti is a gyermekeiteket igaz mértékben és mindazt figyelembe véve, hogy a gyermekeitek az ajándékaitokat igaz köszönettel, és mindennap a szeretetben való engedelmességgel viszonozzák-e. Ezért ne gondoljátok azt soha, hogy bőséges ajándékokkal a gyermekeiteknek igaz örömet szereztek - akkor is ha ők mindazokat a tapasztalatlanságuktól fogva mohón magukhoz veszik - éppen ellenkezőleg, ti nagy kárt okozhattok, ami egyszer megnehezítené a gyermekeitek számára az élet, a köszönetben és elégedettségben való eredményességét, különösen nélkülöző időben, amikor többek között az is szükségszerű, hogy valamiről le tudjanak mondani. Egy ilyen nagy bőséggel megajándékozott gyermek vélt öröme és lélekkínja nagyon hamar a nélkülöző idő végett bosszúsággá válhat, amikor a forrón kívánt dolgok nem kaphatók meg. A békeszeretet távozik és a szeretetteljes, nyugodt gyermekekből kapzsi és türelmetlen emberek lesznek, akik végül attól sem riadnak vissza, hogy mindazt amit megkívánnak alattomosan és ravaszul magukhoz ragadják és soha sem lesznek elégedettek. - Mondjátok, hogyan tudjon ENGEM AZ URAT egy ilyen ember valaha is fölismerni és szeretni az ÉN SZERETETEMBEN és a tuljdonképpeni valóságomban?

Látjátok, ezért gondoljátok meg és vizsgáljátok folyton a szívetekben, hogy ti mindenkor helyesen cselekedtek-e a gyermekeitekkel szemben. Mert sem a mértéktelen bőséggel, sem a fölösleges és túlzott takarékossággal, fösvénységgel nem cselekedtek helyesen. Viszont mind az, amit a gyermekeitekkel helyesen tesztek, nem csak a gyermekeiteknek lesz csodálatos életsegítség az ÁLDÁSOM által, melyet ÉN nektek szülőknek adok, hanem ti tapasztaltok majd áldást áldás után mint a gyermekeitek igaz szülei és mindabban ami jót tesztek a felnövő ifjúságnak.

Mindaz, ami itt példázatképpen kimondatott: a helyes vonatkoztatás a kulturális és családi életre.

Nem csak arra vonatkozik, hogy ti, mint szülők az ÉN hét szent házasélet-parancsolatom, - miképpen azok az ÉN Új Bibliám első kötetében írva állnak - szerint helyesen éltek, hanem arra is, miképpen magatok felismeritek és legyőzitek minden hibátokat: a hiányosságokat és gyengeségeket, mint a gyermekeitek igaz példaképei. Ti nem is sejtitek, hogy milyen messze ható változásokat vált ki az, az ember, vagy azok a szülők, akik mindezt megszívlelik és minden következetességgel az életükké teszik. Akkor mindezek a pozitív változások nem csak a saját gyermekeiteknek tesznek jót, hanem az egész világ fiatalságának is, az ÉN SZENT SZELLEMEM életet sugárzó ereje által. Váljon tudatossá mindez bennetek, szeretett édesanyáim és édesapáim ezen a földön: hogy az ÉN SZENT SZELLEMEM bennetek és általatok csodálatos módon hatékonnyá váljon, és így eleget tegyen a szükségszerű fejlődést segítő követelménynek-struktúrának ezen az egész földön, így ti hozzájárultok ahhoz, hogy az ellenpólus kísértő törekvéseinek ereje és termőtalaja elvétessen, amely által az ifjúság veszélyeztetése csökken és igen hamar olyan időszak jöhet, ahol a vidám és csillogó gyermekszemek nem lesznek a szüleik tévútjai és meggondolatlansága végett szomorúak.

Ó ti édesapák és édesanyák, ha tudnátok, hogy ti úgymond balzsammá válhattok a gyermekeitek és e világ ifjúsága számára, bizony, bizony mondom nektek ÉN AZ ÚR, ti nem csak az életetek változtatnátok meg azonnal HOZZÁM fordulva, hanem sokkal nagyobb figyelmet szentelnétek a gyermekeitek nevelésének és még nagyobb figyelmet a társadalom negatív és veszedelmes szemléletének, és elősegítenétek mindazok megszüntetését!

