20230531

37. nap

„Jézusom, bocsásd meg nekem mindazt a fájdalmat, amit Testednek, Igédnek és Istenségednek okoztam.”


2023. május 5-6 VÖRÖS VÉRHOLD A FÁJDALOM ÉS A HÁBORÚ JELE, 2023. augusztus 1. SZUPERHOLD , s 16-18 között 1% alatt a fényesség

 

JÉZUS, A MESSIÁS, A KIRÁLYOK KIRÁLYA, AZ ÚJ SZENT KORSZAK FELÉ VEZETŐ ÚT.

 

És én megáldom. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen + .

 

Minden léleknek, aki a 48 órán belül meghal, megadom az Üdvösséget. És azoknak, akik a tisztítótűzbe kerülnek, gyors szabadulást ígérek azoknak, akiknek szükségük van a lelkük megtisztítására - és minden csecsemőnek, aki megfogant, belépést a Mennybe, hogy az Angyalok Kórusában lehessen. És segíteni fognak azoknak az anyáknak, akik elhagyják őket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

....


Igazságosságom egy része máris leesett, ahogy láthatjátok, az USA-t sújtó sok tornádó révén. De sok ország fogja megkapni a közelgő büntetések nagy részét, kezdve a Közel-Kelet országaival. Szudán már elkezdődött, de a szomszédos országok, Algéria, Egyiptom, Libanon, Izrael és Palesztina, Irán és Szibéria, Arábia és Jordánia, Marokkó és még sok más ország is nagy csapást fog kapni - ahogyan a Közel-Kelet sok országa tervezi Spanyolország és Franciaország lerohanását.

Arra kérem az európai nemzeteket, hogy készüljenek fel, mert Oroszország azt tervezi, hogy sok vezető meglepetésére megszállja a Szabad Európát.

Forrás: Firstpost @ YouTube
King Charles’ Bloodstained Crown | The Untold Story of UK Royals | Flashback with Palki Sharma
https://youtu.be/GUI8gMelNOM

Anglia, amely Károly király koronázásának ünnepére készül; készüljetek gyermekeim, ez lesz a nagy megpróbáltatások kezdete e nemzet számára. A világ minden királyi házának fel kell készülnie, mert nagy büntetések jönnek országaikra.

Az Oroszország határához közeli országoknak fel kell készülniük, és Putyin elnöknek abba kell hagynia az ukrán országgal szembeni agressziót, és vissza kell vonnia az Európa lerohanására vonatkozó döntését, mert nagy büntetés jön Oroszországra, mert szövetségeseik, Kína, először csak segíteni fognak - de megtámadják Oroszországot.

Imádkozzatok drága gyermekek, mert egy nagy büntetés fog jönni a világra egy üstökösön keresztül - még akkor is, ha Oroszország és Kína Európa és India egy részét meg akarja semmisíteni, ami nagy szenvedéseket fog okozni Ázsia országainak.

Ausztrália, Kína felől támadás fog érni benneteket, és most fel kell emelnetek a célt, hogy kiépítsétek a haditengerészeteteket és a katonaságotokat. Azt hiszitek, hogy az USA a segítségetekre fog jönni - de hisztek egy mítoszban, hogy - ez lehetséges, de valójában az a helyzet, hogy az USA-t Kalifornián és Hawaiin keresztül fogják megtámadni - és ez nagyon hamarosan megtörténik, mert Olaszországot nagyon hamarosan elfoglalják.

Gyermekeim, gyermekeim, kérlek benneteket, hogy nagyon figyeljetek, mert a Sárkánynak és a Medvének tervei vannak arra, hogy átvegye az egész világot, és egy rövid időre lehetővé teszi a gonosznak, hogy uralkodjon, de Utolsó Helytartóm és a Szenvedő Egyház erőteljes keze és imái által az Én Győzelmem gyors és pusztító lesz.

A kommunizmus gonosz zászlaja nagyon hamar porig fog égni, és Szent Helytartóm és Egyházam zászlaja fog uralkodni.

Arra kérem a világ minden gyermekét, aki hallja Hangomat, hogy imádkozzon minden nap 3 Üdvözlégy Máriát Szent Anyám diadaláért a démonok és gyengeségük felett most.

Imádkozzatok Japán gyermekeim, mert nagy pusztítás közeledik földetekre. Forduljatok Hozzám, hogy Irgalmasságom elnyelje az egész népet. Ennek az az oka, hogy az emberek félretettek Engem és Szent Anyámat, Máriát. Forduljatok Hozzánk most, amíg még van időtök. Nagyon szeretlek benneteket.

Amerika drága gyermekei, arra kérem mindannyiótokat, hogy imádkozzatok, mert több mint 100 látnokot küldtem földetekre. Kérlek, hallgassátok meg őket most. Megáldalak benneteket.

Dél-Amerika gyermekei, Országaitok most szenvednek, mert sokan eltévedtek, elfelejtették a Hitüket. Fordítsátok utatokat a Fény felé, amíg még van időtök.

Brazília és Argentína, ne adjátok fel hiteteket, hanem higgyetek Isten Jóságában. Imádkozzatok édes gyermekeim, mert nagy hullámok érkeznek a partjaitokhoz nagyon-nagyon hamarosan, mivel egy aszteroida fog becsapódni az óceánba és nagy pusztítást fog okozni.

Ausztráliai gyermekeim, ti még mindig bezártátok szíveteket, de hamarosan ez meg fog változni, mivel többszörös büntetés fog érni benneteket.

Szent Andronikosz, a püspökök szentje.

 

JELEK ISTENTŐL. Honnan tudod, hogy Isten beszél hozzád? Hogyan olvassunk Isten jelét?

Az Antikrisztus készen áll a Vatikánra, amikor Hamisprófétát elmozdítják. Mielőtt azonban megengednék neki a mozgást, az eseményeknek előre kell haladniuk.

Az Antikrisztus alig várja, hogy elinduljon – de először meg kell várnunk a fenyítést augusztusban . Aztán jön a harmadik világháború , amit atombombák ledobásával követnek az USA- ban és Ausztráliában . Ausztrália hat atombombát kap Sydneyben és Melbourne-ben a következő 12 hónapon belül.

Isten beavatkozik a háború felénél, mert Kínának meg kell támadnia Európát – Oroszország először szállja meg Európát, Kína pedig hatalmas, 200 milliós haderejét használja a Csendes-óceán megszállására, és megtámadja az USA-t , amelyet megtámadnak, plusz atombombákat.

Kaliforniát megszállják és elszakítják az USA- tól , Hawaii és Japán a tengerbe süllyed. Ausztrália is el fog süllyedni. Túl sok lesz a víz alatt, de egyes részei túlélik.


Tekintse meg ezt a (2) fontos üzenetet:

Christina Gallagher

Lásd az üzenetet: https://littlepebble.org/2023/01/27/message-to-christina-gallagher-20-january-2023/

A magyarázatot Shelly Anna látnok adja

Lásd az üzenetet: https://littlepebble.org/2023/04/15/message-to-shelly-anna-6-april-2023/

Hét és fél hold van a Christina Gallaghernek adott üzenet idejéből. Az idő 2023 augusztusában jár le .

https://littlepebble.org/2023/05/30/god-will-intervene-30-may-2023/

20230530

36. nap

 

A Béke Királynőjének üzenete, amelyet 2023/05/29-én adott Pedro Regisnek.

Drága gyermekek, én vagyok Jézus Édesanyja és a ti Édesanyátok. Azért jöttem a Mennyből, hogy a szentségre hívjalak benneteket. Ne hátráljatok meg. Az én Jézusomnak szüksége van a ti őszinte és bátor igenetekre. Az ördög füstje elterjedt Jézusom Egyházában, de ti eloszlathatjátok az igazság fényével. Az igazság megvilágosítja a szíveket és eloszlat minden lelki vakságot. Még mindig fogtok borzalmakat látni Isten házában, de elkötelezettségetek a Mennyországnak szól. Ne feledjétek: Mindenben Isten az első. Mindig szeressétek és védjétek az igazságot. Az emberiség a hit hiányának szakadékai felé tart, és ti vagytok hivatottak arra, hogy utat mutassatok. Bízzatok az Úrban! Ne engedjétek, hogy a világ dolgai eltérítsenek benneteket attól az úttól, amelyet az Én Jézusom mutatott nektek, és az Ő Egyháza igaz tanítóhivatalának tanításaitól. Nézzétek Józsué példáját. Ezt az üzenetet adom ma nektek a Szentháromság nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ismét összegyűjtselek benneteket. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Legyetek békében.

A gonoszság titka

(2 Thessz 2:1-4) Van még egy kérésünk: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti.

Szent Pál apostol egyházunk leghatékonyabb apostola és legnagyobb teológusa, akinek az Úr feltárta az utolsó idõk titkait. Ezek a titkok az utolsó napokra, egyház válságára, az Antikrisztus megjelenésére, a parúziára, a feltámadásra és egyébb eljövendõ dolgokra utalnak. Szent Pál apostol a gonosz erõk müködését, amely kibontakozik az idõk folyamán, így nevezi: a gonoszság titka, vagy másképpen a gonoszság misztériuma.

A titok, vagy a misztérium, sokféleképpen van meghatározva az értelmezõ szótárakban. Az egyik ilyen meghatározás, amelyet egy hittanórán hallottam és nagyon tetszett nekem, így szólt: a misztérium az a dolog, amely egésszen közel van hozzánk, a szemünk elõtt, de mégis megfoghatatlan számunkra...

Itt Szent Pál apostol azokat a titkokat tárja fel, amelyek a parúzia elõtt kell hogy bekövetkezzenek. Krisztus eljövetele elõtt meg kell történnie a nagy elpártolásnak és leírja, hogy miként fog bûn embere, a kárhozat fia, az Antikrisztus, helyet foglalni Isten templomába. Ez istenként fog tetszelegni az emberek előtt és minden fölé helyezi önmagát, amit Istennek vagy szentnek neveznek.

Ezek az események, mivel Isten mutatta meg Szent Pálnak, elkerülhetetlenül be fognak következni. Nincs értelme harcolni ellenük, hanem az idők jelei által fel kell ismerni ezeket az eseményeket és ezen körülmények között kell munkálkodnunk üdvösségünk érdekében.

Figyeljük meg és vegyük észre azokat a lépéseket, amelyek ezeket az eseményeket elõkészítik. Mivel itt Isten házáról és a legszentebb áldozat bemutatásáról van szó, ezért tegyük ezt imádsággal, istenfélelemmel és jó lelkiismerettel.

1. Az elpátorlás

Az elpártolás, vagy más szóval az aposztázia, úgy jön létre, hogy a zarándok egyház egyik fele elszakad Istentõl, az igaz kinyilatkoztatástól, az evangéliumtól és harcol a szentek ellen. Legyõzi és eltiporja az egyház hűséges részét, az igazakat (Jel 13:7). Látszólag hiába küzdenek a szentek szóval és tettel, mert a sokasság hallgatni fog a gonosz csábítására, mindazok vesztére, akik majd elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna (2 Thessz 2:9).

2. A bûn emberének helye

Azt írja Szent Pál, hogy a bûn embere (2 Thessz 2:3) helyet foglal majd Isten templomában és istenként fogja mutogatni magát. Egy ilyen ember csakis a templom fõhelyére ülhet... És hol van a fõhely a templomban? Hát a templom bejáratával szemközt, a szentély legbelselsőbb részében. És mi van, illetve mi kellene, hogy ott legyen? Hát a fõoltár a tabernákulummal...

3. A fõoltár szolgálatának felszámolása

Ahoz, hogy a bûn emberének helye felszabaduljon, elõbb el kellett onnan tolni azt, ami elfoglalta. Ehez arra volt szükség, hogy a fõoltáron megszűnjön szolgálat, vagyis szentmiseáldozat bemutatása és így az fölöslegessé váljon. Bármit is gondoltak helyesnek annak idején, csakis erre szolgált a szemben való misézés, meg a misézõ asztal bevezetése és a fõoltár használatának felszámolása.

4. A fõoltár megszüntetése

Az újonnan épült templomokban már nem emelnek fõoltárt, mert nincs rá szükség, hiszen annak szolgálata már megszünt. Sõt, most már a régi templomokban is, a felújítások alkalmával, szerre eltüntetik fõoltárokat és a tabernákulumot oldalra helyezik...

5. A taberákulum elhelyezése

Megfigyelhetjük, hogy a tabernákulumokat az új templomokban már oldalra teszik, ahol korábban a papság székei voltak, és a papság székeit oda helyezik, ahol a fõoltár, meg a tabernákulum volt. Sõt, a régi, nevezetes templomokban is, amelyeket felújítottak, ott is eltüntették a fõoltárt, és a tabernákulumot oldara, a falba sülyesztették. Igencsak árulkodó jel az õsi magyar templomokban a szentélybe felvezetõ lépcsõ látványa. Az most már nem vezet az sehová, mert eltünt a fõoltár meg a tabernákulum, ahová az felvezetett... Eltüntették a jelenlévõ Isten látványát a tabernákulumban és helyét az ember vette át...

6. Az ember közponba helyezése

Isten helyére, Aki az tabernákumulban lévő Oltáriszentségben valóságosan jelen van, az ember (vagyis a misézõ pap) ült, és az Istennek bemutatott szent áldozat, egyfajta emberek elõtti szereplés jellegét öltötte. Persze, szó sincs róla... A szemben való misézés ugyanolyan értékű szentmiseáldozat, mint korábban a régi rítusú szentmise volt, de most már a miséző pap lett a fõszereplõ a hívek elõtt és a hívek közössége nézõközönség lett az oltár színpada elõtt. A tabernákulum helyére a papi szék, s a papi szék helyére a félrerakott tabernákulum került...

7. Az ökumenia, a szinkretizmus és a mindenek fölé való emelkedés

Mindezt a rokádát a templom elrendezésében meg szolgálatában, és a falak lecsupaszítását, csakis az ökumenikus meg a szinkretista törekvések indokolhatják. Mindekit össze kell gyûjteni és be kell terelni a templomba, de csakis egy olyan templomba, amelyet mindenki elfogad... Amikor mindez megtörténik, akkor már beleûlhet a fõhelyen álló székbe a bûn embere, aki majd minden nép, nemzet és vallás fölé helyezi magát...

Jogosan kérdezheti valaki: De hát annyi templom van a világon! Melyikbe fog helyet foglalni majd a bűn embere? Szerintem, elvileg mindegyikbe... Mindegyik főhely, bármelyik templomban az övé lesz. Ő fog ülni a legnagyobbikban és csatlósai a többiekben...

Mindez lassan valósul meg, generációkon keresztül, egyes papok vaksága, hitetlensége és hütlensége által... Azért misztérium ez, mert legtöbb esetben, amikor egy-egy ilyen lépést megtesznek, azt hiszik, hogy jót cselekszenek és nem fogják fel, hogy mit művelnek. Mindennek egyetlen egy oka van: az Oltáriszentségbe vetett hit elhalványodása... Ha igazán hinnének Isten Fia, Jézus Krisztus valóságos jelenlétében a legméltóságosabb Oltáriszentségben és ha volna bennük igaz istenfélelem, akkor sohasem merték volna elmozditani a tabernákulumot a fõhelyrõl és bedugni a legszentebbet egy ajtóval ellátott lyukba, a templom oldalfalába...

Amikor egyszer két szín alatt áldoztatott az egyik paptestvér, egy lelkigyakorlat alkalmával, nem tudta fogni egyszerre a kelyhet is, meg a cibóriumot is. Amikor segitséget kért, akkor én rögtön odamentem és átvettem a cibóriumot. Ekkor megszólalt az Úr a szívemben: Ember, tudod te, hogy mit fogsz a kezedben?... Azóta, csakis a legnagyobb tisztelettel közeledek az Oltáriszentséghez és a kezemmel nem illetem. Csak az illesse kezével az Urat, aki erre alkalmas és akit erre felhatalmaztak. Ezért is méltatlan dolog kézbe áldozni...

*

Úgy tûnik, hogy a bûn emberének megjelenése elõtt támadás fogja érni az ambót is, meg a húsvéti gyertyát is, amint ez már megtörtént a makkabeusok idejében ( 1Makk 1), de ennek ellenére, mindenhol hirdetni fogják az evangéliumot, az egész világon.

(Mt 24:14) Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.

Amikor majd székébe űl a bûn embere, akkor az oltárra fog kerülni a pusztító utálatosság és bekövetkezik a szentmiseáldozat bemutatásának felszámolása. Emlékezzünk az Úr Jézus szavaira:

(Lk 17:22) Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, és nem fogjátok látni.

Ekkor majd a pusztító utálatosság oda fog kerülni, ahol nem szabadna lennie és ez sokak vesztét fogja okozni... A pusztító utálatosság valamiféle sötét bálvány lesz, amely lelki halálba fogja taszítani az embereket.

(Mt 24:15-16) Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg, - Dán 9:26-27;12:11-12) - akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe.

(Dán 9:26-27) Hatvankét hét elteltével megölnek egy Fölkentet, (bírói ítélet) nem lesz neki. A várost és a szentélyt elpusztítja egy eljövendő nép és vezér. Áradat vet neki véget, s a háború és az elhatározott pusztulás mindvégig tart. Egy hétre szövetséget köt sokakkal, s a hét közepén megszünteti a véres­ és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt hozó undokság lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá nem zúdul a pusztítóra.

(Dán 12:11-12) Attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészt hozó undokságot, ezerkétszázkilencven nap lesz. Boldog, aki bízni tud, és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.

*

Miért kellett a latin nyelv általános használatát megszüntetni az egyházban? Jobb lett így az egyház élete? Vagy inkább az van, hogy "divide et impera"... Most minden ország más nyelven misézik, s amint másképpen beszélnek, úgy másképpen is gondolkodnak. Mire jó ez a szinodális út?... Arra, hogy Isten örök igazságának helyére, emberek által megszavazott hamisság kerüljön?... Ne tévesszük össze ezt a folyamatot egy egyetemes zsinattal... Továbbá, habár jogilag a püspök az egyházmegye pásztora, mégis, a püspöki konferencia, amelynek nincs joghatósága, valójában leuralja az egyházmegyéket... Akkor most az egyház egy emberi, demokratikus intézmény, vagy egy isteni, apostolokra épített hierarchikus intézmény?...

Ha a békát forró vízbe dobják, azonnal kiugrik és megmenekül. De ha a békát hideg vízbe teszik és lassan melegítik fel, akkor eltepsed és megfõ, mert képtelen kiugrani a vízbõl. Így van ez a bûn misztériumával is... Lassan-lassan vezetik be a változtatásokat, hogy generációkon keresztül senkinek se nagyon tünjön fel, és ne okozzon megütközést. Így a felelõsség is megoszlík és felhígul. Senki sem lesz hibás, mert senki sem követ el nagy istenkáromló tetteket vagy nyilvánvaló szentségrombolást. Amint az írásokban áll: itt egy kicsit, ott egy kicsit és szép lassan minden megvalósul...

(Iz 28:10) Ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi!

Mindezek ellenére, sohasem szabad megrendüljön az egyházba vetett bizalmunk, mert azt az Úr Jézus alapította és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Don Bosco megálmodta, hogy az utolsó idõkben az egyház hajóját két oszlop tartja meg a viharos tengeren. Az egyik oszlopon az Oltáriszentség van és a másikon a Szűzanya. Az egyház nem csak a látható földi egyházból áll, hanem főleg a szentek közösségéből... A hûségesek éberek lesznek a küzdő egyházban és vigyáznak a legfontosabbra. Ezért nagyon fontos a gyakori szentségimádás. Ha egyesek félretették a legszentebbet, akkor mi annál inkább imádjuk Õt, kihelyezve a fõhelyre, az Úr oltárára.

(Lk 17:37) Ahol a test van, oda gyűlnek a sasok is.

Ima: Urunk Jézus Krisztus, imádunk és áldunk Téged a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ámen.

https://tanusagtevo.blogspot.com/2023/05/a-gonoszsag-titka.html

Térj meg ma

Jézus ült a fa alatt. Egy férfi odalépett hozzá és megkérdezte:

- Mester! Elég, ha egy nappal a halálom előtt megtérek és bűnbánatot tartok?

- Elég – válaszolta Jézus.

A férfi ezután elment. Kis idő múlva visszatért, és újra megkérdezte:

- Mester! De mikor halok meg?

- Nem tudom – válaszolta Jézus. Talán holnap...

(58) - A Megtérés Keresztes Hadjárata:
Ó, drága Jézus, hívlak Téged,
Hogy öleld át Isten minden gyermekét,És borítsd be őket a Te drága Szent Véreddel.Engedd, hogy Véred minden cseppje beborítson minden lelket,Hogy így megvédje őket a gonosztól.Nyisd meg mindenki szívét, különösen a megkeményedett lelkekétÉs azok szívét, akik ismernek Téged, de a büszkeség bűne foltot ejtett rajtuk,Hogy leboruljanak, és könyörögjenek, hogy Szereteted Fénye árassza el a lelküket.Nyisd meg a szemüket, hogy meglássák az Igazságot,Hogy Isteni Irgalmasságod virradata rájuk zúduljon, beborítván őketIrgalmasságod Sugaraival.Téríts meg minden lelket kegyelmeid által, és azokat is, drága Jézus,Akiket most kérek tőled: (itt nevezd meg a személyes szándékodat)Irgalomért könyörgök Hozzád, és egy napi böjtöt ajándékként ajánlok fel Neked, minden héten ebben a júniusi hónapban, engesztelésül minden bűnért. Ámen.A Keresztes Imahadjárat 152. Imája: Segíts nekem tehetetlenségem órájában

Drága Jézus, segíts nekem tehetetlenségem órájában.
Szabadíts meg a bűntől, és nyisd meg szememet, szívemet és a lelkemet az ördög megtévesztésére, és gonosz útjaira.
Tölts el engem Szereteteddel, amikor gyűlöletet érzek a szívemben.
Tölts el engem Békéddel, amikor bánatot érzek.
Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok.
Szabadíts ki engem börtönömből, amelyben vagyok, hogy szabad lehessek, és tarts biztonságban engem Szentséges Karjaidban. Ámen.A Keresztes Imahadjárat 153. Imája: Védelem Ajándék a gyermekekért

Az alábbi Imát hetente legalább egyszer el kell imádkoznotok egy olyan kép előtt, mely Engem, szeretett Édesanyátokat ábrázol; és még mielőtt imádkoznátok, Szenteltvízzel kell magatokat megáldanotok.

Ó, Isten Anyja, Üdvösség Anyja,
Arra kérlek, hogy szenteld és mutasd be ezeknek a gyerekeknek a lelkét szeretett Fiadnak: - a nevek felsorolása -.
Imádkozz, hogy Jézus, az Ő Értékes Vérének Erejével borítsa be és védelmezze ezeket a kis lelkeket a gonosszal szemben, a védelem mindenféle formájával.
Arra kérlek, drága Édesanyám, hogy védd meg családomat a nagy nehézségek idején, és hogy Fiad kedvezően tekintsen le azon kérésemre, hogy családom egyesüljön Krisztussal, és megadja nekünk az Örök Üdvösséget. Ámen.

„Szívem a Szívednek dalol. Lángra gyújtottad szívemet. Ó Jézusom, imádott Megváltóm! Szereteted irántunk felfoghatatlan. Mi csak a külső burkot látjuk. Azt, hogy feláldoztad Magadat értünk. Annyira szerettél, hogy az utolsó csepp Véredet is ki akartad ontani értünk. Mert drága Szent Véred a mi megváltásunk, örök életünk. De mekkora szeretet lángolt a Szívedben, amíg eddig eljutottál?! Ó Jézusom, csak egy kis sugárnyit kérek hatalmas tűzláng szeretetedből, hogy én is az életemet adjam oda Érted. Amióta elhívtál, csak Neked élek. Fontosabb vagy számomra, mint a levegő. Nélküled nem tudok, nem akarok élni. Harminc évvel ezelőtt, amikor meghívtál: „Áldozz meg! Térjél be közéjük!” És én a szívembe fogadhattalak. Azt kérem, hogy csak addig éljek, amíg Téged magamhoz vehetlek a Szentáldozásban. Imádott Uram! Te mondtad: „Közel az óra, amikor elvesznek Engem tőletek.” Kérlek, Jézusom, ha ez bekövetkezik, emelj Magadhoz engem, mert meghalok Nélküled ezen a kietlen, sivár földön. Nem tudok, és nem akarok Oltáriszentség nélkül élni. A Te drága Szent Tested és Véred az én erőm, oltalmam, békém és boldogságom. Minden örömöm Te vagy. Nélküled nem tudok, és nem akarok élni. Ha úgy akarod, szívesen odaadom az életemet Érted. Te vagy Mindenem, életem értelme és célja. Te vagy az én Napom, Aki beragyogod lelkemet, Te vagy az Erőm, Akivel együtt mindenre képes vagyok. Te vagy örök életem, békém és boldogságom. Jézusom, kérlek, emelj engem Magadhoz, hogy mindörökké dicsőítsem Nevedet, hozzám lehajló nagy irgalmadat és szeretetedet. Ámen.”

20230528

34-35. nap


Folyamatosan kérjétek Szentlelkem Ajándékait bennetek, szükséges, hogy birtokba vegyétek őket, és hogy méltók legyetek ilyen nagy kincsekre.


A bölcsesség ajándéka

A megértés ajándéka

A Tanácsadás ajándéka

Az erősség ajándéka

A tudomány ajándéka

A jámborság ajándéka

Az istenfélelem ajándéka


Akaratom szerint kell dolgozniuk és cselekedniük, törvényemet betartaniuk, méltó életet élniük és méltósággal élniük.


Szentlelkem Ajándékaiból áradnak az igaz élethez szükséges gyümölcsök, teljes tudatában annak, hogy Nélkülem semmik.


Ezek a következők:


SZERETET: amely elvezeti őket a szeretetre, a testvériség teljes megélésére és az Első Parancsolat teljesítésére.


ÖRÖM: mivel a lélek öröme mindenekelőtt azt erősíti meg bennük, hogy Velem nincs félelem.


BÉKESSÉG: azoknak az eredménye, akik átadják magukat az Én Akaratomnak, és földi életük ellenére biztonságban élnek az Én védelmemben.


TÜRELEM: annak van birtokában, akit nem zavarnak sem az élet viszontagságai, sem a kísértések, hanem teljes harmóniában él felebarátjával.


HOSSZÚSÁG: nagylelkűséget ad nekik, ha tudják, hogyan kell várni Gondviselésemre, még akkor is, amikor minden lehetetlennek tűnik.


JÓINDULAT: az a kedves és szelíd teremtmény birtokolja, aki szelídséget tart fenn másokkal szemben a bánásmódjában.


JÓINDULAT: mindig a felebarátnak kedvez, az Én hasonlatosságomban a testvér iránti önátadás állandóan jelen van abban a teremtményben, aki ezt birtokolja.


SZELIDSÉG: megtartja az egykedvűséget, a harag és a harag igazi fékezője, nem tűri az igazságtalanságot, nem engedi meg a bosszút és a haragot.


HITELESSÉG: tanúságot tesz jelenlétemről abban a teremtményben, aki mindvégig hűséges hozzám, szeretetem által él, az igazságban.


MÓDSZERESSÉG: Szentlelkem templomaként méltósággal és illendőséggel élnek, megadva ennek a templomnak a szükséges méltóságot, hogy ne szomorítsa meg Szentlelkemet.


SZABADSÁG: a teremtmény magas fokú lelkiismerettel rendelkezik, mivel birtokolja Szentlelkemet; ezért a teremtmény rendet tart cselekedeteiben és cselekedeteiben, anélkül, hogy megkívánná azt, amit nem birtokol, belső rendről tanúskodva és a sóvárgást megfékezve.


SZABADSÁG: Szentlelkem Templomaként fenntartják a Velem való valódi egyesülést; ezért átadják magukat Nekem, így gyengítik a rendetlenségeket, nemcsak a testet, hanem a belső rendetlenséget is, amely rendetlenséghez vezet cselekedeteikben és cselekedeteikben, és a rendetlenséghez, amely rendetlenséghez vezet, amely rendetlenséghez vezet, amely rendetlenséghez vezet cselekedeteikben és cselekedeteikben.

SZERETETT GYERMEKEIM, LEGYETEK SZENT SZELLEMEM IGAZ TANÚI, NE FÉLSZÍVVEL, HANEM TELJES MÉRTÉKBEN. (LM 20230527)

Forrás: https://rumble.com/v2orxq2-leaked-who-files-reveal-plan-to-force-kids-to-have-sexual-partners.html

amikor Apostolaim oda jöttek Hozzám, a csalódottságtól könnyezve és sírva a miatt, hogy milyen kegyetlenül bántak velük az Én Nevemben, a következőket mondtam nekik:

Soha ne féljetek attól, amikor az Én Nevemben elutasítanak benneteket.

Soha ne ijedj meg a gonosz üvöltésétől, aki azoknak a száján keresztül ordít, akik őt szolgálják.

Soha ne féljetek, amikor az Én Nevemben felelősségre vonnak benneteket. De amikor azok, akik közel állnak hozzátok, elárulnak benneteket, tudnotok kell, hogy Én Vagyok az, akit Arcul ütöttek.

Amikor egy ember elárul Engem, vétkezik Ellenem; amikor pedig Isten prófétáit árulja el, akkor a Szentháromság Egy Istent árulja el, és ezért nagyon fog szenvedni.

Amikor a lelkek elutasítják a Szentháromság Egy Isten Beavatkozását – akik a legnagyobb Mennyei Hatalomnak állnak ellent -, akkor nekik lelkiismeretük nyugtalanságát kell elviselniük. Ez a nyugtalanság soha nem fogja elhagyni őket, hacsak nem békítik meg a lelküket Velem, Jézusukkal. Elutasítani Engem, amikor a lélek tudja, hogy Én Vagyok az, Jézus Krisztus, Aki beszél, sajnálatos dolog. De a Szentháromság Egy Istennel való dacolás, azáltal, hogy az ember akadályozza Isten Beavatkozását azon feladatában, hogy lelkeket mentsen, Atyám gyors büntetését fogja eredményezni.

Az ember kigúnyolhatja, megkérdőjelezheti, és elemezheti Szavamat – ahogyan az most adatik –, de amikor bátorkodnak megpróbálni és akadályozzák azt – elárulván Bizalmamat -, hogy lelkeket mentsek és ellenszegülnek Irgalmamnak, akkor számukra nincs Kegyelem.

 

Ezzel a videóval szeretnénk tisztelegni azok előtt a bátor orvosok, tudósok, genetikusok, biológusok, virológusok, vegyészek előtt, akik életüket adták az igazságért, akiket igazságtalanul meggyilkoltak, pedig csak segíteni akarták az emberiség ébredését, figyelmeztetni a halálos vakcinák súlyos veszélyeire és a népirtási tervek manipulációjára, az egészségért és az emberi szabadságért küzdve. Olyan orvosok és tudósok, mint Rashid Buttar, Vladimir Zelenko, Peter Gariaev, Alexander “Sasha” Kagansky, Kary Mullis, Luc Montagnier, Franco Trinca, Domenico Biscardi, valamint olyan elnökök, mint Jovenel Moise Haiti, John Magufuli Tanzánia, Kenneth Kaunda Zambia, Pierre Nkurunziza Burundi, meghaltak vagy “öngyilkosok” lettek az elmúlt három évben, a hamis járvány kezdete óta. És mások, akiket baleset ért, vagy akiket megfenyegettek, mint például Dr. Carrie Madej, Dr. Joseph Mercola, Dr. Peter McCullough, Dr. Sucharit Bhakdi vagy Robert Kennedy Jr. amerikai ügyvéd. A globális elit nem ismer el ellenállást az Agenda 2030 létrehozásával szemben, ki akarják irtani az emberiséget, de az olyan embereknek köszönhetően, mint az említettek, akik példát mutatnak bátorságból és tisztességből, a lakosság nagy része felébred, és apránként minden sötétség lelepleződik ebben a globális csendes spirituális háborúban, egészen a Fény győzelméig.


Lelki egyensúly

Kedveseim, miért kételkedtek időnként a Szentháromság vezetésében? Előttetek feltár és megad minden lehetőséget a felismerésre, hogy megértsétek, mit kíván tőletek és milyen úton vezet benneteket. Onnan tudjátok felismerni, hogy benne munkálkodtok, ha elfogadjátok minden nap, amit elétek tár és minden lehetőséget, amit felkínál. Vannak közöttük kellemetlenek és nehezek is. Ha elfogadva át tudjátok adni neki, akkor legyőztétek az akadályt, amitől nehézzé vált a feladat. De kínálkoznak olyan alkalmak is, amikor nagy örömet jelent számotokra az elétek táruló helyzet. Ebben az esetben sem üdvös mást tenni, mint ajándékként elfogadva, átadni a Szentháromságnak. A lényeg mindig az legyen, hogy sem nehézség, sem öröm ne billentsen ki benneteket a lelki béke egyensúlyából, mert akkor biztosan nem fog a gonosz lélek sem megzavarni titeket. A rosszat tűrjétek, a jót viseljétek el, mert nem ti fáradoztatok érte, hanem egyedül Isten ajándékaként kaptátok.

2012.05. 30.                       Anna Terézia

https://engesztelok.hu/lelkielet/lelki-egyensuly

20230527

33. nap

Azt akarom, és arra kérlek benneteket, teljesítsétek vágyamat, engeszteljetek a bűnös lelkekért! Fogadjátok el nagylelkűen az áldozatokat és szenvedéseket, amelyeket az Én végtelen, örök érdemeimmel egyesítve ajánljatok fel Atyámnak, és lelkeket mentsetek általa. Atyám, ilyenkor úgy tekint le rátok, mintha Én magam szenvednék általatok, és Én tenném meg ezt a felajánlást. Az Én érdemeim nélkül semmit érőek áldozataitok és szenvedéseitek. Adjatok hálát, hogy összekapcsolhatjátok az Enyéimmel. Az első ilyen engesztelő az Én Legédesebb Anyám volt ezen a Földön, aki már gyermekkoromban megtanulta Tőlem az engesztelésnek ezt a módját, és rengeteg lelket mentettünk ketten, elővételezve kereszthalálomat és Megváltásomat.

Pár napja bebizonyosodott a sejtésem valós, csak még be nem teljesedett kockák hiányzanak. Sokat gondolkodtam azon, hogy mégis mennyivel megúszhatnák az ukránok a nemzeti érdekeket tartanák szem előtt, s nem dőlnének be a Nagy Babiloni Szajha igéreteinek. Aztán ahogyan a több mint százéves próféciák látszanak, hogy beteljesednek. A szajha országaiban még mindig tagadják, hogy háborúban állnának, s ennek leginkább Ausztria és Magyarország a szószólója. Ők nem szállítottak semmit, ők nem támogatták, de ti is jól tudjátok TŰZ LEVEGŐ VÍZ SZÉL, ahogyan legutóbb május 13-án értésünkre adták. Játszunk egy kicsikét a gondolattal, tudjuk Noé idejében VÍZÖZÖN, a mi időnkben TŰZÖZÖN, azaz NAGY FIGYELMEZTETÉS. Levegőnk szén-dioxid tartalma 0,04%, mégis a szénmentességre törekednek a nagyokos Antikrisztuskövető Sátánfattyak és hadseregük, ezért volt a kérdésem Harkov vagy Odessza lesz előbb az Orosz Föderáció része, ha már nem része, mert Ternopolnál jár az elővéd. A májusi üzenetekben szó van egy másfajta TŰZről is, mint ahogyan ami fel lett lőve, az le is fog esni a NAGY FIGYELMEZTETÉSkor, mert a TELJES TELEKOMMUNIKÁCIÓNAK VÉGE LESZEN, s ez is a Teremtő Szentháromság ajándéka, hogy még ha eddig nem mentél szembe a világnak, akkor megtegyed, mert a VÍZ VÉRRÉ VÁLTOZIK A VÉRTANÚK VÉRE MIATT. Szeretem a hűs életadó szelet, de most a pokoli szelet tapasztaljuk meg, s érdemes lenne kigyűjtenek démoni aljasságok gyűjteménye, amikor valami jónak indul, de szánt-szándékkal, azaz a ÉHÍNSÉG létrejöttével KÁRT OKOZNAK, KÁROKOZÁST TAGADJÁK. Csak az alapvető élelmiszereket nézzétek, amelyek létfontosságúak, miket kotyvasztottak össze a férgek vezette démoni jellegű eladott lelkűletű embernek nem tekinthető lények.

20230526

32. nap

SÜRGŐS FELHÍVÁS! Kérjük, hogy valamennyiünk érdekében a lehető legszélesebb körben terjesszék ezeket a videókat családtagjaik és ismerőseik között, mert súlyos veszélyben vagyunk egy orvosi-társadalmi zsarnokság uralma alatt, melynek célja, hogy elpusztítsa az emberiséget.

Francis Boyle ügyvéd leszögezi, hogy itt az orvosi kísérletekről szóló Nürnbergi Kódex megsértéséről van szó. A Nürnbergi Kódex szerinti emberiség elleni bűncselekménye esete forog fenn. Arról, hogy mit tegyünk a felvonultatott eszközökkel, a válasz teljesen világos, el kell kobozni, el kell égetni, és a felelősöket bíróság elé kell állítani és el kell ítélni.

20230525

31. nap

Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a pánik!

Kedveseim, ismét mondom nektek, álljatok ellen a gonosz ellenség kísértéseinek! Ne engedjétek, hogy eluralkodjon rajtatok a pánik! Amikor elbuktok, azonnal álljatok fel, kérjetek bocsánatot, ne hagyjátok abba az imát! Vállaljatok valamilyen penitenciát, végezzetek valamilyen elégtételt már a feloldozás előtt is bűneitekért! Soha ne hagyjátok abba az engesztelést! Igen, a saját bűneitekért is hozzatok áldozatokat, ne csak másokért! Erősödjetek meg a Szentháromság jelenlétében, mert minden kegyelem az újrakezdéshez az Ő kezében van! Folyamodjatok hát hozzá, engesztelődjetek ki vele, és bízzatok irgalmas szeretetében! Bízzátok magatokat égi Édesanyánkra, hogy sebeiteket begyógyítsa, melyeket a gonosz okozott bennetek! Bízzatok, és soha ne csüggedjetek!

2012.05. 25. Anna Terézia

https://engesztelok.hu/lelkielet/ne-engedjetek-hogy-eluralkodjon-rajtatok-a-panik


„Drága Istenem! Nem akarok egy napot sem nélküled tovább menni az életemben. Irányítsd minden részét a szívemnek. Felajánlom a testem. Neked szánom magam. Mindannak fényében, amit te tettél értem, élő áldozatként neked adom magam, az imádat szellemi cselekedeteként.

Alázatosan elismerem, hogy szükségem van a segítségedre. Akarom, hogy újítsd meg az értelmem. Segíts olyan módon gondolkoznom, ahogy te akarod. Kérlek, bocsásd meg a büszkeségem. Nem akarom többnek gondolni magam, mint amennyinek kellene. Hitemnek növekedésre van szüksége. A te segítségedre van szükségem céljaim meghatározásához és eléréséhez. Bocsásd meg, hogy a magam erejéből próbáltam megváltozni.

Meg akarom tölteni az életemet szeretettel. Meg akarom tölteni az életemet veled. Segíts engem egy támogató csoporttal. Segíts, hogy örömöt találjak mások elismerésében, hogy életem odaajándékozzam, és így betölthesd szükségeim. Táplálni akarom a lelkesedésemet azáltal, hogy benned vagyok. Segíts, hogy a reménységben örvendező, a nyomorúságban türelmes, az imádságban kitartó legyek. Átadom magam neked. A te nevedben imádkozom. Ámen!”

Aki sokat kapott, attól sokat követelnek

2020. 05. 24, Vasárnap
Mélyen elmélkedtem a hivatásokkal kapcsolatban. Ezek a kérdések merültek fel bennem: Vajon melyik az a hivatás, ahol manapság meg lehet maradni erkölcsös, becsületes, hívő embernek? Vajon a hivatással járó felelősség mekkora nyomást helyez a vállunkra? Amikor Isten színe előtt megállunk, akkor igen számon leszünk kérve a Tízparancsolat betartásáról, az életünkről és különösen a hivatásunkról. Korunkban a legfontosabb hivatások ezek: orvos, bíró, gyógyszerész, tanár, ügyvéd, pszichológus, igazgató, bankár, politikus, művész, zenész, mérnök stb. Ezek a hivatások gyakran biztos támpontot jelentenek az életben pl. anyagi, szociális területen. Elmélkedésemet ez a Szentírási részlet ihlette:
„Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.” (Lk 12, 47-48)
Az Úr azt mondta nekem:
„Mindenben keresd az egyszerűséget. Légy olyan, mint az egyszerű keresztény ember, aki kívülről se nem gazdag, se nem szegény, de lelkileg annál gazdagabb. A világban most a bűn uralkodik, míg az erkölcs a háttérbe szorul. Minden ember talentumokat kap Tőlem, és a fejlett készségeket, képességeket az erkölcsön belül kellene kibontakoztatniuk. Törvényeim irányt mutatnak, nem pedig korlátokat. Én egyedül csak a bűnt tiltom. A világ a bűn szabad gyakorlását diktálja, Én pedig a szeretet törvényére buzdítalak titeket.
Gyermekem, a bűn mindenhol jelen van, még a különböző tudományágakban is. Vannak, akik hatalmas tudásra vágynak, és eljutnak arra, hogy semmit sem tudnak, sőt csak kevesebbet. Akik még ezt sem akarják felismerni, tovább rontják az életüket. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti? Aki felismeri, hogy hivatásában már nem tud erkölcsös maradni és inkább lemond róla, minthogy továbbra is Ellenem vétkezzen, annak jutalma nagy lesz az égben. Ám nagylelkűségemben már a földön is számtalan kegyelemmel elhalmozom, melyek között a legfontosabb a felismerés és a bölcsességre való eljutás.
Gyermekem, a legnagyobb szentek a remeték voltak. Ők a világtól távol éltek, és életüket Nekem szentelték. A bukott angyalok nagyobb ellenfelet láttak bennük, mint egy egész város lakosságában. A szentségi életben magas fokra tudtak jutni, melyet az aszkézis, ima és teljes önátadással értek el. Én nem a hivatások ellen szólok, hiszen az embereknek szüksége van pl. orvosokra és egyéb szakemberekre. Én a bűn ellen szólok, mely alól senki nem kaphat felmentést, bármilyen érvekre hivatkozzon is.”

Mária Magdolna

20230524

30. nap

Most azért jövök, hogy bátorítsam mindazokat a követőimet, akik felismerték valódi Hangomat és nagylelkűségük által, óriási munkájukkal válaszoltak. Mindazoknak köszönetet mondok, akik önszántukból időt szánnak üzeneteimre, elősegítik és terjesztik azokat. Ti, értékes gyermekeim, ezekben az időkben, nagy örömmel töltitek el bánatos Szívemet. Ti, gyermekeim, merészek és bátrak vagytok és el vagytok telve a Szentlélek ajándékával. Hűségetek az Igazság iránt szerető odaadásotok és időtök Nekem ajándékozása sok kegyelmet fog teremni az Új Paradicsomban, amelyet megígértem gyermekeimnek.

Kezeteket fogom vezetni ezalatt a Szent Munka alatt, és érezni fogjátok szeretetemet. Sohase féljetek hirdetni Igéimet, mert azoknak, akik ezeket az üzeneteket terjesztik, minden kis erőfeszítése meg lesz jutalmazva.

Menjetek most, értékes, jóhiszemű követőim. Terjesszétek Szent Igéimet és segítsétek azokat a testvéreiteket, akiknek vezetésre van szükségük.forrongnak a világ országai a nyugtalanságtól és a gyűlölettől, amelyet az emberek egymás iránt mutatnak és a bekövetkezendő természeti katasztrófák miatt is. A természet váratlanul kitör bilincseiből, figyelmen kívül hagyva az emberek arrogáns magabiztosságát hogy megmutassa nekik, hogy ők képtelenek mindent uralni.

Isten, az Atya nem fogja tovább bűnös tetteiteket eltűrni…

Figyelmeztetésem ezeknek a vezetőknek, legyenek bárhol és bárkik a világon, a következő: ha igazságtalanul fájdalmat és nélkülözést okoztok embertársaitoknak, akkor Atyám keze hamar le fog azokra az országokra és helységekre sújtani, ahol éltek. Bűnös tetteiteket nem fogja tovább eltűrni. Rejtőzzetek el, ha azt akarjátok, de ennek semmi értelme. Romboló fegyvereitek meg lesznek semmisítve. Az a bánásmód, ahogyan embertársaitokkal bántok, olyan helyzetet fog teremteni, amiért Istennek az Örök Atyának felelni fogtok, ha tetszik nektek, ha nem. Felelősségetek legyen erkölcsös, mert végül is cselekedeteitek után lesztek megítélve.

Vezessétek embertársaitokat szeretettel, legyetek figyelemmel és méltóságteljesek testi és morális jólétükre való tekintettel. Ha elvonjátok embertársaitok vallási jogait, vagy bármilyen diktatúra alá helyezitek őket, ami arra kényszeríti őket, hogy a politikai egység nevében ne tudják vallásukat gyakorolni, akkor ti el lesztek veszve. Nemcsak tetteitekért fogtok felelni, hanem az ítélet is szigorú lesz fölöttetek. Egyesek közületek, akik embertársaiknak Isten , az Örök Atya nevében hűséget esküdtek, mégis igazságtalan, új törvényeket hoznak be, amelyek által megvonják jogaitokat, hogy élelmiszerhez, vagy lakáshoz jussatok, vagy elveszik a vallási szabadságotokat, ezek Isten haragjával és lesújtó kezével kell szembe nézzenek.

 

Azt mondom most azoknak a vezetőknek, akiknek még van egy kis keresztény együttérzésük: harcoljatok azért a jogért, hogy tanításaim, döntéseiteket befolyásolni tudják, ami mindenütt hatással lesz gyermekeimre.

Mindazoknak, akik hatalmuk erejével több országot elnyomnak, azáltal, hogy az emberiséget ellenőrzés alatt tartják, ami nemzetről – nemzetre kihatással lesz és ez nyomorba dönti őket, azt mondom, hogy legyetek tudatában annak, hogy cselekedetek meg lesz büntetve. Az Isten, az Örök Atya eddig türelmes volt, abban a reményben, hogy fel fogjátok ismerni azt, hogy milyen haszontalan úton jártok. Helyette elit csoportosulásként nyomultatok előre, akik magukat fontosabbnak tartják a többi embernél. Figyelmeztetlek benneteket cselekedeteitek katasztrófában fognak végződni. A gazdagságtól, az uralkodástól és a kapzsiságtól való függőségetek nemcsak meztelenül és megsebzetten hagy majd vissza benneteket, hanem sokkal rosszabb állapotba fogtok kerülni azoknál, akiket a hatalom visszaélésével meggyaláztatok.

Eljött a harc ideje, hogy a világ megszabadulhasson a gonosztól és a sátán uralkodásától. Isten, az Örök Atya most azon van, hogy felébresszen benneteket, ezért eloldja a katasztrófák kötelékét, ide tartoznak a földrengések, cunamik és az árvizek. Összeesküvésetek a világ vezetőinek és a vallási vezetők megdöntésére, vagy hogy ellenőrző intézkedéseket hozzatok beleértve az egy – világ – pénznem behozatalát, nem fog figyelmen kívül maradni.

Olyan klímakatasztrófák, aminek Noé napjai óta, senki sem volt még tanúja.

Úgy, mint azt már megmondtam, a világ katasztrófáinak enyhítésében az ima fog segíteni, mert most olyan sorozatos katasztrófák lesznek a világon, amelyek az éghajlatváltozással hozhatók összefüggésbe, és amiben még az emberiségnek nem volt része Noé napjai óta. A világ, mint ahogyan ismeritek, szenvedni fog, attól a sok és hirtelen eseménytől, amelyek be fognak következni, és ezek majd káoszt és összezavarodást fognak okozni.

Miért hagytátok, hogy mindez megtörténjék? Azokhoz szólok, akiknek óriási politikai és pénzügyi befolyásai vannak, és akiknek tudomásuk van arról, hogy mi történik a zárt ajtók mögött. Ez az utolsó esélyetek arra, amelyet szeretetből és az emberek iránti együttérzésemből adok, hogy megtérjetek és befejezzétek gonosz útjaitokat, amelyen jártok. Különben szembe kell néznetek a következményekkel.

A prófétákat gyűlölték, mert ők Isten Nevében prófétáltak, és mert azon jövőbeni tragédiákról beszéltek, melyek a bűn foltja miatt történnének az emberiséggel. Ők magányos és félelmetes életet éltek és sokszor elestek a Küldetésük nehézsége miatt. Nehéz volt számukra megérteni a próféciákat és sokan közülük nem ismerték a szavak értelmét, melyeket diktáltak nekik. Sokan bizonytalanok voltak abban, hogy ők tényleg próféták lennének, de Küldetésük gyümölcsei által, amikor láthatták Isten Szavának elterjedését és tanúi lehettek a gyors megtéréseknek, akkor megértették.

Isten legtöbb prófétáját megvetették, kigúnyolták és eretneknek tartották. Sokakat a vadonba vetettek és gyötörték őket, mindezt azért, mert ők Isten által küldött hírnökök voltak.

A próféták egyedül csak Isten szeretete miatt voltak a világba küldve, hogy felkészítsék gyermekeit azokra az eseményekre, amelyeknek hatással kellett volna lenniük a lelkük üdvösségére. A próféták különböző küldetéseket kaptak. Egyes esetekben ők azért voltak küldve, hogy figyelmeztessék az emberiséget az Atya iránti engedetlenség veszélyére. Mások azért voltak küldve, hogy figyelmeztessenek azokra a következményekre, amelyek az emberiséggel történnének, ha súlyos bűnbe esnének. Más esetekben azért voltak küldve, hogy felhívják az emberiség figyelmét azokra, akik üldöztetést okoznának az emberiségnek és megpróbálnák Isten Szavát megakadályozni, hogy táplálhassa gyermekeit. És aztán ott volt Keresztelő Szent János, aki azért küldetett, hogy felkészítse Isten gyermekeit a Messiás, Isten egyszülött Fia eljövetelére, aki pedig azért küldetett, hogy Isten Szemében megmentse őket. De ők nem hallgattak rá. A zsidók közül a legegyszerűbbek meghallgattak és elfogadtak Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát, de az akkori egyház legszentebb és legrangosabb szolgái nem voltak hajlandók elfogadni az Igazságot.

És most leányom, te elküldettél, hogy előkészítsd az utat Második Eljövetelemre, hogy üdvösséget hozzak a világnak, és így az Új Paradicsomomat megvalósíthassam. Ez meg volt jövendölve, de vajon meg fogják hallgatni? Sajnos, nem. Nem hajlandók elhinni, hogy a maga idejében, Atyám esetleg a világba küldheti az Ő utolsó prófétáját.

Azok, akik közületek azt állítják, hogy ismernek Engem, nem gondolnak arra, hogy Atyám küldhet egy utolsó prófétát, hogy még Második Eljövetelem előtt a Szentlélek Ereje által felkészítsen benneteket? Nem ismeritek Őt? Nem tudjátok, hogy milyen nagy az Ő Szeretete? Nem ismeritek Együttérzésének nagyságát? Ha ismernétek, akkor hallgatnátok ezekre a Mennyei Üzenetekre. Ezek az Üzenetek lesznek az utolsók, melyek a Nagy Nap előtt adatnak nektek, amikor Ítélni jövök. Azoknak, akik az életüket Isten Igéje szerint élik, és nem ismerik ezeket az Üzeneteket, nincs mitől félniük. Azok, akik elfogadják ezeket az Üzeneteket és figyelmeztetéseket és nem fogadnak el más tant, mint amit Én, Jézus Krisztus adtam a világnak, nincs mitől félniük, mert Új Paradicsomom az övék lesz.

Azoktól, akik el fogják utasítani Irgalmasságom Kezét és elbarangolnak Tőlem, és akik a Sátánt tisztelve és annak minden üres ígéretét elfogadva, tönkreteszik a lelküket, ahelyett, hogy az ő Istenük és Teremtőjük ígéretét fogadnák el, meg lesz tagadva az örök élet, hacsak Irgalmamért nem könyörögnek.

Még van idő arra, hogy megújítsátok életeteket. Ez nagyon egyszerű. Gyertek Hozzám és Én védelmezni foglak benneteket. Ezek a próféciák a jövőre vonatkoznak és be fognak teljesedni.

 

Tegnapi nap leközlése miatt, egy játékra hívlak meg benneteket, s így alakulnak meg a 12 fős csoportok. Szóval felfogtátok, a kérdés adva van, Odessza vagy Harkov kerül először Orosz Föderáció fennhatósága alá. Az ukrán fasiszták Harkovot kínálták fel, viszont akkor mi lehet még Odesszában amit még el akarnak tüntetni.