20200723

22-ei álmomra válaszul...

Atyám haragját már nem lehet visszatartani. Fenyegetően közeledik a föld halála. Amit ez a generáció elvetett, azt fogja learatni. Hevesebben fog tombolni a tűz annál, mint amilyet valaha emberi szem látott. A föld elemei meg fognak olvadni és fölemésztik a természetet, az embereket, állatokat, mindent!
20130518A két pont  távolsága légvonalban: 67.775 km
A két pont közötti távolság útvonala: 92,4 km
Az autóút átlagos becsült ideje: 1 óra 30 perc


„Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.” (Lk 12, 47-48)


Ima a Szentlélek által: „Drága Jézusom! Magasztalom és dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Hálát adok Neked azért, hogy köztünk maradtál a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, az igében, ami a Te tanításod, és a szeretetben, mert egyedül Benned tudunk igazán szeretni.
Ó, Jézusom, imádott Királyom! Kérlek, végy körül bennünket szent angyalaiddal, vezess minket az igaz úton, hogy mindig Téged kövessünk, és soha le ne térjünk a Te ösvényedről! Te vagy az Út, az Igazság és az Élet. Az Út, amelyen járnunk kell úgy, hogy követjük példádat. Formálj minket egyre jobban képmásodra! Tanításod az egyetlen Igazság, amit ha megtartunk, üdvözülünk. Te vagy örök Életünk, imádott Királyunk. Te mondtad: aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van. De aki nem eszi, és nem issza, annak nincs élete. Ha Benned élünk, olyanok vagyunk, mint a szőlővesszők, amelyek dús termést hoznak. De ha elutasítanánk Téged, száraz ágak lennénk, amelyek nem valók egyébre, csak tűzrevalónak.
Jézusom, Királyom, örök Boldogságom! Te mondtad: „Legyetek szentek, amint Én Szent vagyok.” Formálj engem Magadhoz méltóvá! Olyan akarok lenni, mint Te! Mindenben hasonlóvá szeretnék válni Hozzád, hogy ha a Mennyei Édesatya letekint rám, rólam is el tudja mondani, amit Rólad: „Ez az Én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik.”
Égi Édesanyám! Ma van fatimai jelenésed 103. évfordulója. Téged elküldött Szent Fiad ebbe a siralomvölgybe, hogy figyelmeztesd gyermekeidet, és vezesd őket Hozzá. Vérkönnyeket sírsz azok miatt, akik nem akarják meghallani szavadat. Sajnos, ma is sokan menetelnek a széles úton, amely a kárhozatra visz. Még sokkal többen, mint amikor megjelentél Fatimában. Tudom, Szűzanyám, hogy az idő egyszer lejár. Kérlek, imádkozz gyermekeidért, hogy meghallják szavadat, megfogadják tanácsaidat, elforduljanak a rossztól, és Szent Fiadat kövessék a keskeny úton, amely az életre visz. Szűzanyám, ments meg minket a sátán minden cselszövésétől, csapdájától! Ölelj magadhoz, terítsd ránk istenanyai palástodat! Helyezz minket Szent Fiad irgalmas Szívébe! Esdd le számunkra a megtérés kegyelmét! Mert csak ott van szeretet és béke, ahol befogadjuk Jézus tanítását, és tettekre váltjuk.
Fatimai Királynőnk, kérlek, könyörögj érettünk, hogy megfogadjuk szavadat, és üdvözüljünk! Drága Szűzanyám! Veled együtt akarom kimondani életem minden helyzetében: „Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint.” Kérlek, esdd le számunkra az alázat, a tisztaság és az engedelmesség erényét, hogy Hozzád hasonlókká váljunk, és elnyerjük az örök életet!
Jézusom, imádott Királyom! Egyedüli örömöm, békém, boldogságom! Vonzzál mindig Magadhoz! Boríts be minket értünk kiontott drága Szent Véreddel, hogy mindig felismerjük és megtegyük akaratodat, és maradéktalanul teljesítsük ránk vonatkozó örök szent tervedet. Kérlek téged, áldj meg minket, imádott Főpapunk, örök üdvösségünk Szerzője, végtelenül szerető áldásoddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

(MJ20200513)

20200722

Megkerült csütörtök, de jobb lett volna ha inkább nem tudok róla...

Az azonosítója: 120220200412 , ha valakinek fontosabb megtekinteni itt elérheti eredeti nyelven. Miről van benne szó, a COVID19 koronavírus-járvány megfékezéséről, legalábbis első olvasatra ez tűnt fel nekem. Bár a legtöbb üzenet arról szól, hogy mit kellene megtenni, hogy megszűnjön a járvány vagy azt mondja el, mi lesz akkor, ha nem teljesülnek, s milyen újabb büntetések lehetnek.


2008.12.23 20:48

Drága gyermekeim, Jézus Egyházának nehéz keresztet kell hordoznia. Eljön majd a nap, amikor két Trón lesz, de csak az egyik lesz Péter igaz Utódjáé. Ebben az időben nagy lelki összezavarodottság lesz az Egyházban. Tartsatok ki az Igazság mellett! Halljátok meg, amit mondok nektek és maradjatok szilárdak hitetekben.2020.06.23.
1.
A menekülésről és a rejtekbe vonulásról volt szó.
Egy üzenetben olvastam, hogy a koronavírus járvány második hulláma folyamán kell már összecsomagolni, és indulni a rejtekhelyre. Ez nagyon félelmetesnek hangzik, és nagyon felkavaró.
Jézus: Drága kislányom, az azonnali csomagolást és a rejtekhelyre vonulást nem kell komolyan venni. Ez tulajdonképpen ijesztgetés. Figyeljetek, hogy mikor fogják bejelenteni a koronavírus elleni vakcina szigorú kötelezővé tevését. Ettől a pillanattól kezdve valóban csomagolni kell, és készenlétben kell állni.
2.
A Bibliában (Apostolok Cselekedetei 8) olvasni lehet, hogy az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, miután megkeresztelte az etiópiai királynő magas rangú udvari tisztjét, hogy az udvari tiszt nem is látta Fülöpöt többé.
Érzés: Ilyesmi akár velünk is megtörténhet majd, hogy az Úr egyik pillanatról a másikra egyik helyről a másikra helyez
Jézus: Mint ahogy lehetséges lesz, hogy a rejtekhelyeteket és benne titeket láthatatlanná teszlek, vagy megsokasítom az ételeteket és italotokat, úgy az is megtörténhet az Én akaratomból, hogy egyik pillanatról a másikra a lakásotokról a menedékhelyre helyezzelek át benneteket.
.....

11.
Hang: Nézd csak, itt minden el van rendezve.
Jézus: Látod milyen előrelátóak vagyunk? Már most megüzenjük nektek, hogy a büntetés előtt hogyan gondoskodunk majd rólatok. Menedékhelyeket biztosítunk hűséges gyermekeinknek és családtagjaiknak.
12.
Hang: Nem tudom ezt húzni-halasztani.
Jézus: Annyira rövid az idő, hogy igyekeznem kell gondoskodni rólatok, hogy a gonosz az ő ravaszságánál fogva el ne ragadjon benneteket Tőlem a chippel.
13.
A chippekről volt szó.
Hang: Széles körben alkalmazzák.
Jézus: A chippet a vírus elleni oltóanyagba építik bele, és tömegeket akarnak beoltani vele.
14.
Hang: Teljes kontroll alá akarják vezetni a népet.
Jézus: Aki elfogadja a chipet tartalmazó vakcinát, az teljes ellenőrzés alá kerül. Mindent látnak és hallanak, amit tesz, amit mond. Egy pillanatra sem maradhat az ilyen ember láthatatlan előttük.
15.
Hang: Elnapolom.
Jézus: Azért napolom el ezeket a végső időket, amit már sokan 2000-ben vártak, hogy egyre többen Felém forduljanak, megtérjenek, és megtisztuljanak. Atyám és Én azt akarjuk, hogy minden gyermekünk üdvözüljön. 2000 óta már több millióan megtértek a világban.

2020.06.30.
1.
Hang: Lesz-e Nagyfigyelmeztetés?
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés kivétel nélkül mindenkinek meglepő és megrázó lesz. A bűnbánat olyan mértékű lesz benned, amilyent még soha nem tapasztaltál.
2.
Egy üzenetben olvastam, hogy a Szűzanya azt mondta a kiválasztottjának, hogy a szorongattatások ideje 2019-ben kezdődött, és 2026-ban lesz vége az antikrisztusi kornak, és 2023-ban várható nagy valószínűséggel a Nagyfigyelmeztetés.
Gondolat: Salamon királynak az Ószövetségben az Úr mondta, ne imádjon hamis isteneket, mert el fogja venni királyságát, és szét fogja szórni a népet.
Gondolat: 2019-ben történt az, hogy a Pachamama szobrok előtt borultak le a Vatikánban egyesek az Egyházból is, így feltételezhető, hogy ez egy fordulópont.
Jézus: Drága gyermekem, az emberiségre váró események időpontját egyedül Atyám tudja. Az engesztelések hatására az antikrisztus uralmát lehet, hogy meg fogja rövidíteni. A 2019-es év bizony meghatározó a modern bálványimádás területén. Tehát, vagy 7 évről van szó, vagy kevesebbről. Több évről nem valószínű.
3.
Hallottam egyeseket úgy nyilatkozni, hogy a Covid-19 vírus járvány biológiai világháború.
Gondolat: Lehet, hogy ez a világháború kezdetét jelentheti, és közben hallani lehet a különböző sztrájkokról, felvonulásokról is…
Jézus: Nyugodtan tekinthettek úgy ezekre a mai vírusokra, mint a háború kezdeteire. A sztrájkok, a forradalmak és az egymást követő járványok viszik bele az emberiséget a III. világháborúba. Ezért nagy szükség van a Nagyfigyelmeztetésre, hogy az emberiség többsége megtisztulva kerüljön bele ebbe a nagy káoszba és szorongattatásokba. Egészen más szemmel fogják nézni a történéseket, ha a Szentlélek felvilágosítja őket, és megtérnek. Óvakodni fognak a vakcinák elfogadásától, és a jó oldalra állnak. A tömegek így megmenekülnek attól, hogy az Antikrisztust fogadják.
4.
Hang: Csatlakozásban vagyunk.
Jézus: Vigyázzatok gyermekeim, mert a technológia rohamos fejlődése teljesen kiszolgáltat benneteket a háttérhatalomnak. Ti magyarok ne legyetek büszkék arra, hogy csatlakozhattok az 5G technológiához. Fejlett szellemi tartalékaitokat kihasználják a szabadkőművesek, és ha engedelmeskedtek, elősegítitek saját pusztulásotokat. Az 5G arra szolgál, hogy minden okos műszert rákapcsoljanak a központi elektromágneses trafókra, pl: automata gépkocsikat, okostelefonokat, okos TV-t, stb, hogy központilag irányítani tudják a háttérből, és ellenőrizni tudják, hogy ki hova utazik, miről társalog, és mi mindenre készül. Sajnos, nemcsak ezekkel az okos tárgyakkal tudnak ártani az emberiségnek, hanem a régi hagyományos telefonokkal, diktafonokkal, és más műszerekkel, mert ezeket is követni tudják, és információkat tudnak szerezni általuk. Ezért gyermekeim, óvatosak legyetek ezekkel a műszaki cikkekkel, telefonokkal, mert amit a közelükben beszéltek, azt mind képesek lehallgatni a háttérhatalom emberei. Amikor beszélgettek, inkább a szabadban legyetek, és ne legyenek a közeletekben a telefonok és egyéb műszerek. Szomorúan nézem, hogy az Én magyarjaim készségesen csatlakoznak ehhez az öngyilkossághoz.
5.
Hang: Internettel… semmiféle bajt nem okoznátok.
Jézus: Az internettel, amennyiben ismereteitek gyarapítására, az információk bővítésére használnátok csupán, semmiféle bajt nem okoznátok. De sajnos ez is olyan találmány, amely a totál kontroll eszköze. Teljesen kiszolgáltatjátok az adataitokat, a facebookon még az arcotokat is az ellenségnek.
6.
Arról volt szó, hogy fontos mindenre figyelni.
Jézus: Fontos, hogy a legkisebb dolgokra is figyeljetek, óvatosak legyetek, ne szolgáltassátok ki magatokat a háttérhatalomnak. Bizony ez a hatalom már hatékonyan működik. Gyűjti az adatokat, elraktározza, és akkor használja majd fel, amikor büntetni akar.
7.
Hang: Ezt is magyaráztam egyszer.
Jézus: Már évekkel ezelőtt néhány választottamat megnyugtattam, hogy azok a titkos információk, melyekről egymás között beszélgetnek, az igaz, hogy le lesznek hallgatva, de mikor elérkezik a Nagyfigyelmeztetés, végtelen szeretetemben, az engesztelők védelmében az okos műszerekről minden nyomot el fogok tüntetni. Viszont, a Nagyfigyelmeztetés után végtelenül óvatosnak kell lennetek, a legjobb, ha szabadban beszélgettek a kényes témákról, ahol semmiféle telefon, diktafon és más egyéb műszer ne legyen nálatok. Mert ami ott el fog hangzani, az nem lesz letörölve. Azokat fel tudják használni ellenetek.
8.
Kép: Egy toronyóra barna lábakkal füves területen.
Jézus: Ezzel az órával arra figyelmeztetlek benneteket, hogy lelketeket készítsétek fel, mert elkezdődtek a járványokkal a szorongattatások, folytatódnak a forradalmakkal, sztrájkokkal, külső-belső harcokkal, és nagyon fontosnak találom, hogy mire beköszönt a Nagyfigyelmeztetés, lelketekben csak tisztaság és szeretet legyen. Lelketek legyen olyan üde és tiszta, amit e képen a friss pázsittal elétek tárok.
9.
Hang: Kemény időket élünk itt.
Jézus: A végső idők apostolai vagytok, az első nemzedék, amely át fogja élni a nagy szorongattató eseményeket. Ne féljetek semmitől, ami majd bekövetkezik, mert állandóan veletek leszek. A tenyeremen hordozlak titeket és családjaitokat.
.....


13.
Hang: Szétszórásban lesz részetek.
Jézus: Ahogy peregnek az események és jön a járvány második hulláma, úgy szórnak széjjel benneteket, és megint karanténba zárnak. Megszűnnek újra az engesztelések és a szentmisére járások, így szakítanak el benneteket egymástól. Egységben lenne az erő, de ezt ők nem akarják.
14.
Hang: Gyorsított küzdelem ez.
Jézus: Mivel elkezdődtek az emberiségre váró nagy események, sietni kell, hogy az Én kegyelmemmel egészen legyőzd a kísértéseket, megerősödjön benned a bátorság.
15.
Hang: Az elsődlegesek éppolyan fontosak, mint a másodlagosak.
Jézus: Itt gondolj Mária és Márta eltérő feladataira. Az igaz, hogy az ember lelkében, ha jó keresztény, első az Isten és a lelke. A második helyen állnak az állapotbeli kötelességek. De Én azt mondom nektek, le kell jönnötök az áhítatos imádság hegyéről, hogy a környezetetekben gyakorolni tudjátok az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, hogy szeretetet adjatok a körülöttetek élőknek. Tehát, mindkét feladat egyensúlyban kell, hogy legyen egymással. Ha az imádságra hivatkozva kibújtok a szeretetcselekedet kötelessége alól, bizony bűnt követtek el.


2020.07.07.
1.
Arról beszéltek, hogy minden 65 év feletti magyar állampolgárt novemberi oltásra köteleznek. A gyermekoltásokról is szó volt.
Jézus: Drága gyermekem, a vakcinák eleinte nem lesznek nagyon veszélyesek, de később gyengíteni fogják az emberek immunitását, és mikor beleépítik a legújabb technológiával a nanorészecskéket, azok befolyásolják az agy működését. Ezt követően majd beépítik a chipet, amellyel ellenőrzés alatt tartják az egész emberiséget. Az időpontot nem árulom el. A kötelező gyermekoltásokról nem nyilatkozom eszközömnek.
2.
A chipekről volt szó.
Hang: Légy felkészülve erre.
Jézus: Az igaz, hogy még nincs itt az ideje a chip kötelező beépítésének, de erősen közeledik. Kérd a Szentlelket, hogy adjon neked erős elhatározást és bátorságot, hogy soha ne egyezz bele ebbe a szörnyű lépésbe.
3.
Kép: Az emberek Istentől kértek valamit, pl: hogy kifejlesszék a modern dolgokat. Isten pont az ellenkezőjét adta, pl katasztrófát, hogy ezt meghiúsítsa.
Jézus: Teremtésem ezekkel a kutatásokkal nagy veszélybe kerülhet, ezért mindent bevetek, hogy ne sikerüljön a technológia fejlődésével beépíteni az oltóanyagba a Szentírásban is emlegetett chipet.
4.
Hang: Már nyíltan beszélnek a világrendről.
Kép: Fény
Jézus: Már egyáltalán nem titok a központi világrend felállítása, és ezen belül az egységesített, még inkább központból irányított Európai Unió fejlesztése.

.....
7.
A színekről, és jelentőségükről volt szó.
Jézus: Ha nem is mindenki érti, de minden színnek megvan a maga jelentése, mindegyik jelképez valamit. A piros a szenvedést és a forró szeretetet, az arany a dicsőséget, a sárga a hűséget, a fehér a tisztaságot, a lila a bűnbánatot, a rózsaszín a felebaráti szeretetet, a kék a békét, és magát a Szűzanyát.
8.
Érzés: Szinte azonnal ki kell használni az időt, hogy jót tegyünk valakivel, mert könnyen lehet, hogy a következő nap már nem tudjuk ugyanazt megtenni, mert nem lesz rá lehetőség. Eképpen befolyásolhatjuk az eseményeket is.
Jézus: Minden engesztelőmre vonatkozik, amit most tanácsolok. Ha a körülményeitek engedik, és szükség van valamilyen jócselekedetetekre, ne várjatok vele, hanem azonnal tegyétek meg. Pl: ha imádkozás alatt felhív valaki, ne úgy reagáljatok, hogy holnap jobban ráérek, akkor majd meghallgatlak. Ugyanis, lehet, hogy akkor már késő lesz a gondjai enyhítésére. Figyeljétek, mikor indít a Szentlélek a jócselekedetekre, és ne napoljátok el. Így elkerülitek a jóra való restséget, mint bűnt, és a segítségetekkel befolyásolhatjátok a dolgok helyes mederbe terelését.
9.
Hang: Gané… utána jönnek ezek.
Kép: Egyes emberek besoroltak engem a gané után a sorba.
Kép: Férfiak beszéltek egymás között.
Jézus: A vakcinák kötelezővé tétele és a keresztényüldözés kéz a kézben járnak. A legmélyebben hívő keresztények nem hajlandók beoltatni magukat. Jól tudják, hogy ez az ellenszer egyre több veszélyt rejteget magában. Mivel ellenállnak, a társadalom az ellenségének tekinti, olyannak, aki nem vigyáz mások egészségére. Őket mélyen leértékelik. Már vannak olyan szervezetek, csoportosulások egyes európai országokban, így hazátokban is, akik vakcina ellenesek, és ha kell, tüntetést is szerveznek.
10.
Hang: 180°-os fordulat lesz.
Jézus: Mire elkészül az ellenszer, gyermekeim többsége nagy ovációval és megkönnyebbüléssel fogadja. A WHO és a kormány ámulva tapasztalja majd, hogy egyrészt a vallásos emberek, másrészt az internetről tájékozódóak ellenkezőleg reagálnak, és szembe szállnak a vakcina kötelezővé tételével.
11.
Az 5G-s technológiákról volt szó.
Hang: Így kellett lennie ennek.
Kép: Valami erő lebombázza, lerombolja az 5G-s trafókat.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetés nemcsak gyermekeim lelkének megmutatására és megvilágosítására irányul, hanem minden olyan technológiai csoda tönkretételére, amely alkalmas az emberiség központi ellenőrzésére. Ezeket majd újra kell építeni az Antikrisztus embereinek.

12.
Hang: A háttérhatalmat… a nyomdába…
Jézus: A háttérhatalmak jól tudják, hogy elsősorban a nyomdákat kell vizsgálat alá venni, és beszüntetni azokat az írásokat, melyek a kialakuló világuralom ellen propagálnak.
................

16.
Hang: Előbb érezni a meleget, utána jönnek a szúnyogok.
Hang: Jönnek a vírusok… majd jön a felhőszakadás.
Hang: Betegek.
Jézus: Ha befejeződik a meleg nyár, újra jelentkezik a járvány. Mint a felhőszakadás, úgy csapnak le a vírusok az emberiségre. Rengeteg beteg lesz. Ne féljetek szeretett népem, magyarjaim, nálatok minden enyhébb lesz.
17.
Kép: Egy valaki egy barna száraz levelet nyújtott elém.
Jézus: E kép azt mutatja neked, hogy ősszel jön vissza a járvány második hulláma.
18.
Kép: Egy férfi jött elém, kinek fekete palástja volt. Leült a földre velem háttal, és visszapillantott rám.
Hang: Ment meghalni.
Hang: Annyira irigylésre méltó.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A fekete palástos férfi a halál angyalának szimbóluma. Tudja, hogy ebben a járványban aratni fog. Azt magyarázza neked, hogy irigylésre méltó, aki ebben a vírusban hal meg, mert nem kell átélnie a soron következő szorongattatásokat.
19.
Arról volt szó, hogy egyensúlyt kell tartani dolgokban, Istennél semmi sincs eltúlozva.
Kép: Több serpenyős mérleg, 1-1 serpenyőben Isten 1-1 tulajdonsága van: szeretet, irgalom, igazságosság, bölcsesség, türelem stb. egyensúlyban vannak a serpenyők.
Kép: Arany fény.
Jézus: Isten tökéletes egyensúlyban tartja a különböző tulajdonságait. Pl: irgalmasságát kiegyensúlyozza az igazságossága, a szeretetét a feddése, a gondoskodását az ember önállóságának a meghagyása stb. Nálatok, embereknél szintén törekedni kell az egyensúlyra. Egyensúlyt kell tartani az erőnlétetek és a feladatok mennyisége között. Egyensúly kell, hogy legyen a szolgálatkészség és a „nem”-et mondás között. Egyensúlyban kell állni az Istenszeretetnek és a felebaráti szeretetnek egymással. A felebaráti szeretetet nem szabad túlzásba vinni, hogy rajongásba csapjon át.
‘δόξασε με κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, σε όλα, και σε όλες τις περιπτώσεις…"

119120190930

20190526

Az erősen vallásos, tradicionalista házaspárok a legboldogabbak

11 országra kiterjedő felmérés a vallásosság és a boldogság, a gyermekvállalás, a családon belüli erőszak kapcsolatáról.

Az Institute for Family Studies által készített, 11 országra kiterjedő felmérés alapján a nagyon vallásos, hagyományhű nők a legboldogabb feleségek - számol be róla a LifeSiteNews katolikus-életvédő híroldal.
Az eredményeket közlő összefoglaló tanulmány szerint az "erősen vallásos", és "különösen a tradicionalista" házasságokban mondják magukat a leginkább elégedettnek a férfi-nő kapcsolatuk minőségével. Szintén magas ez a megelégedettségi arány a "szekuláris, progresszív kapcsolatban" élő nőknél is. Alacsonyabb azonban az "ideológiai és vallási közép" csoporthoz tartozó nők elégedettsége a házasságaikkal.
A felmérés eredményei szerint az "erősen vallásos párok" jobbnak tartják mind a kapcsolatukat, mind a szexuális életüket a kevésbé vallásos, a vegyes mértékben vallásos, valamint a nem vallásos pároknál. Az "erősen vallásos" házasságokan "mintegy 50%-kal nagyobb eséllyel mondják azt, hogy nagyon elégedettek a szexuális életükkel, mint a szekuláris és kevésbé vallásosakban".
A tanulmány arra is rámutatott, hogy az "erősen vallásos" és a "szekuláris" (vallástalan) házasságokban van valami közös: mindkét csoportban gyakoribb, hogy a döntéseket a házaspárok közösen hozzák meg, mintsem a kevésbé vallásos házasságokban, vagy a vallásos-szekuláris vegyesházasságokban.
Az általános, nemzetközi trend szerint azoknak, akik vallásos szertartásokra járnak, átlagosan több gyermekük van: átlagban 0,27-tel több gyermekük, egészen pontosan. A vallásos személyek nagoybb eséllyel kötnek az életük során házasságot, mint a vallástalanok, ez pedig a termékenységben is egy megjelenő faktor: a házasságban élő pároknak átlagosan több gyermekük születik, mint a házasságon kívüli együttélésben lévőknek.
A felméréseket az Amerikai Egyesült Államokban, Argentínában, Ausztráliában, Chilében, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Kanadában, Kolumbiában, Mexikóban, és Peruban végezték el.
Az amerikai kontinensen, Európában, és Óceániában végeztek kapcsolódó felmérést a családon belüli erőszak témájában is: eszerint a család vallásossága nem csökkenti a családon belüli erőszak előfordulásának gyakoriságát - igaz, nem is növeli meg azt.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/05/26/az_erosen_vallasos_tradicionalista_hazasparok_a_legboldogabbak

20180122

A nők káros viselkedési szokásai a családokban, közösségekben és a társadalomban„Ne akard megérteni a nőket.
Az egyik nő megérti a másikat… gyűlölik is egymást.”

Egy olyan káros viselkedési mintára szeretném felhívni a férfiak figyelmét, amivel a nők a közösségeket teljesen felbomlasztják és viszályt keltenek. Legyen ez a közösség egy család, egy munkahely, vagy éppen egy társadalom.
A nők figyelmét is felhívhatnám ezekre a dolgokra, de teljesen fölösleges és hiábavaló. Zsigerből ilyen a viselkedésük és maguktól nem tudnak és nem is hajlandóak változtatni rajta. Tudatosan, vagy tudattalanul jelentős százalékban ez a minta jellemzi megnyilvánulásukat, mind a párkapcsolatokban, mind a különböző emberi csoportokban. Hiába tudnak erről a dologról, ők akkor is nyíltan tagadják ezt, vagy felháborodnak az itt leírt szokásuk miatt. Talán ezzel szeretnék leplezi azt a manipulációt, amivel a hatalmat szeretnék maguk számára minden áron megszerezni. És nagyon sok esetben meg is szerzik maguknak. Hatalmas károkat okozva az emberek, családok és a közösségek életében. Mert nincs béke és nem is hagyják, hogy legyen. Ezzel atomizálva a csoportokat és a folyamatos háborúságot fenntartva. A háború pedig mit szül? Boldogtalanságot és szenvedést. Nem csak a férfiak számára, hanem a nők számára is.
Szintén ennek a káros tevékenységnek a felerősödését hozta el az emancipáció. A nők a jogaikkal nem élnek ezen a téren, hanem egyre inkább visszaélnek. Azért, hogy a hatalmat megszerezzék a férjüktől. Azért, hogy az irányítást megszerezzék egy közösségen belül.
A nők ezen szokása a történelem során talán azért alakult ki, mert a férfiak mellet másodrangú szerepben másképpen nem tudták érdekeiket érvényesíteni. Teljesen mindegy. Ezek a tevékenységeik odáig fajultak, hogy napjainkra már alig látni értékelhető családi mintát. A válások száma megnőtt, a gyerekek pedig sínylődnek a káros minta közvetlen és közvetett hatásai miatt. Azokban a társadalmakban, ahol ez bekövetkezett, látványosan csökken a népesedés. Míg azok a közösségek, amelyek ragaszkodnak a régi családi felálláshoz, ott a népességszaporulat folyamatos megújulását eredményezi a társadalmuknak.
Nincsenek jól ezek a dolgok. Mert ami kicsiben, az játszódik le nagyban is. Ahogy a családok tönkre mennek, úgy mennek tönkre a közösségek is a nők ilyen jellegű magaviselete miatt.
És, hogy miről is van szó?
Az intrikával, a hisztivel és az érzelmi manipulációkkal való uralkodás művészetéről. Mely hatalmat ad a nőnek, de ez a hatalom a családok és a társadalom felbomlását hozza magával. Hosszú távon káros és nem maradhat így. Ez mellett a férfiak elnőiesedését és a nők elférfiasodását is kiváltja. Amely természetellenes, és létrehozza a népesség fogyását és az életképtelen utódok megjelenését. A szokásos liberális szennyet, amiért minden héten tartanak egy parádét…, egy tüntetéssel felváltva.
Hogy hogyan néz ez ki gyakorlatban?
Dolgoztál már női munkaközösségben? Vagy iskolás korodban az osztályban megfigyelted, hogy hogyan viselkednek egymással a lányok és hogyan a fiúk?
Az egész életen keresztül végzett megfigyelés arra a megállapításra ösztönzött, hogy a nők egymással nem tudnak békében élni egy csoporton belül. Majdhogynem azt mondhatnánk, hogy ahány nő, annyi klikk alakul ki közöttük. A csapatszellemet csak hírből ismerik és nem is hajlandóak igazán egységet alkotni egymással… pár fős barátnői csoportok ideiglenes kivételéve.
Míg a férfiak a történelem során jobban megtanulták azt, hogy a közösség, amihez tartoznak, sokkal nagyobb eséllyel jelenti számukra a túlélést, ha abban egység uralkodik. Megértés, összetartozás és csapatszellem, amire szükség van. Akkor a vadászat jobban sikerül. Akkor a harcot nagyobb százalékban élik túl, ha jól szervezett csoportot alkotnak. Akkor a munkákat könnyebb elvégezni, ha egymást segítik a tagok. A férfiak közti rivalizálás is addig tart, míg az erőviszonyok és a hierarchia létre nem jön.
A nőknél ez a megértés viszont nem alakult ki. Lehet, mert a saját családjaikban nem kellett nekik összedolgozniuk nagyon a saját hozzátartozóikon kívül senkivel. Így nem tanulták meg, hogy a közösséget éltetni kell és nem szétbomlasztani. A nők bár a felszínen nagyon édesek és tündériek tudnak lenni egymással, de az csak színjáték a legtöbb esetben egymás között. Mert mikor elfordul a másik, abban a pillanatban már kígyót, békát kiabál rá. A pletykálkodás, az állandó intrika az, ami élteti őket egy közösségen belül. Tisztelet a kivételnek. Nyíltan ritkán szállnak egymással szembe, mint a férfiaknál szokás. A nők inkább kibeszélik, megszégyenítik, gúnyolják a másikat a háta mögött. Ezzel próbálnak maguk mellé szövetségeseket, az ellenségüknek pedig rosszakarókat támasztani. Így kialakítva a hierarchiát egy undorító és visszataszító bájolgásba bújtatva. A csavar az egészben, hogy ezt egyaránt csinálják legtöbbször mindenkivel. Még azzal is, akit az egyik percben a mézes-mázasságukkal a szövetségesség illúziójába ringatnak. Vagy is már nem ringatnak, mert a nők kiismerik egymás ilyen jellegű tevékenységét, és oda-vissza megy náluk a másik mocskolása, mikor nincs ott az illető. A férfiak pedig csak azt veszik észre, hogy állandóan belső harcok uralkodnak. Mindenki utál már mindenkit és rossz érzés arra a munkahelyre, vagy közösségbe bemenni. Azonban nem látják meg a lényeget, hogy sokszor mi is van a háttérben. Nem más, mint ami fentebb vázolva lett. A nők folyamatos intrikus és kibeszélő, uszító viselkedése.
Ennek pedig van egy rettentően káros hatása a közösségre nézve. Ha van egy jó barátod, akkor azzal általában jól megértitek egymást. Egészen addig, amíg nem jön egy harmadik fél és azt hazudja neked, hogy a jó barátod becsmérelt a hátad mögött. Majd ezután oda megy a társadhoz is, és neki szintén azt hazudja, hogy te rosszat mondtál róla. Párszor eljátssza ezt valaki, akkor szerinted meddig fog tartani a barátság? Meddig fog tartani egy közösség? Meddig fog tartani egy társadalom együttműködése, mikor ilyen erők munkálkodnak a bomlasztásán? Persze nem mindig hazugságról van szó. Elég néha csak állandóan szajkózni a másik hibáit és kellő mértékben felnagyítani a legapróbb dolgokat… Pont, mint egy lejárató kampányban.
Itt nagy általánosságokról beszélünk. A férfiak között is vannak ilyen jellegű negatív tevékenységek. De nem olyan borzalmas arányban, mint, ahogy a nők művelik. 10-ből 7-8 minimum. Mert még a kulturált és tanult nők is teljes odaadással végzik a társadalom ilyen jellegű rombolását. De még a családokon belül is ezt folytatják. Főleg akkor, ha új női tag kerül be hozzájuk és mondjuk nem tetszik nekik vele kapcsolatban valami. Ilyenkor szokott például kialakulni az anyós probléma. A felszínen tündérien elbeszélgetnek, de megtudnák fojtani egymást egy kanál vízben.
Nagyon gyakran fordul elő az, hogy a különböző vérvonalból származó nők nem tudnak békében élni egymással. Két dudás nem fér meg egy csárdában? Vagy két királynő egy kaptárban? Teljesen mindegy. Az állandó harcaik miatt tönkre teszik a család békéjét. Míg a férfiak legtöbbször jól megértik egymást, segítik egymást, addig a nők állandóan a viszálykodást éltetik. A férfiak is csak addig jönnek ki, míg a kedves hölgyek nem kezdik el a hatalmi játszmáikban az urakat is az egyik-másik nő érdeke szerint hangolni. Ezzel pedig általában kész a válás, a boldogtalan élet, az állandó utálkozás. Mi lehet a nők ezen káros viselkedésére a megoldás? Azon érdemes lesz elgondolkoznunk, amíg nem késő.
Azok a munkaközösségek, ahol nagy létszámban dolgoznak nők, hatalmas mértékben vannak kitéve ennek a káros tevékenységnek. Lásd óvoda, iskola, bölcsőde. Ilyen helyeken sokszor nincs jó légkör, csak a felszínen megy a bájmosolygás. Általában mindenki utál mindenkit. Kisebb klikkek alakulnak ki, gyakran tucatszám, amelyek folyamatosan harcban állnak egymással az álnokság és az intrika harcmezején. Kegyetlenek egymással, még ha úgy is tűnik, hogy szép gesztusokat tesznek egymás iránt. Ajándékozzák a másikat, felköszöntik, érdeklődnek, hogy jól van-e? Közben pedig irgalmatlanok a háttérben, mint a nőstényhiénák, akik már születésüktől fogva ölik az azonos nemű társaikat, hogy övéké legyen a hatalom. Az ilyen helyek nem is tudnak 100%-os hatásfokkal működni az állandó viszályok miatt, mert energiáik jelentős részét egymás mocskolására fordítják, és ez hátráltatja az együttműködést, az egymás segítését.
A nők megsértődnek, mikor azt mondják nekik, hogy a konyhában a helyük. Azonban ha elgondolkoznak a fent leírt kártevésük nyomán, akkor rájöhetnek, hogy nem ok nélkül mondják ezt. Akik ilyen károkat okoznak a közösségekben, vajon ugyan azokat a jogokat érdemlik, mint akik nem viselkednek így?
Természetesen azok is rájátszottak a társadalom ilyen jellegű bomlasztására, akik a pénzelt mozgalmaikkal az emancipációt erősítették és a kétkeresős családmodellel a nőket elszakították az anyaságtól és a családtól, ami a feladatuk lenne. Lehet ismerték ezt az intrikus női tulajdonságot és ezt is a nemzeti társadalmak bomlasztására használták fel tudatosan? Könnyen előfordulhat!
Valamint megszűntek a férfi és a női szerepek. Az asszony is és a férj is ugyan azt a munkát végzi. Ugyan abban a ruhában. Ugyan abban az időpontban. Régen meg voltak a férfiak és a nők feladatai. Mára ezek összemosódtak. Ennek következménye, hogy a jellegzetes férfi és a női viselkedésminták is kezdenek egymásba mosódni. A nő elkezd férfiként élni. A férfi pedig nőként. Ez természetellenes és nagyon káros.
Maga a divat is egy szándékos manipulálás alatt áll. Ahol a férfiakra nőies ruhákat, a nőkre pedig férfiasakat adnak. Ezért tűnt el a szoknya és lépett a helyére a nadrág a nők öltözködésében. Lassan már öltönyt is hordani fognak. A férfiak pedig passzos nadrágokban, rózsaszín pulcsikban virítanak. Ez is elősegíti a nemekre jellemző jegyek elmosódását. Felgyorsítva a társadalmi káosz kialakulását. A végidők jelei ezek.
Azonban a kedves hölgyek fentebb vázolt negatív tevékenysége nem áll meg csak a közösségek terén, hanem hisztérikus és intrikus természetüket kiterjesztik a családjukra és legtöbbször a férjükre is. Itt sincs másról szó, hogy ki irányít kit. Ki birtokolja a hatalmat. A férj kell, hogy a család feje legyen, de a nők különböző érzelmi és lelki terrorral ügyesen megfosztják az urakat a férfiakat megillető szereptől.
Gyakran mondják a férjek, hogy a nőket nem lehet megérteni. Ha sapka van rajtuk az a baj. Ha meg nincs az is baj. Mindenből képesek cirkuszt kerekíteni. Még szóra sem érdemes ügyekből is. Ezt pedig nem tudják nyomon követni a kedves urak, hogy ami 10 perce még jó volt, az most miért nem jó nekik.
Nem is kell megérteni ezt. A lényeget kell meglátni benne. A hisztériázás és az állandó lelki terror az, amit a nők arra akarnak használni, hogy a férfi megtörjön és bele unjon az állandó szóbeli és érzelmi zaklatásba. Amikor ez bekövetkezik, akkor a férfi inkább már mindent megcsinál a nőnek, csak, hogy egy kis nyugalma legyen a hisztériázástól. Jó szolgaként teljesít minden parancsot. Úgy ugrik a feleségének, ahogy fütyül, mert tudja, ha nem teszi, akkor nagy veszekedés lesz. A csavar pedig a történetben ott van, hogy a férfi hiába teszi ki szívét lelkét a családért ilyen esetben. A nő akkor is mindig találni fog valami hibát, amivel ezt a lelki zaklatást fenn tudja tartani, hogy uralma alatt tartsa a férfit. A rabszolgásítás trükkös módja ez, ha ideálisan alakulnak a dolgok a nő szemszögéből nézve. Jó papucs lesz a kedves párja. Elveszíti a család fejét megillető vezetői tisztséget az ura, és a férfi szerepébe lép a nő. Kardos kis menyecske lesz belőle. A férfi pedig meghunyászkodva felveszi a szelíd, mindent elfogadó női szerepet. A rend felbomlik és ezzel együtt a nemi szerepek is visszataszító módon helyet cserélnek.
A jogvédők és az emancipációs mozgalmak torzult lelkű szószólói teli torokból üvöltenek, ha családon belüli erőszak történik. Arról viszont már senki sem beszél, hogy a családon belüli lelki erőszakot pedig a nők végzik kifinomult és alattomos módon. Sokszor ennek a következménye az, hogy a férfi besokall és végső kétségbeesésében a fizikai erőszakhoz fordul. Nem védem az ok nélkül erőszakos férfiakat, de legtöbbször a fentebb vázolt női tevékenység váltja ki azt, hogy a feleséget tettleg is bántalmazás éri.
Hogyan reagálhat még a férfi a női hisztériázás hatására? Például az alkoholizmusba menekül. Igyekszik minél kevesebbet otthon lenni, hogy ne kelljen az állandó zaklatást hallgatnia. Inkább a haverokkal eljár kocsmázni, eltávolodik a családjától és elzüllik testileg-lelkileg. Utána persze anyuci mutogathatja a gyerekeknek, hogy nézzétek meg mi lett apátokból… Persze azt nem teszi hozzá, hogy ha ő a női szerepkörénél maradt volna és élteti a kapcsolatukat, nem pedig csak kizsigereli testileg és lelkileg a férjét, akkor akár még jó apjuk is lehetett volna a gyerekeiknek.
Ahogy egy valóban megtörtént vicces, de elszomorító párbeszéd jól alátámasztja ezt:
Feleség: Egész életedben csak a kocsmába jártál és ittál!
Férj: Persze, mert máshogy nem bírtalak volna elviselni.
Vagy reagálhat még úgy a férfi, hogy csak fogja magát és az állandó lelki zaklatás miatt elhagyja családját. Nem véletlenül láthatjuk azt, hogy annyi anyuka neveli napjainkban egyedül a gyerekét. Azt hitték, hogy a gyerekkel már megfogták maradandóan maguknak a férfit és a kezdeti bájolgási időszakot (ami minden kapcsolatot eleinte jellemez) felváltották a zsarnoki viselkedésre. Persze, hogy vannak férfiak, akik besokallnak, és inkább elmenekülnek. Itt pedig nem azokról a semmirekellő urakról van szó, akik trehányság, nemtörődömség és felelőtlenség miatt hagyják el családjukat. Hanem azon apák tömegeiről, akik besokallnak, és nem bírják már tovább, hogy egy házisárkánnyal kelljen együtt élniük. Így keletkezik annyi csonka család. Így lesznek a zabigyerekek, akiket a mostoháik nem fogadnak el és egyéb lelki sérüléseket okoznak az anyuka utódjának. Ezért van az, hogy minden második házasság válással végződik, megnyomorítva mind a két felet, és még az utódok életét és lelki világát is. Nincs, aki kordában tudná tartani ezt a káros női természetet. A férfiakat és a nőket pedig már nem tartja vissza az, mint ami a régi időben volt, hogy szégyen volt elválni. Az erkölcsök felbomlásával a családok is bomlásnak indultak emiatt.
Ahogy a Biblia írja a Példabeszédek 21:19-ben:
„Jobb lakozni a pusztának földén, mint a feddődő és haragos asszonnyal.”
És nem arról van szó, hogy a nő nem lehet mérges, ha például a férje elkártyázza a pénzüket, vagy egyéb veszélynek teszi ki a családot. Hanem arról, hogy mikor az ura mindent meg tesz a családért, de ő még akkor is minden napra kitalál valami cirkuszra való okot, hogy zaklassa a párját. Ilyen esetben nem is annyira a férfival, mint inkább a nővel van a probléma. Mivel tönkre teszi a párja, a családja és a saját maga családi békéjét. Az igazi tűzijáték pedig akkor van, amikor anyuka is segít valamelyik oldalról az egyik-másik félnek.
Még, ha álmai férfiját is kapnák meg a kedves hölgyek, előbb-utóbb annál is elkezdenék alkalmazni ezt a káros, hisztérikus módszert, hogy az irányítást megkaparintsák maguknak. Teljesen mindegy, a lényeg a lelki zaklatáson van, hogy a férfi bele unjon a bántalmazásba és azt csinálja, amit a felesége mond.
Borzasztó káros ez a tevékenység a családokra és a társadalomra nézve. A női jogok kiterjesztése pedig csak olaj volt a tűzre. A férfiaknak semmilyen eszköz nem maradt a kezében, amivel ezt az állandó mocskolódást leállíthatnák. Így veszett ki a női és a férfi szerep szép lassan a társadalmunkból és már csak nyomokban található meg. Nem úgy, mint például a keleti kultúrákban, ahol a Korán egyenesen kimondja, hogy a nők intrikus természetét a férjnek kötelessége megnevelni a család és a társadalom egységének megtartása érdekében. Az már más kérdés, hogy vannak olyan iszlám esküvők, ahol a szertartás jelképesen úgy kezdődik, hogy a férj felemeli a fátylat és pofon vágja az asszonyt, hogy tudja már a kezdeteknél, hogy meddig mehet el… A násznép pedig tapssal és üdvrivalgással fogadja az eseményt.
Régen Európában is úgy tartották, hogy az asszony és az állat verve jó. Napjainkra ez a hozzáállás azért erősen változott. Viszont mi lehet a helyes megoldás ezekre a „női bajokra”? Mivel tisztelet a kivételnek a nők nagyon nagy százaléka él ezzel a családromboló és nemi szerepeket romboló tulajdonságával.
Valljuk meg őszintén. A nőkre az ész érvek nem hatnak. A színtiszta logikai magyarázatok sem. Mikor még maguk is elismerik, hogy káros, amit csinálnak, akkor sincs megoldás. Mivel két nap múlva újra kezdenek mindent…
A fizikai erőszak erre nem a legszentebb és legjobb megoldás. De az sem, hogy a férfiak hagyják magukat, hagyják a családjaik tönkretételét, hagyják, hogy a nők állandó viszályokat és megosztást hozzanak létre. Az ész érvek a nők viselkedésén nem segítenek! DE akkor mégis mi?
Azt sem mondhatják a nők, hogy ha ezt nem csinálnák, akkor a gyerekeknek sokkal rosszabb lenne a sora. Mivel mikor a férfiak voltak vezető szerepben a családokon belül, akkor is mindent igyekeztek a korszakoknak megfelelő körülmények szerint megteremteni a példamutató családapák. Semmi másról nem szól ez, mint a hatalom birtoklásáról. Hogy az legyen, amit a nő akar és bármi áron a férjére kényszerítse. Feltéve, ha a férfi nem bolondul meg és irtja ki a családot, vagy nem menekül el otthonról…
A kapcsolatok kezdetén a nők tudják, hogy hogy kell viselkedni, ami a férfiakat boldoggá teszi. Azonban ez csak a megnyerésüknek szóló színjáték, mert utána váltanak. Sokkal bölcsebb lenne a részükről, ha továbbra is normálisak maradnának a férjeikkel, párjukkal, mert akkor a jóravaló urak sokkal nagyobb lelkesedéssel segítik nem csak a családjuk, de a nő életének boldogulását is. A mostani módszerükkel pedig csak a viszályt éltetik… Végső soron magukat is boldogtalanná téve.
Számtalan férfival és ismerőssel beszéltünk erről. A férfiak 99%-a beszámolt a párkapcsolatokban zajló állandó túlkapásairól a nőknek. Még akkor is, amikor szívüket, lelküket kitették a párjukért, a családjukért. Akkor is mindig kapták a szidalmakat és az ártó szándékú megjegyzéseket.
Egy hölgy ismerősnek meséltem ezekről a dolgokról. Ő nem hitt nekem. Elment egy másik férfihoz, hogy megkérdezze, hogy tényleg hisztisek-e a nők? A férfi pedig csak annyit mondott neki, hogy borzasztóan! Alig lehet elviselni!
Ekkor azért már ő is meglepődött…
20 percnyi gondolkozás után alig tud az ember olyan családot mondani, ahol ne ezt művelnék a hölgyek. Nagyon nagy tisztelet ezeknek a kivételeknek, ha vannak, mert ők az igazi nők, akik tudják, hogy meddig tart a hölgy és meddig tart a férfi szerepe. Sok közülük pedig nincs tisztában ezzel és műveli a viszálykodást a saját családja ellen. Van férj, aki eltűri ezt a családra való tekintettel. Van, aki nem. Van, akinek meg nincs más választása.
Szokták hangoztatni, hogy az nem férfi, aki megüt egy nőt. Én erre azt mondom, hogy nem nő az, aki a családja és kapcsolata békéjét a hisztériázással állandóan tönkreteszi! És ezt nagyon komolyan mondom! Mélységesen szánalmasak és visszataszítóak az ilyen nők. Nem feleség és nem hitves az ilyen. Nem méltó a megbecsülésre, mert ő sem becsüli a férjét, párját semmire. Vajon hány igazi nő van?
Ugyan jól van-e ez így? Vajon helyénvaló-e az, hogy a nők ilyen károkat okoznak a családoknak és a közösségeknek, és a nemi szerepeket erőszakosan felcserélik? Biztos, hogy nem, de akkor mi lenne a megoldás. Régen a fizikai erőszak barbár módszere hellyel-közzel működött, de vajon napjainkban, mikor az ész érvek nem segítenek a nőkön, akkor mi lehetne ennek a káros hatásnak a gyógyszere? Mivel oda vezet ez az egész a férfi lélekben, hogy még ha istennőkként is tiszteli a hölgyeket és hős lovagként mindent meg is tenne választott párjáért, egy idő után az állandó lelkiterror és a szidalmak olyan elidegenedést hoznak létre a házassághoz és a családhoz való hozzáállásban a társadalom berkein belül, hogy a férfiak a családalapítás helyett már csak a nők testének használatában fognak egyre tömegesebben gondolkozni. Aztán meg a nők sírhatnak, hogy ennek a férfinak is csak arra kellett.
A férfiak elkezdtek rosszabbul teljesíteni az iskolában és az életben is. Ennek köze van ahhoz, hogy az oktatás a lányok fejlett nyelvi készségeinek kedveznek. Nem pedig a fiúk vizuális fejlettségének.
Az életben pedig felbomlott a régi rend és a férfiak már nincsenek ösztönözve arra, hogy kiválóak legyenek valamiben és ezzel hívják fel a figyelmét az ellenkező nemnek, mivel a nő is ugyan azt csinálja, mint a férfi, közben pedig a női feladatokat elhanyagolják. Ez a kiábrándulás és a családokban látott viszály keltette boldogtalanság arra ösztönzi az urakat, hogy ne is tegyenek a nőkért erőfeszítéseket. Minek védjék meg a családjukat, amikor a félárva gyerekeket az anyjuk úgy is az apjuk ellen fogja nevelni? Egyáltalán minek házasodjanak meg? Hogy a nő rapliját kelljen állandóan hallgatni? Inkább, csak élvezkednek a férfiak a hölgyeken, meg az életen. Minek játsszák az igazi férfit? A nők úgy is megteszik helyettük…, az éltben meg a családban is.
Így előnybe kerül a pornó, az egyéjszakás kalandok, a fizetős lehetőségek. Minek küzdeni azért, hogy aztán csak a szidalom legyen a jutalma?
Mert szépek a lovagi erények, hogy tiszteljük, becsüljük és életünk árán is védjük a hölgyeket, de hova-tova, mikor a szende, szelíd szüzek, már 15 éves kor felett nem nagyon találhatóak. És ismét tisztelet a kivételeknek…
Mert már nem a sárkánnyal kell megküzdeni. Mivel maguk a nők váltak a kapcsolatokon belül sárkányokká. Mert megtehetik, mert nincs, ami gátat szabjon természetüknek.
A média is szándékosan káros képet vetít, mind a fiúk, és mind a lányok elé, női és férfi minta gyanánt. A szajhák lettek a példaképek. A nyegle, nyarvogó férfiak pedig a fiúk útmutatói. Elég megnézni egy gyerekcsatorna műsorait. Normális családot egyik alkotásban sem látni. Viszont kötelezően van legalább egy meleg a filmben elrejtve.
Sok jóhiszemű férfi egyenrangúként viszonyul partneréhez, akivel közösen építik majd a jövőt. Azonban a nők jelentős része, csak látszólag gondolkozik így. A kezdeti bájolgási időszak után előveszik számító és befolyásoló természetüket, amivel az irányítást akarják kieszközölni jóhiszemű párjaikon. Ekkor kezdődik a már fentebb vázolt tevékenységük… Mi lenne a megoldás?
Ahogy a Bibliában 1Kor 11,3-ban található:
„Szeretném, azonban, hogy tudnátok, hogy minden férfinak feje Krisztus, az asszonynak a feje a férfi, Krisztus feje pedig az Isten.”
Ez napjainkra azzá változott, hogy a férfi a fej, de a nő a nyak, aki mozgatja. Rossz hírem van, mert a nyakaskodásukkal mindent felborítanak. Hiába érvényesül az akaratuk…
A fenti idézetre még a vallásos nők is felhördülnek, pedig az égi törvényekről van szó. Aki pedig ellene megy, az ne sok jóra számítson.
A régi időkben a társadalom, az erkölcsi normák és a férfiak betartatták a Bibliából idézett isteni rendet. Nem volt emancipáció, nem volt karriermániás nő, nem volt ennyi nyíltan erkölcstelen ember. Nem volt pár évtized alatt 6 millió abortusz. Nem végződött minden második házasság válással. Nem élt a gyerekek fele csonka családban. Mivel szégyen volt a társadalom szemében az ilyen káros viselkedés.
A nőknek elsősorban anyáknak és feleségeknek kell lenniük. Magát a társadalmat is vissza kell formálni a különböző törvények és intézkedések segítségével. Ismét meg kell, hogy legyen a férfi és a női minták között a nemekre jellemző különbségek. Maga az oktatás is káros, mivel ugyan azt a nevelést kapják a fiúk is, mint a lányok. Pedig a fiúkat férfiaknak, apáknak és családfőknek kell nevelnünk. A lányokat pedig anyáknak, hitveseknek.
A nők kierőszakolták maguknak a családfő tisztségét. Ennek következményeként a gyerekek el is lettek kényeztetve. A széltől is óvták őket. Ez pedig túlzásba víve károsan hat arra, hogy az utódok rendesen fel tudjanak készülni az élet kihívásaira, mert a gyermekkori gondtalan évek elkényelmesítették őket. Hiányzott az atyai szigor, ami megtanítja nekik a határaikat és nem volt, ami felkészítse őket a próbatételekre. Szintén a társadalom betegeskedéséhez vezet ez is…
Nagyra tisztelem, hogy általában az anyák szívüket-lelküket kiteszik gyermekeikért. Közvetlenül nagyon sokat segítenek az utódoknak a fejlődésében, felnevelésében. Hatalmas áldozatokra képesek és ezt nagyon becsülöm bennük. Azonban közvetetten hatalmas károkat is okoznak nekik. Felborítják a férfi és a női mintaképet és a gyerekek is már egy torz mintát kapnak. Így a lányok fiúsan, a fiúk pedig lányosan viselkednek, mivel anyuka és apuka egymás szerepét felcserélte. Így lesznek a pöcsös csajok és az anyámasszony katonái, mire felnőnek. Ők azok, akik nem tudnak már normális anyák, és normális apák lenni. Nem mernek a férfiak udvarolni. Az anyákat meg mindenféle szülési depresszió gyötri majd, mert gyerekkorukban a Barbi Baba a rúdtáncra és nem az anyaságra készítette fel őket. Sőt már viszolyognak a gyermekvállalástól és összeroppannak, ha idejekorán jön a gyerek, mert ők még nem élték ki magukat és még bulizni akarnak. Inkább elvetetik… Ez lett a divat.
Eljutva olyan helyekre, ahol a nők még jobban őrzik a hagyományos szerepüket, ott egészen más kisugárzás tapasztalható náluk, mint a modern, felvilágosult, elvadult nőknél. Szelídséget, lágyságot érez az ember velük kapcsolatban. Míg a modern nőknél ez nem igazán mondható el.
Az Istenhez való visszatérés is elengedhetetlenül fontos a társadalom szempontjából, mert a kommunizmus ateizmusa az erkölcsök felbomlását hozta magával. A családok tönkretételét, mert a szerepeket megengedte, sőt támogatta, hogy felcserélődjenek. Így a társadalmat elindították egy bomlási irányba.
A férfi férfi legyen! A nő pedig nő! Mindenki tudja, hogy hol a helye! Annál jobban erre törekedjetek, minél jobban terjesztenék a liberálisok a gender, nemtelen, korcs felfogást. A liberalizmus pedig nem más, mint, hogy mindent szabad, csak normálisnak lenni nem… Az emancipáció is csak szétrombolta a család szentségét és szerepeit, egy két pozitív eredményt leszámítva. Remek, hogy a nők is lehetnek gyári munkások, meg PR managerek. Csak akkor kik lesznek az igazi régi típusú anyák? Kik lesznek, akik a családokat éltetik? Több kárt csinált a feminizmus, és csinál még ma is, mint hasznot. Dupla munkát kell végezni a nőknek, mint előtte. Akik kitalálták és támogatták, azok a társadalom bomlasztásán dolgoztak és ezért áldoztak rá annyi energiát és pénzt, különböző gazdasági érdekkörök.
A nők tudatosan változtassanak az itt felvázolt káros szokásaikon. A férfiak álljanak a sarkaikra és húzzák meg a vonalat, hogy meddig mehet el a nő a kapcsolaton, társadalmon belül. Mert az út pusztulásba visz, ahol most járunk. A fiúk előtt nincs férfi minta, csak szakállas nők képében a családokon belül. A lányok pedig férfiviselkedést tanulnak. A tünetek szemmel láthatóak és ettől nem csak a férfiak, hanem a nők is szenvednek. Amikor egyedül nevelik gyerekeiket, amikor az abortuszok száma az egekbe szökött, amikor már a férjeik nem tisztelik őket nőkként, hanem csak sakkoznak, hogy ne kelljen a sárkánnyal találkozni…
Felejtsék el a hölgyek a pletykálkodást, az intrikát, az aljas érzelmi zsarolásokat, a hisztériázást. Fogadják meg a vallási tanításokat, hogy hogyan érdemes élni és viselkedni, mind egy férfinak, mind pedig egy nőnek. Vagy maguktól változtatnak, vagy az Isteni törvények megszegéséből fakadó visszahatások romlásba juttatják társadalmunkat. Mint Róma végnapjaiban. Mint Szodoma és Gomorra esetében.
A férfi férfi legyen. A nő pedig nő. Minden más szenvedést szül a törvényeknek való ellentmondás miatt. Mindenki a maga helyén tevékenykedjen, a maga szerepének megfelelően.  Vagy magunktól változunk, vagy a világ okozta szenvedések okoznak majd nekünk fájdalmas változást.
A jelenlegi felállás nem működik, mert Európa népessége fogy. Az iszlám párhuzamos társadalmak már megjelentek sok nyugati országban. A nők vagy maguktól találják fel magukat, hogy hogy érdemes viselkedni egy kapcsolatban, egy közösségben, vagy az iszlám társadalom majd megtanítja újra nekik, csak egy kicsit durvábban. Mivel az ő lélekszámuk nő, mert helyén van a férfi és a nő. Míg a mi lélekszámunk csökken, mert a férfi nőt játszik, a nő meg férfit. Az igazságtétel előbb, vagy utóbb végbemegy. Sok múlik a nőkön, hogy melyiket választják. Valamint a férfiakon is, hogy meddig hagyják az intrikus női természetet pusztítani…
Félreértés ne essék. Ez az írás nem csak a nőket akarta szidni. Mivel a férfiaknál is sok aljas és rosszindulatú ember található. Az ilyen embereket egyáltalán nem szeretném védeni. Sőt az ilyet is nagyon károsnak tartom a társadalomra nézve. Azonban sok férfi azért viselkedik már így a nőkkel, mert a hölgyek mocskolódása miatt váltak mocskossá. Pedig kezdetben jóhiszeműen és igaz szándékokkal viszonyultak a gyengébbik nemhez.
Aki azt mondaná, hogy ez egy rágalom, annak csak megemlíteném, hogy külön könyvek foglalkoznak ezzel a témával. Kézikönyv a nők elsárkányosodásáról című írást ajánlom mindenkinek.
Valamint Tesla gondolatait. Ő egy igazi lángelme volt, aki olyan logikai meglátásokra volt képes, amire egy hétköznapi ember nem igazán. Ő azt mondta, hogy azért nem házasodott meg, mert a drága idejét, amit a munkásságára fordított, nem akarta akadályoztatni a nők állandó játszmáival.
Vannak a hölgyek között is kivételek, akikre az itt leírtak nem vonatkoznak. Minden tiszteletem és megbecsülésem az övéké. Ők az igazi nők! Nem pedig csak utánzatai a szent és nemes nőiségnek. Akinek nem inge ne vegye magára az itt olvasottakat. Viszont akire ráillik, az duplán is felruházhatja magát ezzel a zakóval…
Terjeszd ezeket az információkat a többi férfitársaidnak is. A szem felnyílásával hátha lesz egy olyan irányzat, ami a hagyományos család felé fordítja vissza ezt a szándékosan elkorcsosított társadalmat.
Férfiak! Legyetek férfiak! Minden más langyos irányzat tévedés!
http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/3784-a-nk-karos-viselkedesi-szokasai-a-csaladokban-koezoessegekben-es-a-tarsadalomban

20141122

Dénes Próféta a házasságokról

/// Az ember számára a legjobb útmutató a HIT. Ahol nincsen HIT ott nincsen SZERETET..Ahol nincsen szeretet,ott nincsen meg bocsájtás. Aki nem tud meg bocsájtani, annak Isten sem bocsájt meg…válások oka….SZERETET hiánya ///.
dénes…Próféta

10734142_760534507315139_5909210126321186169_n

20141117

Hétköznapi csoda

Debrecen - A történet a kardiológia ultrahangvizsgáló laboroknál nagyon sok ember jelenlétében zajlott le a napokban. Jött két betegszállító férfi valamelyik osztályról egy gurulós ággyal, rajta 80 év körüli, csövekkel, branüllel felszerelt nénikével, akit betoltak a rendelőbe.
A másik irányból újabb betegszállító érkezett, kerekesszékkel hozott egy ősz hajú idős bácsikát, akivel türelmesen várakoztak. Amikor kitolták a néni ágyát, úgy állították be, hogy a széket mellé lehessen állítani, majd a magasságot is csökkentették, hogy a két idős ember egymásra nézhessen. Mi, jelenlévők nagy figyelemmel kísértük a tevékenységet, nem tudtuk mi következik. Azt ugyan sejteni lehetett, hogy az idős emberek összetartoznak. A bácsi nagy szeretettel megfogta a felesége kezét, sírva fakadt és folyamatosan beszélt hozzá. Mivel egyedül nem sikerült felállnia, a betegszállító segítségével megemelkedett a székből, és homlokon csókolta a nénit. Ezzel búcsúzott el tőle, zokogva kérte, hogy mielőbb gyógyuljon meg és menjen haza hozzá. Valószínű, hogy őt már rövidesen haza engedik a közös otthonukba. A „randevú” ezzel véget ért. A betegszállítók elvitték egyiket jobbra, másikat balra vissza az osztályukra.
Többeknél előkerültek a zsebkendők, merthogy ilyet nem gyakran látni a mai rohanó, kegyetlenül kemény világunkban. Az ilyen mélyről fakadó szeretet és hűség már kihalófélben van. A statisztikák szerint egyre apad azon emberek száma, akik egy életen át egymás mellett maradnak. Köszönet a beteghordóknak, akik lehetővé tették a két idős embernek a találkozást, és a folyosón várakozók számára, hogy átélhessék ezt a csodát, ami nekem egy mesés karácsonyi ajándékkal is felért.

Hudákné Lakatos Margit, Debrecen

20141116

Szülő és utód – Az értékrend az, ami változott

Hajszoljuk a sikert, a pénzt és közben elfelejtjük a legfontosabbat. Megfeledkezünk a legnagyobb kincsről, a szeretetről. A szeretethiány népbetegség. A szeretethiánynak szövődményei vannak. Nem csak lelki, hanem testi szövődményei. A szeretethiány lelki vonzata a magány ? Vagy épp fordítva, a magány hozza magával a szeretethiányt?

Hol romlott el a dolog?
Ott, hogy már gyerekkorban csak arra koncentrált szüleink generációja, hogy a gyerek sikeres legyen. A lehetőségek adása közben elfelejtettük, hogy a szülő akkor tesz a legtöbbet gyerekéért, ha szereti, és ha ki is mutatja azt.
A szeretet nem egyenlő a lehetőségek megteremtésével. Így a szeretet, annak kimutatása az első helyről hátrébb sorolódott. Az a gyerek, aki nem érzi szülei szeretetét, nem tanulja meg annak természetét, és így nem tudja tovább adni saját gyerekének. Tehát, az értékrend az, ami változott.
A gyerek akkor kap elismerést szüleitől, ha valami jót, hasznosat tesz. Így abba a csapdába esik, hogy meg kell felelnie ahhoz, hogy szeressék. Amikor egy gyerek nem tud megfelelni egy elvárásnak, bűntudat ébred benne, ez pedig csak tovább rontja a helyzetet.
Tehát, azt gondolja, hogy nincs feltétel nélküli szeretet, meg kell azt vásárolnia, a fizető eszköz pedig a megfelelés. A szeretet szükséglet – létszükséglet -, nem kikerülhető, meg kell tanulni, és használni kell tudni.
Az a felnőtt, aki gyerekkorában nem tapasztalta meg a szeretetet, egész életében csak ezután sóvárog, szomjazik rá. Azért, hogy szeressék, mindent megtesz. Vállalja a megaláztatást, befolyásolható és zsarolható lesz.
Kamaszoknál, fiatal felnőtteknél jellemző, hogy kapcsolatból kapcsolatba sodródnak, hogy a testiséggel pótolják az őszinte, szerető érintés hiányát. Belőlük lesz az az idősebb ember is, akinek harminc cicája van, miközben szörnyen magányos…
Mindenki átélte már azt, amikor nagy szüksége lett volna arra, hogy szeressék, és amikor szeretetet kért, de azt nem kapta meg. Ez olyan kudarc, amivel kevesen tudnak jól megbirkózni. Azok az emberek, akik ezt a sérülést, a csalódást rosszul kezelik, esetleg a megalázottság érzése is társul hozzá, könnyen bezárkózhatnak saját világukba.
Nem csak lelkileg, hanem fizikailag is magukra zárják az ajtót. A csalódás érzésének elkerülése miatt kizárják a szeretetet az életükből. Ez pedig csak tovább rontja a helyzetet, mert önbecsülésük a képességükön fog alapulni, amivel sokszor nehéz érvényesülni.
Ilyen a fejfájás, a légszomj, maga a félelem is tünetként jelentkezik. Megemelkedhet a pulzusszám is. Jellemző tünet a hátfájás, mivel a szeretethiányos ember izmai merevebbek. Jelentkezhet gyomorfájdalom, vagy akár hányinger is.
A bőrön allergiás reakciók keletkezhetnek. A szeretethiány egy stresszes állapot, tehát minden tünet, ami a stresszre jellemző, a szeretethiányra is igaz.
Milyen adatok, tények mutatnak arra, hogy egyre kevesebb a szeretet?
Gyerekeink nagy része nem játszik társasjátékot, nem érdeklődik a többi ember iránt. Inkább elvonulnak és a számítógéppel játszanak. Minden harmadik házasság válással végződik, egyre több a magányos ember. Egyre több az alkoholbeteg, nyugtató függő, kábítószerfüggő, depressziós.
Egyre kevesebben mondják azt nap mint nap szeretteiknek, hogy: szeretlek. Mindenki csak kapni akar – akár szeretetet is – és pedig minél többet, minél gyorsabban. Adni viszont csak akkor, ha épp van rá ideje…
Dr. Madarasi Pál