Vagy úgy gondolják egyesek közöttetek, hogy mindaz az áldásotokká válik, ha először is a játékvágyat és az unaloműzést és a későbbiekben a kívánalom kedvet szítjátok, ha ti minden erkölcsösséget és moralitást félreállítotok, hogy ezek a negatív életirányzatok akadályok nélkül elterjedjenek, és hogy ti mindezek segítségével a gyermekeiteket és az ifjúságot, szabadsághoz és életörömhöz segítitek? - Ó milyen balgák vagytok ti mindannyian, akik a mai napig mindezt hirdetitek és elősegítitek. Az ellenkezőjét készítitek elő a gyermekeiteknek, bizony, bizony mondom nektek ÉN AZ ÚR, mert ti egy élő sírt készítetek elő a részükre és megteremtetek mindent, a sokoldalú lelki és testi szenvedéshez, legyenek azok sorscsapások, vagy különféle betegségek, melyek oly gyakran gyógyíthatatlanok és ezért e földi életet a kín, a fájdalom és a szenvedés szomorú bélyegével bélyegzik meg. A saját magatok részére viszont előkészítetek a liberális engedélyetekkel egy köves és buktatós utat, amely a ti életutatokat megnehezíti és így minél nehezebbé válik a békés és elégedett életrendre rátalálni és ugyanazt elérni. Nyugtalanság és rendetlenség lép be az életetekbe, csalások és lopások teszik az életet nehézzé, munkanélküliség, aggodalom, szükség és betegségek következnek be lépésről lépésre, igen, és végül még a természet is ellenetek fordul és tehetetlenül kell átélnetek miként minden birtokotok-vagyonotok megsemmisül és azt miképpen az életet adó erők az élelmiszerekből eltávoznak mert mindazokat ÉN AZ ÚR már nem áldhatom meg.

ÉN AZ ÚR felelősségre vonlak benneteket, mindazért amit elmulasztottatok elvégezni a gyermekeiteknél, legyen az a nevelésben, legyen az a kísértésektől való megóvásban, - melyeket oly gyakran ti magatok idéztek elő a zabolátlan, szenvedélyes és a kívánalomtól izgatott életetekkel - és már odáig jutottatok, hogy ezen zabolátlan a kívánalomtól izgatott szenvedélyességetek, nem csak az embertársaitok hanem aggályok nélkül már a kiskorú gyermekeitek tudatára adjátok. - És akkor csodálkoztok azon, hogy ÉN sem az országotokat sem a kultúrátokat nem áldom és áldhatom meg, és így minden visszamarad úgy a természet miképpen az élet is, úgy hogy ti rákényszerültök minél kérdésesebb módszerekhez fordulni és fogni, melyek végül mégsem a várva várt segítséget hozzák, hanem nektek még több nehézséget okoznak. Ha ti sürgősen vissza nem fordultok erről az útról, és minden gondolatotok, igyekezetetek és bizalmatok ismét HOZZÁM, a mindenség TEREMTŐJÉHEZ nem irányítjátok, akkor nem tudlak benneteket az oltalmamba venni a természet hatalmával és a sors következményeivel szemben az utóbbi évezredekben elkövetett vétkeitekért, mert fönnáll és mindörökké fönn fog állni a bűn és bűnhődés legszigorúbb törvénye, ha tetszik nektek, ha nem! És csak ÉN AZ ÚR tudlak benneteket ennek a legszigorúbb teremtőtörvénynek a következményeiből megszabadítani a KEGYELMEM és a MEGVÁLTÁSOM által a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN. ÉN a KEGYELEMKEZEM kinyújtom hozzátok mindannyiatokhoz - különösképpen ebben az átmeneti időszakban az új időbe - ezen a földön.

Viszont csak akkor ha ti teljes komolysággal megváltoztok, és minden törekvésetekkel, érzésetekkel következetesen HOZZÁM fordultok, ÉN csak akkor fogok és tudok nektek segíteni, minden problémátok megoldásában, és egy magasabb emberi kultúra - az igaz béke, boldogság és jólét - megteremtésében ezen a földön, ahol sem munkanélküliség sem különböző betegségek nem lesznek. Ezért nézek ÉN mindenre nagyon szigorúan, ami még fönnáll és mindarra alkalmas, hogy a gyermekeitek szívét megrontsa és a szívük nézetét elvakítsa a TEREMTÉSEM magasabb igazságaival szemben.

Ezért szólok ÉN AZ ÚR ismételten hozzátok e föld édesapáihoz és édesanyáihoz: szerencse, boldogság és jólét váljon a részetekké oly mértékben, miképpen azon igyekeztek és arra törekedtek, hogy a gyermekeiteket és az utódaitokat helyesen neveljétek és a pokol szennyétől megóvjátok ezen a földön. Így nem teszitek őket ki tovább a saját hibáitok és gyengéitek által a különböző testi kísértéseknek, hogy ÉN megáldhassalak benneteket örök időre és örökkévalóságra. Bizony, bizony mondom ÉN AZ ÚR, a ti MENNYEI ATYÁTOK JÉZUS, mély komolysággal. Mivel minden idők idője már megkezdődött, amikor ÉN AZ ÚR a világmindenséget átfogó ÚJ JERUZSÁLEMET megteremtem ezen a földön, mint az ÉN ÖRÖK SZERETETEM szent országát.

ÁMEN, mondom ÉN AZ ÚR a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN és KEGYELEMBEN.

ÁMEN, mondom ÉN AZ ÚR a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN és KEGYELEMBEN.

ÁMEN!

© Lichtkreis Christi e.V.

Nincsenek megjegyzések: