20230618

55. nap „Atyám, adj nekem krisztusi hozzáállást mindenki felé, akivel ma találkozom!”

Forrás: GBNews @ YouTube
Neil Oliver: The right and natural way of things will prevail, because the universe wants that.
https://youtu.be/d_UdhCsz6wE

A Szentháromság gyermekeiként bátran küzdjetek

Vigyázzatok, ne veszítsétek el éberségeteket, hogy az ellenséget azonnal el tudjátok hárítani! Ne álljatok vele szóba, csak Jézus szavait használjátok ellene! A Szentháromság gyermekeiként bátran küzdjetek, mert erős védelem alatt álltok! Az Úr igéje legyen ajkatokon, és kétélű kardként használjátok. Amikor Jézus nevét rendíthetetlen hittel ki tudjátok mondani, a gonosz ellenség megfutamodik előletek, mert Jézus nevére meghajol minden térd a Mennyben, a földön és az alvilágban. Higgyetek és küzdjetek! Az ellenséges erők felsorakoztak országotok felett, de harcos angyalaitok mellettetek állnak. Halljátok, a harsonát már megfújták! Figyeljetek, és úgy küzdjetek, hogy győztesen kerüljetek ki, mert a Szentháromság veletek van!

2011.06.18.                                                                 Anna Terézia

https://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/a-szentharomsag-gyermekei


SZERELMES LEVÉL ANYÁDTÓL

Drága Ifjúságomnak

Ő Mária – Istenek Anyja és a tiéd, aki szeretne ma írni neked. Szeretnék igazat mondani neked, és reményt adni. Tudnod kell, hogy Isten létezik. Egy igaz Isten, Atya, Fiú és Szentlélek.

Mindig is volt és lesz is. Még akkor is, ha úgy érzi, hogy elhagyott és elfelejtett, ez nem így van. Soha nem felejtett el téged. Egyszülött Fiát, Jézust több mint 2000 évvel ezelőtt küldte a földre – és Jézus együtt élt az emberiséggel, és megmutatta nekünk, hogyan kell élni.

Mielőtt Jézus meghalt értetek és értem, Önmaga ajándékát hagyta ránk az utolsó vacsorán, amely az első szentmise volt. Igen, gyermekeim, Jézus elindította a katolikus egyházat. Az Ajándék, amit ránk hagyott, Ő maga volt – az áldott Eucharisztia, amely az Ő igazi teste és vére, lelke és istensége. Isten mindig is azt akarta, hogy ne csak közöttetek legyen, hanem hogy bennetek éljen. És amikor Jézus meghalt, a Szeretet Lelke tőle és az Atyjától adatott nektek.

Hatalmas kegyelmi ajándékokat hagyott rátok, amelyeket szentségeknek neveztek: a keresztséget, amely elmossa a szüleitek, Ádám és Éva által elkövetett első bűnt, és Isten gyermekévé tesz.

A bérmálás szentsége, amely Isten katonájává tesz, és betölt az Ő Szent Szellemével:

Önmagát adta neked a gyónás szentségében, hogy megbocsássa és lemossa múltbeli mulasztásaidat – az Ő parancsolatai ellen elkövetett mulasztásaidat. Parancsok, amelyek minden lélekben mélyen vannak vésve. A kudarcok bűnök Gyermekeim.

Jézus, a gyónás szentségében valóban ott van, és a földön egyetlen ember sem teheti meg azt, amit Isten tesz a gyóntatásban – megbocsát neked. Tisztára mos. Haza üdvözöl önmagához – és a múltad el van felejtve és megbocsátva – már nem létezik.

Akkor készen állsz arra, hogy magát Istent fogadd a szentáldozás szentségében, ahol Ő csak akkor elégedett meg, ha mindketten egyek vagytok. Gyere hozzá minden nap. Valld be… hetente. Látogassa meg Őt, amilyen gyakran csak tudja, a Szeretet börtönében – a Tabernákulumban. Minden katolikus egyházban ő vár rád, egyedül – hogy egyedül legyél Vele –, ahol semmi más nem számít számodra… csak Ő. A Teremtő és a teremtett.

Én vagyok az igazi Édesanyád a mennyben. Az Istenember Anyja – Jézus. Neked adott Engem, és én úgy szeretlek, ahogy Isten szeret.

Tanuld meg minden nap imádkozni a Rózsafüzérem. Isteni békét hoz neked, felemel, és Isten Szívébe vonz rajtam keresztül. Rózsafüzérem által azzá leszel, aminek Isten teremtett – egy nagy szent –, aki legyőzte a világot, az ördögöt és önmagadat. Soha többé nem akarod majd teljesíteni az akaratodat.

Add át magad teljesen Nekem. Ne félj – és én felkészítelek egy boldog életre Istenemmel és a tieddel.

Kezdje azzal, hogy felveszi a Csatapáncélomat – a kis barna skapuláromat – mert ez egy igazi csata, és a sátán létezik – a pokol valóságos, és örökre oda akar vinni. A barna skapulárom egy erőteljes szentség, amely megvéd életed során – és ha meghalsz rajta, nem szenvedsz a pokol lángjaitól.

Gyermekeim, Fájdalmas és Szeplőtelen Szívem gyermekeim – hányan nem töltik az örökkévalóságot a mennyben bűnös döntéseik miatt? Imádkozz rózsafüzérem és élj!

És most a jövődről szeretnék beszélni – igen, csodálatos jövő áll előtted. A világ, ahogy ismered, elhalványul. A csillogás, ami az interneten csábít, nem valódi – ez egy kísértés, amely elvezet Istentől, és egy olyan zavaró tényező, amely értékes időt veszít el –, ahol életed minden pillanatát számon kell tartani.

Tudnotok kell, hogy Isten mindannyiótokat egy olyan cél érdekében teremtett a földön, amely az Ön ösvénye lesz a Vele való örökkévaló boldogság életéhez mindörökké.

Férfinak és nőnek teremtett téged. Az Ő Dicsőségére.

Arra kér, hogy nyisd meg Neki a szívedet, és add át magad Neki, Ő pedig elveszi az életedet, és csinál belőle valami szépet, amit az örökkévalóságtól fogva eltervez neked. Csodálatos jövő vár rád. Olvasson róla a Jelenések könyvében, amelyet szeretettanítványának, Jánosnak diktált.

Valódi. Lesz egy új Ég és Föld, mert a régi Ég és Föld elmúltak – a szeretet, béke és öröm új korszaka – ahol Isten veled fog járni, és én, a te Anyád veled fogok lakni.

Légy bátor Ifjúságom, és imádkozz az angyalaidhoz, mert valódiak. Vedd fel a Szeretetgyöngyeimet és imádkozz értük nyitott szívvel, mert arra vagytok elhívva, hogy nagy szentek legyetek – arra vagytok elhívva, hogy Istenhez emeljétek elméteket és szíveteket, ahol igazi otthonotok van, és ahol a boldogság és az örök szeretet vár rátok.

Csak egy rövid idő, és életedben megígérem, hogy Isteni Fiam leszáll a mennyből. Segíts nekem összetörni a Sátánt, és készítsd fel lelkedet, hogy fogadd Őt. Egy napon a jövődben visszanézel, és megérted, hogy minden, amit most szenvedsz, megérte. Isten mindig veled van. Hívd Őt nyitott szívvel, és Ő megmutatja neked a hozzá vezető utat.

Szeretlek és mindig melletted maradok. Arra hívlak benneteket, hogy vonuljatok vissza Fájdalmas és Szeplőtelen Szívembe, amely vágyik rátok – és ott fogjátok élni a mennyországotokat a Földön.

Szerető Anyád Mária + xxx


ÜZENET A FÜLÖP-SZEKEK MISZTIKÁNAK

A Szűzanya Ifjúságának üzenetét közzé kell tenni, hogy a világ minden gyermekét meghívhasd. A sok új játék és ezeknek az alkalmazásoknak köszönhetően az elméjük másra összpontosít. Meg kell tanulniuk, hogyan kell szüntelenül imádkozni, és imádkozniuk kell a rózsafüzért, hogy mindig Isten közelében legyenek. Tegye közzé bárhol, ahol felteheti, hogy a gyerekek megtanuljanak imádkozni. Emlékszel a „Mi vagyunk a világ, mi vagyunk a gyerekek” című dalra? – „Isten népe vagyunk”

A világ ifjúságának meg kell tanulnia imádkozni a Szent Rózsafüzért.

1 éves kortól származik a bölcsesség Istentől. Hallaniuk kell a Szent Rózsafüzért, hogy elsajátíthassák a bölcsességet, amikor imádkoznak. Aztán a kisgyerekek tovább, hogy megtanulják a rózsafüzért. Jézus elé kerülni a Szent Rózsafüzér által.

Oszd meg ezt minden elérhető online médiaplatformon. Mivel a világ fiataljait annyira leköti a közösségi média, különösen és a Facebook nagy része.

Az ifjúságnak tudnia kell a Szent Rózsafüzérről; és általában, hogy ismerjék az imaéletet, ismerjék Isten Szent Anyját, aki elvezeti őket Jézushoz. ez Mary mamától van

Jézus felkéri a Világ Ifjait, hogy tudjanak erről a Szerető Anyáról.

Ámen

Hyppolit, a lakáj  (filmvígjáték, 1931.) Minden idők egyik legnépszerűbb magyar filmvígjátéka már a harmincas évek elején megszületett, és diadalútja, elsősorban Kabos Gyula és Csortos Gyula játékának köszönhetően, máig tart. Schneider Mátyás fuvarozó úrhatnám felesége egy grófi lakájt szerződtet a polgári család villájába. Hyppolit, fenekestül felforgatja a család életét, átrendezi a lakást, az étrendet, a személyzetet, a társasági kapcsolatokat. Schneider úr tűri, de egyszer aztán elege lesz... Szóval mit találtok ami nem oda illő, már a gyomrotokat is kiforgatja, aki megtalálja a másik csoportbeliek közül az jöhet az általam vezetett csapattagok közé, viszont a másik csoportvezetőknek is van filmje a múltból, tehát ha az ő csoportjából átkerül, akkor az én csoportomból is kikerül. Nem az intrikát kell nézni, hanem valamit amit már FATIMAban is elmondtak, s oly könnyedén képesek vagyunk nem venni tudomást arról, hogy azzal taszították az emberiség javarészét a pokol peremére. Csak még egy kicsit, csakhogy képtelenek legyenek összefogni az emberiség a démonok ellen. A régi magyar filmben ez csak pár percnyi képkocka, de lássuk ki találja meg a pusztulásra jellemző jelenetet.


Keresztviselés


Kedveseim, tanuljatok a Szentháromság személyeitől, mert minden helyzetben példát mutatnak nektek. Figyeljétek, hogyan viselkedett Jézus, amikor magára vállalta bűneinket és elhordozta szenvedéseinket. Némán és hosszan tűrve, engedelmesen vállalta szenvedését, csakhogy az Atya akaratát teljesítse. Ha ugyanígy vállaljátok és felajánljátok keresztjeiteket és egyesítitek Jézus keresztjével, akkor mérhetetlen kegyelmekkel halmoz el a Mennyei Atya. Szükségetek van minden próbatételre, mert az Atya szeretetére csak úgy tudtok válaszolni, ha felismeritek értékét. Erősödjetek a megpróbáltatások elfogadása, felajánlása és türelemmel viselése által, hogy annak idején meghalljátok az Atya hívó hangját, aki hív benneteket az örökkévalóság örömébe.
2013. 06. 18. Anna Terézia

https://engesztelok.hu/lelkielet/keresztviseles

A Szentháromság szavai az engesztelőkhöz

Drága gyermekeim, ti, akik a Szentháromság gyermekei vagytok és nevünkben engeszteltek, hétről-hétre virrasztva imádkoztok, ne feledjétek, hogy készséges segítségetek által rengeteg lélek menekül meg az örök kárhozattól. Ne feledjétek, soha nem lehet eleget engesztelni, mert a bűn elhatalmasodott a világban, és egyre több az égbekiáltó cselekedet! Ti, akik fogjátok egymás kezét, megtapasztalhatjátok, hogy szoros egységbe vontunk benneteket. Ne lazítsátok meg hálóitok szálait a megfertőzött világ láttán! Ne lankadjatok, hiszen tüzes lelkületet kaptatok a szüntelen kitartó áldozathozatalaitok felajánlása által. Szeretetáramunk ölelése megtart benneteket, csak bátran hagyatkozzatok ránk, és soha egy percre se akarjatok kiszakadni kötelékünkből! Szüntelen tekintsetek ránk, hogy fényünk elárasszon benneteket és beborítson védelmi gyűrűnk. Égi édesanyátok palástja, a harcos angyalok védelmi bástyája és minden szentek buzgó imája kísérjen küzdelmeitekben titeket! Legyetek állhatatosak, és tegyetek meg mindent, amire csak buzdítunk! Megáldunk mindnyájatokat Mi, a Szentháromság személyei: végtelen atyai szeretettel, fiúi megszabadító erővel és a Szentlélek tüzes lelkületével. Amen.
Szentháromság Vasárnapja                                     Anna Terézia

https://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/a-szentharomsag-szavai-a
A Szentlélek működése bennünk

Kedveseim, figyeljetek mindig éberen arra, amit bennetek művel nap, mint nap a Szentlélek! Engedjétek felismerni, milyen gazdagon pazarolja rátok kegyelmeit! Amikor nem vesztek észre semmit, akkor álljatok meg egy percre, és kérdezzétek meg a Szentlélektől: miért nem ismertem fel eddig, a Te bennem való hatékony működésedet? Talán mert rohanásban vagyok? Vagy, mert éppen a világ dolgaiban merültem el? Vagy csak hagytam, hogy a pillanatok elmúljanak? Nyissátok meg hát lelketeket, hiszen még a legparányibb dolgokban is jelen van és működik bennetek. Legyetek érzékenyek mindenre, és szüntelen hálálkodjatok gazdagságáért és azért a sok jóért, amivel elhalmoz titeket.

2012.06. 19. Anna Terézia

https://engesztelok.hu/lelkielet/a-szentlelek-mkoedese-bennuenk

20230614

50-54. nap Elgondolkodni a Nagy Figyelmeztetés következményeként feltártak utáni események viszhangján, azaz ismétlés soha nem árt, kérdések újból előkerülnek

Sokat szenvedő, depressziókkal küszködő lélek imája

A következő imát a Szűzanya egy konkrét lélek számára diktálta azzal a felhívással, hogy
„gyermekem, sokszor mondd magadban ezt a kis imát!” És a neki szóló személyes üzenet végén azt is hozzá tette, hogy más hozzá hasonló, nehéz helyzetben lévők is imádkozzák gyakran ezt az imát.
Drága Jézusom, fedj be engem drága szent véreddel! A te drága szent véred tisztítson meg és oltalmazzon! A te kereszthalálod mentsen meg a kárhozat tüzétől! Édesanyám, a te könnyeid tisztítsanak meg és vezessenek a nehéz úton! A te végtelen anyai oltalmad védelmezzen meg a gonosz támadásaitól! Kérlek Édesanyám, és Jézusom, födjetek be szent palástotokkal! Legyetek segítségünkre a nehéz helyzetekben! Oltalmazzatok, és vezessetek a szeretet útján! Szentlélek, jöjj, tölts be engem a Te szent lelkeddel! Ne engedd lankadni a szívem! Ne engedd a szeretetlángot kialudni a szívemben! Segíts, és tégy engem a szeretet eszközévé. Tölts be engem az égi kegyelmekkel, hogy segítségemre legyenek a nehéz helyzetekben! Mennyei Atya, küldd Lelkedet, hogy mindig tiszta és egyszerű gyermeked lehessek! Töltsetek el az égi szeretettel, és vezessetek! A ti akaratotok valósuljon meg bennem! Amen.

Azt az Igazságot, amelyet most kinyilatkoztatok, nemcsak a hívő emberek hallgatják meg, hanem azok is, akik nem akarnak Engem megismerni, vagy akik nem akarják elfogadni Isten, az Örök Atya létezését. követőim, most az a feladatotok, hogy Igazságomról felvilágosítsátok az agnosztikusokat, az ateistákat és egy egész fiatal generációt. Szelíd hangon beszéljetek velük. Ne legyetek agresszívak. Bátorító szavakat használjatok. Tegyétek érdekessé Igéimet. (Szavaimat) A modern kommunikáció metódusait kell bevetni, hogy ezek biztossá tegyék Igéim gyors terjesztését. Most imádkozzatok. Kérlek, hogy adasd ki a könyveket annyi országban és nyelven, amennyiben csak lehetséges. Használjátok az audió és videó módszereit, hogy Igéim gyorsan terjedjenek. Forduljatok önkéntesekhez, hogy mindenfele terjesszék üzeneteimet.

Az égbolt majd visszahúzódik, mintha megnyílt volna egy tető, hogy feltárja a tüzet és Isteni Irgalmasságom lángjait.

A Föld olyan erővel fog megrázkódni, hogy senki sem fog elmenekülni Szemem, Lelkem és Ajándékom elől.

Sokan reszketni fognak a félelemtől, de csak azért, mert sokak számára ez lesz az első alkalom, hogy felismerjék a lelküket.

Tudni fogják, hogy a testük és minden érzékük iránti szeretetük, amelyet táplálnak, értelmetlen.

A lélek minden egyes részét látni fogják, de nem a saját szemükkel. Ők a lelküket az Én szememmel fogják látni.

Betegnek és undorítónak fogják érezni magukat, mint ahogy Én, amikor gonosz tetteik szánalmas rondaságát látom.

Látni fogják, hogy mennyire romlott volt viselkedésük mások iránt, és azt a gonoszságot, amelyet felebarátjaik ellen elkövettek.

Aztán az önszeretetüket fogják látni, önteltségüket és a hamis bálványok iránti szeretetüket, és tudni fogják, hogy mennyire megbántottak Engem.

Fontos megérteni, hogy a Nagyfigyelmeztetés a következőt jelenti: Azért jövök, hogy figyelmeztessem Isten gyermekeit arra, hogy bűneiket meg lehet bocsátani és meg is lesznek bocsátva.

Azért jövök, hogy megmutassam, milyen lesz az Ítélet Napja. Ez azt fogja jelenteni, hogy akik eddig az időszakig a bűnbocsánatért esedeznek, megmenekülnek.

Azok, akik még mindig elutasítanak Engem, a bűnbánatra időt fognak kapni, de nem sokat. Ha ők Irgalmasságom Kezét mégis eljátsszák, akkor Nekem vissza kell vonulnom.

Akkor majd megosztom őket: az igazakat egyik oldalra és az igaztalanokat a másikra. Még lesz egy esély a megváltás keresésére, azután azok, aki visszautasítják Szeretetem és Irgalmasságom Kezét, a Pokolba lesznek vetve.

Ez a prófécia már a kezdetben meg volt jövendölve.

Szívleljétek meg a Nagyfigyelmeztetést, és mentsétek meg a lelketeket, amíg tehetitek.

Nektek csendben kell maradnotok, és imádkoznotok kell azokért, akikről azt gondoljátok, hogy (ebben) érintettek. Egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak van Hatalmam arra, hogy megítéljem az emberiséget.

Amikor egy másik embert lealjasítotok az Én Nevemben, akkor bűnt követtek el és Én ezt fel fogom róni nektek. Amikor a nyelvetekkel bántotok másokat, el foglak hallgattatni benneteket. Amikor kárt tesztek mások hírnevében, akkor a ti saját hírneveteket fogják mások megkérdőjelezni. A képmutatás undorít Engem, és amikor az Én Nevemben elkövetett rágalmazásért vagytok vétkesek, akkor nemcsak magatokra hoztok nagy szégyent, hanem Szent Nevemre is.

 

Gőg

Kedveseim, múlóban a nappal és erősödik a sötétség éjjele. Vessetek le magatokról minden sötétséget, hogy az Úr fénye világítson nektek. Ne engedjétek, hogy Krisztus fénye elhalványuljon szívetekből. Maradjatok kicsinyek, alázatosak és messze kerüljétek a gőgös cselekedeteket. A gőg elfátyolozza szemeteket, hogy ne lássatok tisztán és így ne vegyétek észre a körülöttetek ólálkodó gonosz lélek fondorlatosságát, aki éberen figyel, meghall mindent, ami nem odaillő. Szemeteket mindig az Úrra vessétek, és Ő majd időben gondoskodik rólatok. Bármi is történjen, ha mindent felajánlotok, akkor jóra fordulnak dolgaitok, csak várjátok türelemmel az Úr érkezését. Ne féljetek, mert mindig veletek van és kísér utatokon a Szentháromság.
2013. 06. 17. Anna Terézia

https://engesztelok.hu/lelkielet/gg

 

Minden olyan ember, aki fájdalmat okoz egy másik embernek és közben nyilvánosan azt vallja, hogy Isten Nevében beszél, saját magát csapja be. Azok, akik megbüntetnek másokat és azt mondják, hogy az Isten iránti elkötelezettségük és odaadásuk miatt csupán feladataikat teljesítik, nem Tőlem valók. Szégyelljétek magatokat, mert ti nem ismertek Engem! És miközben egymás között harcoltok – Keresztény a Keresztény ellen –, a köztetek lévő pogányok elözönlötték Egyházamat. A történelem megismétli önmagát. A pogányok átvették Atyám Templomát és ők ki lettek dobva. Amikor megszentségtelenítitek Egyházamat és Testemet, nem vagytok alkalmasak többé arra, hogy szolgáljatok Engem és Én ki fogom dobni minden felszentelt szolgámat, aki ily módon elárul Engem. A ti bűnötök feketébb, mint azoké, akiket az Én Nevemben szolgáltok, mert magatokkal viszitek a lelkeket, akiket elvesztek Tőlem. Itt a választásotok ideje. Vagy elfogadtok Engem, Jézus Krisztust, olyannak, amilyen Vagyok és nem olyannak, amilyennek szeretnétek, hogy Legyek – vagy elutasítotok Engem. Nincs semmi a kettő között.

Ők olyan nagyságú cunamikkal (szökőárral) és földrengésekkel lesznek sújtva, amelyek eltörlik majd őket (a föld színéről).

Azok, akik azt hiszik, hogy ők milyen hatalmasak, tűzet fognak majd látni, amint leesik az égből, közvetlenül Második Eljövetelem előtt.

A tengerek tüzes tavakká válnak, és nekik nehezükre fog esni, hogy elrejtőzzenek a büntetés kezétől, amely azokra a gonosz lelkekre árad majd ki, akik elutasítják Kelyhemet.

Az idő Számomra már nincs messze, hogy különválasszam azokat a lelkeket, akik szeretnek Engem, azoktól, akik a gonosz oldalán állnak.

Figyelmeztetlek benneteket. Csak annyi idő lesz adva számotokra, hogy megtérhessetek. Azoknak a lelkeknek van legnagyobb szükségük Irgalmasságomra, akik ezekhez a gonosz csoportokhoz tartoznak, és nem tisztelik Isten Törvényeit.

Nektek imádkoznotok kell, hogy ők majd meglássák az Igazságot.

Imádkoznotok kell, hogy abbahagyják azon nehézségek okozását, melyeket szörnyű törvényeik behozásával szándékoznak tenni.

Nektek imádkoznotok kell az általuk tervezett népirtás megállításáért, amely rosszabb, mint amit Hitler tett a Második Világháborúban.

Most, amikor eljött számukra az idő, hogy felfedjék az Egy Világ Pénznemet, tudnotok kell, hogy a nagyon sok ima sokat segíthet tervük meggyengítésében.

Egy ima az Egy Világ Ellenőrzés elhárítására.

A Keresztes Imahadjárat 61. imája: Hárítsd el az „Egy – Világ” Ellenőrzését

Ó, drága Mennyei Atyám, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítése emlékére kérlek, védj meg minket, gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, amelyet az Antikrisztus és követői terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet. Add meg nekünk azokat a Kegyelmeket, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy elutasítsuk a Fenevad Bélyegét, és add meg nekünk a szükséges segítséget, hogy leküzdjük a világ gonoszságait, melyeket azok terjesztenek, akik a sátán útját követik. Esedezünk Hozzád, drága Atyánk, hogy védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket elég erőssé ahhoz, hogy mindenkor felállhassunk Szent Szavad hirdetésére. Ámen.”

Nektek világszerte egyesülnötök kell az imában, csoportokat alkotva.

Minél több Követőm megteszi ezt, annál erősebb lesz a Szentlélek jelenléte, és annál jobban meggyengül a Sátán hadserege.

Nem kell félnetek, mert egy ilyen üldöztetéssel félelem nélkül is lehet szembesülni.

Ha ti jól felkészültök, azáltal, hogy követitek Utasításaimat és kitartotok a napi imában, akkor gyorsan eltelik majd az idő.

Maradék Hadseregem nagy számban gyűlt össze, és szétszóródott a világ minden táján. Az Enyéim ismernek Engem, és a Szentlélek Erejének köszönhetően, ismertté tettem Magam ezen Üzenetekben foglalt Szavaim Hatalma által.

Szavam gyorsan Hozzám fogja húzni azokat, akik a Szentlélekkel áldottak.

Hívásom célja, hogy összegyűjtvén, felkészítselek benneteket, hogy minden Keresztény segítsen Nekem azon igyekezetemben, hogy megmentsem az emberiséget. Szeretett tanítványaimnak köszönhetően sok mindent meg tudok valósítani.

Az Küldetésem, hogy lelkeket mentsek, és ezt az emberi szabad akarat segítségével fogom megtenni. Isten Akarata az, hogy életet adjon, és hogy Védelme alá vegye minden gyermekét. Az Isteni Akarat által minden lelket meg lehet menteni, de az Örök Üdvösséghez vezető út az ember Istentől kapott szabad akaratában rejlik. Szabad akaratotoknak köszönhetően mindnyájan dönteni fogtok saját jövőtök felől. Ti nem lesztek arra kényszerítve, hogy elfogadjátok Isten Irgalmát, de meg lesztek kérve arra, hogy kövessetek Engem. Én ezt soha nem fogom megparancsolni nektek, mivel ez a ti jogotok – a szabad akaraté -, hogy ti magatok döntsétek el, mi az, amit tenni akartok.

Néhány ember bölcsen fog dönteni, mert ők tudni fogják, hogy mi az, amit számukra felkínálok: az Igazság Útját – az Örök Élethez vezető Utat. Hívásom tehát azért van, hogy minden lelket az Igazság keresésére ösztönözzön. Szabad akaratuk által – és ennek saját elhatározásukból kell történnie – meg fogják engedni Nekem, szeretett Jézusuknak, hogy megmentsem őket. Hívok most minden Keresztényt: vegyétek fel a fegyverzeteteket, segítsetek Nekem összegyűjteni a szétszóródott és az elveszett lelkeket. Segítségetek által bátorítani tudok minden valláshoz, fajhoz és bőrszínhez tartozó lelket, hogy jöjjenek Hozzám. Amikor eléritek őket, Én a Szentlélek nagy Ajándékaival be foglak borítani benneteket, hogy sikerrel járjatok, és elhozzátok Nekem az elveszett lelkeket, akik után másodpercenként epekedem. Éppen ezért jövök most, hogy elhozzam nektek az Igazságot; hogy észhez térítselek benneteket, hogy legyetek felkészülve, és készen, minden félelem és aggodalom nélkül a szívetekben, várjátok a Nagy Napot. Ha elfogadtok Engem, és teljesen megbíztok Bennem, békében lesztek.

20230613

49. nap

49. nap

Forrás: The Babylon Bee @ YouTube
Library Hosts Controversial Satan Story Hour
https://youtu.be/ONJzxuZFHMg

AZ ASSZONY, AKI LEGYŐZI A GONOSZT

A LEGNAGYOBB DOLOG: HIT ÁLTAL BEMENNI ISTEN ORSZÁGÁBA

 

A házassági elválás ellen szól mindenekelőtt: a nő méltósága. A nő legszebb éke: a szemérem.

Annak van értelme, hogy egy nő a törvényes házasság keretén belül az Istentől rendelt szent célra, a családalapítás érdekében egyetlen férfira bízza magát; de akkor csakis azzal a tudattal, hogy örökre azé az egy emberé marad s vele halálig tartó hűségben él. Mihelyt a nőket csereberélni lehet, mihelyt lehetséges, hogy a nőt egymásután két, három, talán négy élő férfi is a magáénak vallhatja, mihelyt odajutunk, hogy a nő csak átmeneti, használati tárgy, élvezeti cikk, érzékiségre s nem örök hűségre szerződő társ: örökre vége a női méltóságnak!

Nincs tehát más hátra: meg kell tartani a krisztusi törvényt! Uralkodni kell a szenvedélyeken! Nem igaz, hogy a „boldogság” a legfőbb szempont, vagy, hogy mindenkinek joga van a „boldogságra”, már tudniillik, ahogy ő azt képzeli. Hiszen akkor a tolvajnak is joga volna a lopásra!

A házasság szentség, épp ezért, s mert felbonthatatlan, jól gondolja meg minden házasuló, kit választ élettársul! Vigyázzon legfőképp arra, hogy leendő házastársa mélyen vallásos, komoly katolikus legyen. Akkor az élet legnagyobb zavaraiban is egymásra fognak találni, minden nézeteltérést vagy összekülönbözést békésen el fognak tudni intézni s Isten segítsége, a házasság szentségi kegyelme túl fogja őket emelni minden bajon, úgyhogy igazán boldog és keresztény életet élhetnek egymás oldalán.

Ne akarjon az ember okosabb lenni az Istennél! Aki a krisztusi törvény útjáról letér, saját vesztébe rohan!

(Bangha Béla SJ: Lehet-e elválni és újraházasodni?)


Római katolikus lelkek a különítélet során

2020. 06. 14, Vasárnap
Az Úr jelenlétében mély bűnbánatot tartottam, és könnyek között adtam hálát az Ő irgalmáért, különösen a kereszthaláláért. Jézus azt mondta nekem:
„Leányom, azért testesültem meg a világban, hogy a bűnösöket Magamhoz öleljem. A bűnbánó lelkeknek nem tudok nemet mondani, mert Szentséges Szívemet még nagyobb szeretetre és irgalomra indítják. Mily boldogok azok a lelkek, akik alázattal önmagukba tudnak nézni, és mily boldogtalanok azok a lelkek, akik gőgjükben képtelenek felismerni, hogy Nélkülem mit sem ér az életük. Leányom, a bűnbánat természetfeletti kegyelem. Ha egy bűnös ember a halála óráján megbánja vétkeit, Én nem tagadom meg tőle az irgalmamat, mert Előttem nem az idő számít. Csakis a jelen pillanatot tartom mindennél lényegesebbnek, mert azon múlik a lélek jövője.”
A mi Urunk elvezetett a külön ítéletre, ahol a lelkek megjelentek az Örök Bíró előtt. A lelkek egymást nem látták, mert mindenkinek egyénileg kell elszámolnia a tetteivel. Nagyon érdekes tapasztalatom volt, mert olyan lelkeket láttam, akik római katolikusok voltak és gyakorolták a hitüket, gyakran áldoztak is. Az egyik lélek fényben ragyogott, a szíve közepén az Eucharisztia tündöklött. Jézus azt mondta:
„Ez a lélek törekedett arra, hogy mindig tiszta szívvel, lélekkel vegyen Magához Engem. Komolyan vette a szentgyónásait, melynek során még inkább növekedett az alázatban. Ő elérte az életszentség állapotát. Nem sorolom fel, hogy még mi mindent vállalt az élete során, mert mindenkinek egyénileg kell szentté válnia.”
A második lélek nem ragyogott oly nagy fényben, sőt a fény homályosan vette körül annak ellenére, hogy az Eucharisztia az ő szívében is ott volt, mert gyakran áldozott. Jézus azt mondta:
„Bár Én jelen voltam a szívében, mégis a lélek bűnei gátolták Szentségem fénykiáradását. A gyakori áldozás nem elegendő az életszentséghez, ha a szívet a bűnök sötétségben tartják. A szentgyónásban feditek fel a bűneiteket Előttem, és ott nyerhetitek el a szabadulás kegyelmét. Vannak olyan lelkek, akik mások figyelmeztetése ellenére sem hajlandóak a bűneiket felismerni. Mások elhallgatják bűneiket a pap előtt, míg egyesek csak azokat a bűnöket sorolják fel, melyek miatt nem kell oly mélyen szégyenkezniük. Az általános gyónás nem elegendő a szabaduláshoz. Konkrétan fogalmazzatok, lényegretörően úgy, hogy csakis a saját bűnötökről beszéltek. A démonok elbuknak, ha mindent felfedtek róluk, vagyis a bűnökről, melyekben számtalanszor elestetek. A bűn láncát csak veletek együtt tudom elvágni! A szabad akaratotokon múlik, hogy a titeket kísértő démonoktól szabadulni vagy nem.”
A harmadik lélekben is láttam az Eucharisztiát, ám a homályos fény sem látszott nála. Jézus így szólt:
„Ez a lélek sokszor a halálos bűn terhe alatt áldozott. Az ilyen lélekben sokat szenvedek, mert a szívében élnem olyan, mintha a pokol lángjai égetnének. Bizony mondom neked, hogy sokan áldoznak halálos, súlyos bűnökkel a lelkükben, melyeket nem akarnak felismerni vagy észre sem vesznek magukban. Papjaim nem láthatják, hogy ki milyen lélekkel áldozik, de előfordul, hogy megadom nekik a kegyelmet, hogy időben cselekedhessenek. Egy katolikusnak nagyobb a felelőssége, mint azoknak, akik magas hivatást töltenek be.Tanítványaimnak ezt mondtam: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 34-35). Aki Engem követ, annak példaadó magatartásra kell törekednie, hogy az emberek megtérjenek és Rám találjanak, mint életük egyetlen értelmére.”

Mária Magdolna

Uram! Hálával áldozom előtted. Mennyi áldást kapok tőled. Elmondani, megszámlálni sem lehet. De megköszönni igen. Próbálkozom vele – naponként. Ma szeretnék hálásabb gyermeked lenni. Olyan, aki látja a jót, amit Te adsz, aki látja a rosszban is az áldást, mert abban is benne van. Köszönöm, hogy kereshetlek és a tied lehetek. Ámen

Mindent szent közömbösséggel megélni

 

Kedveseim, függesszétek szemeteket a Szentháromságra és engedjétek, hogy bármit megtegyen veletek. Ez azt jelenti, hogy álljatok készen arra, hogy mindent elfogadtok a kezéből, ami hozzátok érkezik. Természetesen, nemcsak megpróbáltatás érhet benneteket, amit elviselve felajánlotok, hanem ugyanúgy tegyetek mindennel, ami örömteli meglepetést okoz nektek. Ne tulajdonítsatok magatoknak rendkívüli jelentőséget, csak egy legyen a fontos, hogy mindent ugyanúgy adjatok vissza a Szentháromságnak, hiszen nem a magatok számára kaptátok, mert mindennek Isten dicsőségét és a lelkek üdvét kell előmozdítania és szolgálnia. Sokszor Isten jelenléte kézzelfoghatóan is megnyilvánul szolgálatotok folyamán. Mégse ennek örüljetek, vagyis ne álljatok meg ennél. Tanuljátok meg szent közömbösséggel megélni mind a fájdalmas, mind az örömteli eseményeket, akkor nem tud fogást találni rajtatok a gonosz lélek.

2013. 06. 14. Anna Terézia
https://engesztelok.hu/lelkielet/mindent-szent-koezoemboesseggel-megelni

20230612

48. nap Június 10-én kapott figyelmeztetés miatt, mely eléggé fedésszagú érzületű bír

A bűnbánó lelkeknek nem tudok nemet mondani, mert Szentséges Szívemet még nagyobb szeretetre és irgalomra indítják. Mily boldogok azok a lelkek, akik alázattal önmagukba tudnak nézni, és mily boldogtalanok azok a lelkek, akik gőgjükben képtelenek felismerni, hogy Nélkülem mit sem ér az életük. Egy katolikusnak nagyobb a felelőssége, mint azoknak, akik magas hivatást töltenek be.Tanítványaimnak ezt mondtam: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 34-35). Aki Engem követ, annak példaadó magatartásra kell törekednie, hogy az emberek megtérjenek és Rám találjanak, mint életük egyetlen értelmére.”


Drámai üzenet Jézustól Lukasz Motlitwa lengyel stigmatizált atya által:
"Ma láttam az Úr Jézust tele bánattal és rémülettel, könnyes szemmel, egy hosszú fehér ruhába öltözve, amelyből gyönyörű fényesség áradt. Az Úr Jézus kezeit az egész világ felé kitárta. Aztán hosszú idő után az Úr Jézus azt mondta: Fiam, Fiam (és az Úr Jézus szeméből könnyek folytak). Nézd, mit tettek az Egyházammal (és egy idő után az Úr Jézus sötét felhőkben mutatta az Egyházat - ez a kép a gonosz lélek uralmát jelképezi az Egyházban. Az Egyházat pedig templomokként, amelyekből vér folyt a földön - ez a kép a Szent Eucharisztia meggyalázását, a súlyos bűnökben szenvedő püspökök és papok misézését, a laikus férfiak és nők szolgálatát, valamint a nők jelenlétét az oltárnál - az Oltáriszentség szent helyén - jelképezi). Nézd, drága fiam, egész Egyházam hogyan pusztul (e szavak után könnyek folytak az Úr Jézus szeméből). Ekkor az Úr Jézus így szólt: Kérlek, segíts, mentsük meg Egyházamat, amely pusztult és a gonoszlélek befolyása alatt áll. Ezért akarom, hogy te olyan oszlop legyél, amelyre a Szent Egyház a vértanúság és a kereszt útján újjáépül. Arra kérem híveimet, hogy imádsággal, böjtöléssel és nyitott szívvel segítsenek ebben. Kérlek, segítsetek megmenteni Egyházamat. Fiam, ma különösen megáldom a holnapi imatalálkozó minden résztvevőjét, amely során a betegeket és a szenvedőket gyógyítom meg a szent sebek által, amelyeket a testeden viselsz. Ez lesz az az idő, amikor a vakok visszanyerik látásukat, a bénák járni kezdenek, a süketek visszanyerik hallásukat, és minden betegség elmúlik az Én Nevemben. Jézus."A szentek segítsége

 

2015. 07. 24.
Kedveseim, a szentek életpéldája mindig nagy buzgósággal töltsön el titeket! Keressétek velük a kapcsolatot lélekben és figyeljétek meg, hogy mi mindenben jártak előttetek. Buzduljatok fel az ő szent életük láttán és ne feledjétek, ha nekik sikerült eljutniuk az életszentségre, akkor nektek sem lehetetlen. Kérjétek a napi szenteket, hogy legyenek a segítségetekre. Ne gondoljátok, hogy ők olyan távol vannak tőletek. Engedjétek, hogy bátorítsanak és buzdítsanak mindarra a jóra, amit tőletek is elvár az Úr. Ne feledjétek, senki sem áll oly közel hozzátok, mint akik hozzátok hasonlóan átéltek sok-sok küzdelmet és örömet. Nektek is meg kell találnotok a ti saját utatokat, melyen haladnotok kell Krisztus felé, hogy eljuthassatok a mennyei hazába.

 

2015. 07. 25. Szent Jakab apostol
Testvéreim, készüljetek a hitetek megvallására, ha kell életetek árán is! Krisztus urunk mellett tanúságot tenni nem jelent mást, mint teljesen Őt követni. Tanítását elfogadni és befogadni a világ szemében utálatos dolog. Isten előtt azonban a legtökéletesebb út, amin az emberiség járhat. Jól szívleljétek meg, hogyan követitek Krisztust, és kinek a szolgálatába álltok, mikor követését vállaljátok. Szembe kell néznetek nektek is a különféle megpróbáltatásokkal, hogy kiállva a próbát bejuthassatok az Ő országába. Törekedjetek arra, hogy mindig, minden körülmények között állhatatosan kitartsatok, hogy a dicsőség pálmáját elnyerjétek! Kérjétek segítségünket és kapaszkodjatok égi Édesanyátokba, aki jól ismeri az üdvösségetekre vezető utat! Szent Jakab testvéretek.

 

2015. 07. 31. Loyolai Szent Ignác
Testvéreim, hogy mennyire fontos a szellemek megkülönböztetése, azt az is mutatja, hogy megtérésem legfontosabb állomását jelentette. A Szentlélek megvilágosító ereje rádöbbentett a megkülönböztetés fontosságára és nélkülözhetetlenségére. Minden, ami bár lehet, hogy jól indul, de a vége depressziót okoz, az biztos, hogy a gonosz műve. Ami viszont, ha nehézségekbe ütközik is az induláskor, de a végén mindig erőt merít belőle az ember, sőt nem múlik el az öröm sem, melyet ez az élmény jelent, akkor az a Szentlélek megerősítő jelenléte bennünk. Mindenki megfigyelheti a saját életében mikor, mi vezérli. Azután annak megfelelően járhat el és könnyen szét tudja választani a jót a rossztól. Ebben az esetben az érzések fontosak lehetnek, mert azok segítenek megállapítani, mi is történt valójában a bensőnkben. Vizsgálódjatok és figyeljétek meg saját magatokon mennyire helytálló ez a megállapítás. Jézusban testvéretek. Loyolai Szent Ignác.

 

2015. 08. 04. Vianney Szent János
Testvéreim, kérjétek a Szentháromságtól a kegyelmet, hogy eljuthassatok az életszentségre. Ehhez azonban komoly önmegtagadások sorozatát kell megtennetek. Engedjétek, hogy önző hajlamaitok megtörjenek áldozatvállalásaitok által! Az erények gyakorlásában növekedjetek! A szeretetben való elfogadás, mely a lemondásban gyökerezik, tegye hatékonnyá bennetek Isten kegyelmét. Aki rátalál erre az útra, az nem keres tovább, mert tudja, hogy ez vezet el az üdvösségre. Aki keres, az talál, és aki megtalálja az elrejtett kincset, annak már mindene megvan. Keressétek Krisztust és Ő feltárja magát előttetek! Jézusban testvéretek, Vianney Szent János.

 

2015. 08. 07.
Kedveseim, ragaszkodjatok mindig ahhoz a jóhoz, amit Jézustól tanultatok! Vegyetek példát a szentekről, akik hűek voltak Hozzá, és mindvégig állhatatosan kitartottak Mellette. Kapaszkodjatok, mert egyre erősebb az ellenszél. Mindenki vizsgálja meg önmagában azokat a területeket, ahová bele tud kapaszkodni az ellenség és kezdi szétfeszíteni lelketek meggyengült hálópontjait. Mindenkinek magának kell rájönnie a hibákra és kegyelmet kérve kijavítani az elrongálódott felületeket. Ezért kérjétek mindenkor a Szentlélek segítségét, hogy jól és gyorsan felismerjétek a problémákat! Ha kihagyjátok, és nem veszitek komolyan az esti lelkiismeret vizsgálatot, hamar összekuszálódnak a szálak és egyre nehezebben fogjátok felismerni és megkülönböztetni a jót a rossztól. Tartsátok lelketek hajóját egyensúlyban azáltal, hogy figyeltek lelketek belső hangjára, hogy mihamarabb ki tudjátok küszöbölni a bajt a szentgyónásban!

 

2015.09.21. Szent Máté
Testvéreim, amikor Jézus a követésére szólított engem, akkor hagytam, hogy a vonzáskörébe kerüljek. Valójában Jézus olyan szeretettel fordult felém és tekintett rám, hogy képtelen voltam ellenállni ennek az erőnek. Megadó lélekkel fordultam utána, mert szívemet, amint megszólított, lefoglalta. A pénz utáni sóvárgás, és az értelmetlen zsarolások megkeményítették szívemet. Jézus egy szempillantás alatt megértette velem, hogy rossz úton járok. Annyira lenyűgözött a jelenléte, hogy azonnal felszámoltam bűnös életemet és Hozzá csatlakoztam. Csak annyit fogtam fel, hogy jó nekem Jézus társaságában lennem. Ez a változás gyorsan történt. Jézus jelenléte felszabadított bűneim rabságából. Megértettem, hogy eddigi életem rossz vágányon haladt. Szívem vágyakozását Jézus, a Hozzá való csatlakozásommal beteljesítette. Máté apostol

 

2015.08.27. Szent Mónika
Gyermekeim, mindnyájan tartsatok ki a szüntelen imádságban, mert az Úr mindenre figyel. Ha buzgón és állhatatosan kéritek az ég Urát, bizonyára engesztelésetek megtermi gyümölcsét. Soha ne azt nézzétek, hogy már milyen régóta imádkoztok gyermekeitek megtéréséért, hanem gondoljátok azt, hogy még nem tettem eleget a lelkek megmentéséért. Küzdjetek tehát és soha ne adjátok fel a harcot, mert a végső győzelem eljön azok számára, akik kitartanak. Ne feledjétek, ti csak haszontalan szolgák vagytok, mert aki imáitokra a kegyelmet adja, az a jóságos és hatalmas szent Isten. Szüntelenül adjatok hálát Neki azért a kegyelemért, hogy kitartotok a buzgó imádságban. Szent Mónika

 

2015.08.28. Szent Ágoston
Drága engesztelő testvéreim, imádkozzatok nagyon a katolikus egyházért, mert a pokol erői szét akarják verni Krisztus egyházát. Az egyház a mi édesanyánk, melyben Krisztus létrehozta a szentségeket. Ne engedjétek, hogy eltiporja a sátán a szentségek általi legnagyobb kegyelmeket! Ezért minden engesztelő ajánlja fel az életét a szentségek védelmére. Ne hátráljatok meg! A gonosz minden áron szakadást akar okozni, amit már elindított az egyházon belül. Tartsatok ki a katolikus hitetek megvallásában és ne engedjétek, hogy különböző hamis tanításokkal elcsábítsanak titeket. Vigyázzatok nagyon, mert lelkiismeretén keresztül fogja a gonosz támadni azokat, akik kétségek között vannak, akik még nem biztosak abban, hogy kihez akarnak tartozni. Én is imádkozom a Katolikus Egyházért, de szükséges a ti kitartó, buzgó hitvallásotok is, amely nem hátrál meg semmiféle hazug erőtől. Szent Ágoston

 

2015.09.24. Szent Gellért püspök
Drága testvéreim, hozzátok fordulok drága engesztelők. Virrasszatok, imádkozzatok, mert az egyház mélyre süllyedt. Nagy megpróbáltatások sorozatát éli át azáltal, hogy nem követi úgy Isten parancsát és akaratát, ahogyan azt megkapta Krisztustól. Nagy a széthúzás és szakadások is bekövetkeztek. Imádságaitokkal engeszteljétek a Mennyei Atyát, hogy minél több bűnbánó lélek megtérjen és csatlakozzon az engesztelés művéhez. Csoportjaitok vállalják fel különösen a magyar egyház lelki felemelkedéséért való imádságot. Ma ott leszek köztetek Szegeden, akik ellátogattatok a Dóm újraszentelésére. Kegyelmeket eszközlök ki mindazok számára, akik megtisztelnek jelenlétükkel, és akik minél többeket hoznak el szívükben magukkal. Nagy kegyelem lesz közös imádságunk, melyet a boldogságos szent Szűzzel együtt ajánlunk fel a Szentháromságnak. Szent Gellért püspök

 

2015.09.23. Szent Pió atya
Testvéreim, hogy mennyire fontos az engesztelés, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a meghívás, amit Jézustól kaptam én is. Ez nem más volt számomra, mint hordozni testemben Jézus szent sebhelyeit a világ szeme láttára mintegy 40 éven át. Emberfeletti engesztelést kért és várt el tőlem Jézus, mert azt akarta, hogy egyre jobban hasonuljak Hozzá. Nektek is, drága engesztelő testvérek, nyújtanotok kell a kezeteket Ő felé, mert csak akkor lesztek képesek maradéktalanul megtenni akaratát. Figyeljetek arra, hogy most már senki se lazítsa meg a szálat, hanem közös akarattal összefogva imádkozzatok, böjtöljetek és virrasszatok, hogy lelketek megmeneküljön az örök haláltól. A ti nemzedéketek nagy változáson megy keresztül és ez komoly kihívás számotokra is. Tartsatok ki minden nap a küzdelmeitekben! Ne hagyjátok el a Szentháromság személyeit és a Szűzanyát sem, hanem hozzatok Istennek tetsző, testi-lelki áldozatot! Pió atya

 

Anna Terézia

 

https://engesztelok.hu/lelkielet/985-a-szentek-segitsege


Szentek

2016. 06. 29. Péter-Pál

Drága engesztelő testvéreim, ne szomorkodjatok, amikor elérkezik hozzátok a nehéz időszak. Azoknak a lelkeknek, akik kitartanak Krisztus mellett és igehirdetésünk mellett, azoknak nem kell félniük. Azért kell a Szentlélekre figyelni és nem a saját elképzeléseitekre hagyatkozni, mert Ő megmutat minden szükségeset, amit követnetek kell. De ezt csak az imádságos lelkülettel érhetitek el, és figyelnetek kell, hogy mit mutat nektek a Szentlélek, és aszerint cselekedjetek. Már nagyon közel van az az idő, amikor mindezek bekövetkeznek. Bízzatok, mert Jézus legyőzte a gonosz hatalmát. Ha kitartotok Mellette, semmi sem szakíthat el Tőle. Szent Péter és szent Pál

 

2016. 07. 11. Szent Benedek

Drága engesztelőim, mindig osszátok be az időtöket, hogy legyen lehetőség ne csak a munkára, hanem az imára is. A legfontosabb, hogy minden tevékenységet imával kezdjetek, és amikor befejezitek, adjatok hálát az Úrnak és ajánljátok fel Neki engesztelésül. Így biztos, hogy a munka imádsággá változik. Ezt mindenki, még az aktív dolgozók is meg tudjá tenni, csak oda kell figyelni, hogy minden munka imádság legyen és az imádság pedig munka. Így mindenben az Isten szent akarata szerint jártok el. Tehát mindent Isten dicsőségére kezdjetek, és Isten dicséretében fejezzetek be. Így kiegyensúlyozottá válik lelketek és nem lesz hiányotok semmiben. Fogadjátok el tőlem ezt a tanítást és valósítsátok meg életetekben. Szent Benedek apát

 

2016. 08. 11. Szent Klára

Testvéreim, a teljes szegénység olyan ajándék, melyet Jézustól kaptam, hogy teljesen Rá hagyatkozhassak. Így nem kellett mással törődnöm, csak az odafönt valókkal. Aki képes Isten kegyelmével elhagyni mindent és rábízni életét az Úrra, meg fogja tapasztalni gondviselő szeretetét és jóságát. Ne ragaszkodjatok semmihez sem, mert minden, amitek van az Úr ajándéka. Úgy használjátok, hogy mindig képesek legyetek lemondani vagyonotokról mások javára, Isten dicsőségére. Szent Klára

 

2016. 08. 20. Szent István király

Drága engesztelő testvéreim, imádkozzunk a Szűzanyával együtt magyar hazánkért. Amikor felajánlottam a szent Szűznek Magyarországot, nem vonakodott elfogadni felajánlásomat. Azóta szüntelenül együtt könyörgünk az Úrhoz országotokért. Nagy veszélynek van kitéve az ország, ezért alkossunk imaláncot. Minden nap az irgalmasság órájában ti is tegyétek meg felajánlásotokat országunk megmeneküléséért. Imádkozzunk, hogy a gonosz erők ne tudjanak szétzúzni, hanem állhatatosan ki tudjatok tartani az imában. Velünk együtt egységben tegyétek meg a felajánlást három órakor, az imaidő elején. Imádkozzatok, hogy a kormány ereje ne gyengüljön meg és hogy az örök értékeket képviseljék hazánkban. Szent István király

 

2016. 08. 24. Szent Bertalan apostol

Drága engesztelő testvéreim, az Úr apostolaként hívott meg engem. Olyan meggyőző erővel szólt hozzám, hogy azonnal követtem Őt. Nem volt kétség bennem, hogy akit követek, az a Messiás. Mindenre megtanított, hogy vállalhassam az apostoli küldetést. Szörnyű kínzatásokkal ontottam véremet Jézusért, de Ő volt az én példaképem. Nemcsak amíg velünk volt, hanem amikor elszenvedte a szörnyű kereszthalált. Ti ugyanis találkoztok Vele a hit által és minden kegyelmet megkaptatok, hogy a Szentlélek megtanítsa, hogyan kövessétek Mestereteket. Sohase hátráljatok meg, hogy a győzelem részesei lehessetek. Szent Bertalan apostol

 

2016. 08. 29. Keresztelő Szent János

Engesztelő testvéreim, az én küldetésem az volt, hogy előfutára legyek az Üdvözítőnek. Bár pusztába kiáltó szó voltam, mégis értették, amit mondtam. Amikor a bűn elhatalmasodik, akkor a kegyelem túlárad. Még a farizeusok és írástudók is kivonultak, hogy meghallgassák a szót, amit Isten az ajkamra adott. Ők legtöbb esetben nem mentek át az alázat alagútján, hanem fennhéjázóan bírálgattak engem. Jézus eljött hozzám, akinek még a lábáról sem voltam méltó levenni a saruját, és beállt a sorba, hogy példát mutasson mindenkinek. A Mennyei Atya a szózatával jutalmazta meg az Ő alázatosságát. Bár Jézus nem szorult rá a bűnbánatra, mégis megalázta magát és a vízbe lépve megszentelte azt. Ekkor nyert értelmet az én küldetésem, mert kinyilvánult előttem is Jézus személye. Keresztelő Szent János

 

2016. 09. 24. Szent Gellért

Drága engesztelő gyermekeim, szent István király meghívott az országába, hogy tanácsadója legyek a királynak és nevelhessem Imre gyermekét. Istengyermeki bizalommal vállaltam el ezt a magasztos tisztséget. De ne gondoljátok, hogy oly könnyű tanácsokkal ellátni a királyt. Nekem is nehéz feladat volt betölteni ezt a tisztséget. Minden munkámat átjárta az imádság lelkülete, és mindenben ráhagyatkoztam a Szentlélek sugallataira. Csak az Ő irányítását voltam hajlandó elfogadni és tanácsként átadni a királynak. Hosszas elmélkedéseim a remete magányban érlelték meg a Szentlélek által irányított gondolatokat. A szent király bölcs belátással hallgatta szavaimat és követte ő is a Szentlélek utasításait. Testvéreim, mindig a Szentlélek vezessen benneteket, hogy Istennek tetsző döntéseket hozzatok életetekben. Szent Gellért püspök

 

2016. 09. 29. Szent Mihály

Drága engesztelők, hívjatok minket, mert segíteni akarunk. A gonosz lelkekkel való küzdelmetekben támogatunk benneteket minden szükségetekben. Szent Mihály, az angyali seregek vezére vagyok, ezért kérjétek, oltalmazzam házaitokat védő angyalaimmal együtt. Ne féljetek a gonosz erőktől, mert Jézus legyőzte őket keresztáldozatával. Azért vagyunk, hogy segítsünk elhárítani minden veszedelmet, amely országotokra leselkedik. Kapaszkodjatok belénk, és imában hívjatok minket segítségül. Meglátjátok, aki hittel kér minket, az megtapasztalja segítségünket. Ti pedig fogjatok össze, imádkozzatok és szólítsatok meg minket, és mi rögtön jelen vagyunk, hogy elhárítsuk az akadályt. Szent Mihály

 

2016. 10. 04. Assisi Szent Ferenc

Testvéreim, szeressétek a szegénységet, nem önmagáért, hanem mert Jézus és a szent család is szegény volt. Ez azt jelenti, hogy ne legyen más elképzelésetek, mint ami Isten akarata bennetek. Ha sikerül kiüresednetek és azt mondjátok, nincs más javam Uram rajtad kívül, akkor képesek lesztek engedni, hogy Krisztus egészen betöltsön titeket. A kicsiny lelkek azok, akik elfogadnak minden jót és rosszat egyaránt az Úr kezéből. Keressétek és szeressétek a szegénységet, mert alázatban tart benneteket. Hagyatkozzatok egészen Jézusra, akinek szüntelenül gondja van rátok. Mert ha azt megteszitek, nem lesz gondotok semmire sem, mert Ő maga meglátja szükségeteket. De ha megkapjátok, amire vágytok, ne tartsátok meg magatoknak, hanem adjatok belőle bőséggel másoknak, hogy újból megajándékozhasson benneteket. Szent Ferenc testvéretek

 

2016. 10. 08. Magyarok Nagyasszonya

Gyermekeim, magyarok Nagyasszonyaként köszöntelek benneteket. Édesanyai palástomat terítem hazátokra és minden népre, akik a keresztény értékek mellett kiállnak. Szeretnék segíteni nektek, mert ha velem együtt imádkoztok, akkor a sátán hatalma megtörik és győzelemre viszitek terveteket. Csak ha szorosan mellettem maradtok, tudlak megvédeni benneteket a gonosz erők hatalma ellen. Fogjatok össze és imádkozzátok minden nap szent Fiam vérének rózsfüzérét és litániáját kilencedként és ezt mostantól folyamatosan tegyétek meg. Imádkozzatok országotok keresztény értékeinek megtartásáért, Orbán Viktorért és a kormányért, hogy ellene mondjanak a gonosz erőknek, akik el akarják lehetetleníteni országotokat. Legyetek egységben közösségeitekkel, és akik fizikailag nem tudnak jelen lenni az imában, azok ajánlják fel magukat az ima oltárán engesztelésül Magyarország megmeneküléséért és engesztelő hivatásotokért. Édesanyai szeretetemmel egyesítem imacsoportjaitokat. Magyarok Nagyasszonya

 

2016. 10. 15. Avilai szent Teréz

Testvéreim, Jézus határtalan szeretetében megajándékozott olyan kegyelmekkel, amellyel a misztikus élet rejtelmeibe pillanthattam be. Elöljáróim kérésére írásba kellett foglalnom azokat a misztikus gondolatokat, amiket a Szentlélek ihletésére kaptam. Nagyon nehéz volt szavakba öntenem azt, amiről nem igen lehetett beszélni. Olyan lelki ösvényekre vezetett Jézus, amiket igazából csak azok érthettek meg, akik hasonló kegyelmeket kaptak Tőle. Mégis meg kellett fogalmaznom azokat a gondolatokat, hogy elsősorban nővéreim lelki épülésére szolgáljanak, de másoknak is úttörő munkát végezhessek. Bízom benne, hogy Isten legnagyobb dicsőségére szolgál mindaz, amit papírra vetettem. Avilai szent Teréz

 

Anna Terézia

https://engesztelok.hu/lelkielet/1142-szentek-2016-jun-szept

https://engesztelok.hu/lelkielet/lelki-gyakorlatok/1156-szentek-szeptember-oktober


Szentek tanítanak ünnepükön


2017. 06. 13. Páduai Szent Antal

Testvéreim! Ne csak azért forduljatok hozzám, mert az elveszett dolgaitokat szeretnétek megtalálni, hanem mert Isten dicsőségére szolgáltam egész életemben. Azt az utat kerestem, ami Jézushoz hasonlóvá formált engem. Ez az út nehéz, és göröngyös volt, de az Úr vezette lépteimet és igyekeztem megtalálni azt az ösvényt, ahol Érte munkálkodtattam. Keressétek és találjátok meg a ti utatokat, ahol biztonságosan haladhattok. Ne féljetek elfogadni újabb kihívásokat, ha azzal Jézus ügyét szolgáljátok. A cél, hogy Jézus akaratában legyetek, és soha ne térjetek le erről az útról.

2017. 07. 22. Mária Magdolna

Testvéreim! Az életem megpecsételődött a paráznaság bűne által, amíg Jézus ki nem űzte belőlem a hét ördögöt. Megszabadultam, és többé nem vétkeztem a hatodik parancs ellen. Jézus betöltötte életemet, mert határtalanul szeretett engem. Semmihez sem fogható az a kegyelem, amiben részesültem. Szomorúan tekintek a ma emberére, különösen a fiatalokra, akiket a paráznaság démonai megkísértenek. Ők visszafordíthatatlan következményekkel találkoznak. A gonosz fogva tartja őket, még nagyobb gyötrelmet okozva nekik. Forduljatok el a bűntől, és kérjétek Jézus Krisztus segítségét, mert csak Ő tud egyedül rajtatok segíteni. Imádkozzatok, hogy megszabaduljatok a paráznaság bűnétől, hogy tisztán élhessetek ezután! Jézus titeket is szeret, és nem akarja, hogy a sátán fogva tartson. Forduljatok el a rossztól, és jót cselekedjetek! Ezt az utat választottam én is, amikor Jézus megszabadított.

2017. 07. 25. Jakab apostol

Testvéreim! Jézus Krisztus kiválasztott apostolai közé, és meghívott szolgálatára. Boldogan engedelmeskedtem Neki és mindenre visszaemlékeztem, amire tanított. Azért tudtam elfogadni követését, mert vonzódtam Hozzá, és mindahhoz, amivel megérintette lelkemet. Magával ragadott, és követtem Őt bárhová, amerre ment. Igyekeztem ellesni mindent Tőle, amit megtehettem. Elsőként fogadtam el Jézusért a vértanúhalált, példát mutatva az utánam következő apostoloknak. Mindent adjatok át Jézusnak, mert Ő ismeri, milyen halállal dicsőíthetjük meg Őt.

2017. 07. 26. Szent Joachim és szent Anna

Testvéreim! Istennek csodálatos ajándéka, hogy Mária szülei lehettünk. Máriát az Atyaisten választotta ki, hogy egyszülött Fiát világra szülje. Mária hatalmas vígaszalást jelentett számunkra. Mindenben engedelmeskedett Istennek, és nekünk is. Nagy örömünket leltük benne, mert oly csendes és szerény gyermek volt. Isten akaratát láttuk meg abban, amikor felajánlottuk Neki gyermekünket, hogy az Ő szolgálója legyen. Tudtuk, hogy a legjobb kezekbe kerül, mert a Mennyei Atya oltalmára bíztuk. Arra kérünk benneteket, ne halogassátok gyermekeiteket Istennek ajánlani. Neki különleges gondja van minden gyermekére.

2017. 07. 29. Szent Márta

Testvéreim! Szeretném elmondani nektek, hogy a szolgáló szeretet, amelyben engem részesített az Úr mekkora kegyelmekkel járt. Az Úr Jézus többször megfordult nálunk és vendégül láthattuk testvéreimmel. Ilyenkor nemcsak lakásunkba áradt az Ő békéje, hanem mindnyájunkra, akik e házban tartózkodtunk. Óriási kegyelem volt az Ő jelenlétében lenni. Én is szívesen hallgattam volna Jézust, lábai előtt. Ezért méltatlankodtam húgomra, aki jelenlétében nem törődött azzal, hogy vendégül lássuk Jézust. Ugyan elmarasztalt engem a Mester, de megértette velem, mit tartsak elsődleges fontosságúnak. Megtanította, hogy szolgálat közben hogyan figyeljek Rá. Amikor betér hozzátok valaki, akkor Jézust fogadjátok be, mert az Ő szeretete jön el közétek.

2017. 07.31. Loyolai Szent Ignác

Engesztelő Testvéreim! Jézus olyan dolgokra tanított meg engem, amely mindnyájatok számára elérhető cél. Megtanította nekem, hogyan különböztessem meg a jót, a rossztól. A világi ember számára nem feltétlenül az a jó, amit jónak tartanak. Meg kell különböztetni lelkünkben az elmozdulást. Ami először nyugtalanságot okoz szívünkben, de később megnyugszunk a döntésünkbe, az lesz a jó. De amikor valami nagy lendülettel indul, és később ellangyosodik, vagy kihűl, nem lesz jó döntés. Kellő odafigyeléssel magatok is megállapíthatjátok, melyek azok a döntések, amelyeket követnetek kell, hogy a lelkiismeretetekben Isten útját járjátok. Kérjétek a Szentlélektől a megkülönböztetés ajándékát, hogy el tudjatok igazodni az útvesztőben.

2017. 09. 29. Szent Angyalok

Testvéreink, akik Jézust követitek, soha ne felejtsétek el azt a harcot, amit Vele együtt vívtunk a bukott angyalok ellen. Most sem szűnt meg ez a harc, mert a gonosz lelkek ólálkodnak körülöttetek, és azt lesik, kit nyeljenek el. Ezért fontos, hogy belénk is kapaszkodjatok, mert megvédünk titeket, a támadásaik ellen. Kérjétek segítségünket, közbenjárásunkat. Én, Szent Mihály gonosz kísértéseitek ellen küzdök. Én, Rafael, mint gyógyító angyalként vagyok jelen életetekben. Én Gábriel pedig a hírvivő szerepet töltöm be életetekben. Minél tökéletesebbek vagytok az Úr szemében, annál nehezebben talál fogást a gonosz rajtatok. Az alázat, az engedelmesség és a tisztaság a legnagyobb erények, amelyekkel kivédhetitek a kísértő támadásait, széttéphetitek rátok rakott bilincseit.

2017. 10. 01. Kis Szent Teréz

Testvéreim! Ma különösen veletek vagyok, amikor segítségül hívtok engem. Nagy szeretetemben kértem számotokra a Szűzanyától azokat a kegyelmeket, amelyekre nem is gondoltatok. A Szent Szűz Jézustól kérte számotokra a tisztaság és a szeretet kegyelmét. Olyan ajándékokat kaptatok, amelyek által képesek lesztek a végső kitartásra, és mindennek az elfogadásra. Legyetek állhatatosak, és készítsétek lelketeket a megújulásra! Rózsaesőt hullatok mindazokra, akik elfogadják a szeretetet, és azt felajánlják a Mennyei Atyának.

2017. 10. 02. A szent őrzőangyalok

Kedveseim! A szent őrzőangyalok hatalmas segítséget nyújtanak életünkben. Milyen jó lenne, ha állandó kapcsolatban lennénk velük, hiszen ők a védelmünkre vannak rendelve. Aki kapcsolatban van velük, az érezheti hathatós segítségüket, különösen veszedelmek idején. Ápoljunk jó kapcsolatokat velük, akkor megtapasztaljuk segítségüket. Sokan nem hiszik, illetve rosszul értékelik az őrangyalok közbenjáró szerepét. A katolikus egyház vallja az őrangyalok jelenlétét életünkben, ezért fontos tájékozódni, mit tanít az egyház.

2017. 10. 04. Assisi Szent Ferenc

Testvéreim! Jézus Krisztust, a legnagyobb szegénységben követtem, mert megértette velem a lemondás jutalmát. Igazán akkor leszünk szabadok, ha gyakoroljuk ezt az erényt, és szabad akarattal elfogadjuk, amit az Úr számunkra rendelt. Ha nem ragaszkodunk semmihez, mert Jézus a legfőbb jutalmunk, akkor megértettük mi az igazi érték életünkben. Jézus szavai csengtek a fülemben, hogy az odafönt valókra törekedjünk, és ne a világi dolgokra. Ráhagyatkoztam minden ügyemben, így ismertem meg gondviselő szeretetét. Ma, amikor minden a pénzről szól, nehéz megérteni, mit jelent a lemondás. Pedig érdemes vállalni a vagyon nélküliséget, őszinte, tiszta szívvel, mert akkor rátalálunk a szegény, de minket gazdagító Jézusra.

2017. 10. 08. Magyarok Nagyasszonya

Gyermekeim! Ezen az ünnepen, különleges kegyelemmel segítek országotoknak, hogy egyre nagyobb hévvel tudjatok velem együtt munkálkodni. Édesanyaként szeretem magyar népemet, melyet Szent István ajánlott fel nekem. Legyetek boldogok, mert vigyázok rátok. De nektek is segítenetek kell, hogy a Szentháromság terve megvalósuljon. Arra kérlek titeket, hogy vegyétek komolyan a nekem való elköteleződéseteket. Imádkozzátok velem együtt a rózsafüzéreket minden nap, és buzdítsatok sokakat erre az imádságra. Ha legalább minden elkötelezett katolikus ember imádkozza, akkor nagy kegyelmeket eszközöltök ki országotok számára.


https://engesztelok.hu/lelkielet/1267-szentek-tanitanak-unnepukon

20230611

47. nap

Fontos, hogy jól felkészüljetek

 

Kedveseim, figyeljétek az eseményeket, hogy azok ne tudjanak benneteket befolyásolni. Nektek szüntelenül engesztelnetek kell, és ez által állandóan a Szentháromság jelenlétében élni. Ezért ne féljetek a nehézségektől, mert azok közelebb visznek az Isten üdvösséget szerző akaratához. Mindig megkapjátok a szükséges erőt a továbblépéshez, csak ne kételkedjetek! Minden pillanatot jól használjatok fel és akkor semmi meglepetés nem ér titeket. Erőtökön felül nem tesz próbára az Úr, mert tudja, mennyit bírtok el. Ne gondoljátok, hogy nem tudjátok megtenni a nehéz lépéseket. Mert a Szentháromság erősen tart benneteket, mert hűséges mindazokhoz, akik kitartóak és küzdve haladnak. Fontos, hogy jól felkészüljetek, mert amikor eljön az idő, már nem lesz lehetőségetek felkészülni. Okos szüzek módjára viselkedjetek, akkor éber készenlétben várjátok az Úr érkezését.

2013. 06. 12. Anna Terézia
https://engesztelok.hu/lelkielet/fontos-hogy-jol-felkeszueljetek

Magyarra fordította: vegtelenforrás.hu
Mi fog történni veletek?

Kedveseim, ne foglalkozzatok azzal, hogy mikor és mi fog történni veletek! Soha ne erről az oldalról közelítsétek meg a dolgokat, mert ez nem vezet semmi jóra. Inkább törődjetek lelketek épségével és tisztaságával, hogy ne zavarjon meg benneteket semmi! Legyetek jóindulatúak embertársaitokkal és engedjétek, hogy a Szentlélek vezessen benneteket! Ne lepődjetek meg azon se, ha próbál megszokásaitokból kibillenteni, mert azt akarja, hogy minden elképzelésetektől váljatok szabaddá. Isten teljesen más szemmel lát titeket, mint ahogyan magatok látjátok. Engedjétek, hogy szabadon munkáljon szívetekben azt, amit eltervezett rólatok! Hallgassatok indításaira, és akkor azok felemelik lelketeket az isteni dimenzióba!

2014. 06. 12. Anna Terézia

https://engesztelok.hu/lelkielet/846-mi-fog-tortenni-veletek

Itt már kellene fénykereszt

Abádszalók, Abony, Ábrahámhegy, Ács, Ada, Adács, Adony, Adyváros, Aggtelek, Agostyán, Ajkarendek, Akadémiaújtelep, Akasztó(2), Alagimajor, Albertfalva, Albertirsa, Alcsisziget, Aldebrő, Algyő, Alsóapsa, Alsóberecki, Alsógöd, Alsónémedi, Alsójózsa, Alsóörs, Alsórákos, Alsószentmárton, Alsótabán, Általér, Ambrózfalva, Andráshida, Angyalföld(2), Apácadomb, Apácatorna, Apróhomok, Arad, Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy, Árokszállás, Árpádföld, Árpádváros, Aszód, Avas, Bácsa, Bácsalmás, Bácsszőlős, Baja, Bajánsenye, Bakonybél, Bakta, Balassagyarmat, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonberény, Balatonfűzfő, Balatonőszöd, Balatonszéplak, Balf, Balkány, Balmazújváros, Bálványos, Bárányfok, Barcs, Baross Gábor-telep, Báta, Bátaszék, Batida, Bátonyterenye, Békásmegyer, Béke-kertek, Békés, Békéscsaba, Bélapataka, Belényeshegy, Belső-Ferencváros, Beregszász, Berettyószentmárton, Berettyóújfalu, Berhida, Besenyőtelek, Beszterce, Besztercebánya, Biatorbágy, Bicske, Boconád, Bogárzó, Bogyiszló, Bokros, Bóly, Bolyok, Bonyhád, Borbánya, Borbás, Borbély, Boronka, Borsodnádasd, Böhönye, Börgönd, Brassó, Bucsa, Búcsú, Budafok, Budakalász, Budakeszi, Budakeszierdő, Budaörs, Budatétény, Bujtos, Bükkábrány, Bükkzsérc, Cegléd, Celldömölk, Center, Cinkota, Cirák, Cún, Csabrendek, Csákányospuszta, Csákvár, Csanádapáca, Csány, Csapókert, Csatornakert, Csepel, Csepreg, Csillaghegy, Csillagtelep, Csillebérc, Csomád, Csongrád, Csorna, Csorvás, Csömör, Csúcshegy, Csurgó,  Dabolc, Dág, Dáka,  Dánfok, Dány, Dávod, Debrőd, Dédestapolcsány, Dég, Derecske, Dévaványa, Diósd, Díszel, Doboz, Dobra, Dolina-völgy, Dombóvár, Dombrád, Donner, Dorog, Dunaföldvár, Dunafüred, Dunakeszi, Dunakömlőd, Dunaújváros, Edelény, Eger, Egerszólát, Egyetemváros, Encs, Érdliget, Érdparkváros, Erdőd, Erdőkertes, Erdőszentgyörgy, Érpatak, Érsekkert, Erzsébetfalva, Erzsébetváros(2), Ete, Etyek, Fajsz, Farkaslaka, Fegyvernek, Fehérgyarmat, Feketehegy, Felcsút, Felgyő, Fellegvár, Felnémet, Felsőcsatár, Felsőgöd, Felsőhalom, Felsőjózsa, Felsőőr, Felsőpetény, Felsőrákos, Felsőzsolca, Fenékpuszta, Ferihegy, Fiume(2), Fonyód, Forgolány, Fót, Földes, Földsziget, Frankhegy, Füle, Füzesabony, Gádoros, Ganznegyed, Gara, Gárdony, Garta, Gátér, Gencsapáti, Gerencsérvár, Gerendás, Gloriett-telep, Gödöllő, Gönc, Gönyű, Görömböly, Grác, Gubacsipuszta, Gunarasfürdő, Gyál(2), Gyarmat, Gyárváros, Gyergyószentmiklós, Gyomaendrőd, Gyón, Gyopárosfürdő, Gyömrő, Gyöngykert, Gyöngyöshermán, Gyöngyöspüspöki, Gyöngyösszentkereszt,  Györgytarló, Györköny, Győrszentiván, Győrújbarát, Győrzámoly, Gyulavári, Gyulafehérvár, Gyulafirátót, Gyulaháza, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Hajdúvid, Hajós, Halásztelek, Halimba, Halmi, Harka, Harkács, Hatvan, Havannatelep, Hegyeshalom, Hejce, Helvécia, Herbolya,  Hercegasszony, Herminamező, Hetény, Hetényegyháza, Heves(2), Hidasnémeti, Hímes, Hird, Hódmezővásárhely, Hodolin, Homok, Homokgyőr, Homokmégy, Hopárt, Horvátkút, Horvátnádalja, Hosszúpályi, Ibrány, Ifjúságsziget, Igal, Igrici, Iharosberény, Inota, Ipolytarnóc, Ipolytölgyes, Isaszeg, Istvánmező, Istvántelep, Izbég, Izsák, Izsákfa, Jágónak, Jamina, Jánkmajtis, Jánoshalma, Jánoshida, Jánossomorja, Jármi, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászfényszaru, Jászkarajenő, Jászladány, Jeruzsálemhegy, Jókút, József Attila lakótelep, Juronovitstelep, Kaba, Kadafalva, Kajánújfalu, Kajárpéc, Kakastelep, Kakucs,  Kalocsa, Kaposfüred, Kaposszentjakab,  Káposztásmegyer, Karcag, Kaposfő, Káposztásmegyer, Károlyfalva, Károlyváros, Kartal, Kaszaper, Kaszásdülő, Katholikusváros, Katonatelep, Kazincbarcika, Kecel, Kecskemét, Kékestető, Kelebia, Kelenföld, Kelenhegy, Kenderes, Kenéz, Kerekerdő, Kerekharaszt, Kerepes, Kertekalja, Kertészsziget, Keszthely, Kétegyháza, Kétpó, Kéty, Királyegyháza, Királyerdő, Királyháza, Kisbágyon, Kisér, Kisfalud, Kiskálló, Kiskorpád, Kisköre, Kiskőrös, Kiskundorozsma, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunlacháza, Kismegyer, Kispalád, Kispest (2), Kisszállás, Kistarcsa, Kistelek, Kisújszállás, Kisvárda(2), Kiszugló, Klokocsina, Klotild-barlang, Kolozsvár, Komádi, Komárom, Komló, Komlóstető, Kondorfa, Kondoros, Koppányszántó, Koroncó, Kozármisleny, Kőbánya-Kertváros, Köbölkút, Kőérberek, Kőkényesd, Kölesd, Körmend, Környe, Környebánya, Kőszeg, Kővágószőlős, Köváralja, Középszentgyörgy, Krisztinamajor, Krisztinaváros, Kunadacs, Kunfehértó, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, Külső-Ferencváros, Lágymányos, Lajosmizse, Lakárd, Lánycsók, Laposikert, Látrány, Lazarevac, Lázári, Lenti, Lepsény, Létavértes, Letenye, Leventevár, Ligettelek, Lillafüred, Lipótfalva, Lipótmező, Lipótváros, Lovasberény, Lődös, Lőkösháza, Lőportárdülő(2), Lyukóbánya, Maconka, Magdolnanegyed, Maglód, Magyarkeszi, Magyarlak, Magyaróvár, Magyarsarlós, Makkoshát, Makó, Mandabokor, Marcali, Marcalváros, Margit-sziget, Máriabesnyő, Máriafalva, Márianosztra, Máriatölgyes, Máriaudvar, Máriaújfalu, Márkó, Martfű. Martonvásár, Mátraderecske, Mátrafüred, Mátyásföld, Mecsekjánosi, Mecsekoldal, Megyer, Meggyesitelep, Ménfőcsanak, Merenye, Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkövesd, Mezőkovácsháza, Mezőnyárád, Mezőszentgyörgy, Mezőtúr(2), Mikepércs, Miklósfa, Miklóstelep, Mikola, Milleniumtelep, Mindszent, Miske, Miskolctapolca, Mogyoród, Mohács, Mohora, Monor, Monorierdő, Mór, Mórahalom, Móraváros, Mórichida, Moson, Mosonszentpéter, Munkács, Nádudvar, Nagyatád, Nagybánya, Nagybánhegyes, Nagycsere, Nagyecsed, Nagyenyed, Nagyfalva, Nagyhanta, Nagyharsány, Nagykamarás, Nagykálló, Nagykolcs, Nagykovácsi, Nagykőrös(2), Nagylengyel, Nagymarton, Nagymihály, Nagyolvasztó, Nagyréde, Nagyszénás, Nagyszénászug, Nagyszentjános, Nagyszentmihály, Nagyszőlős, Nagytarcsa, Nagytétény, Nagyzugló, Naszály, (Nemesapátiban hiába van, nem annak kellett volna felszentelnie ez lehet a magyarázat, vagy nincsen mögötte engesztelő csoport), Németlövő, Népliget, Népsziget, Nógrád, Nyárlőrinc, Nyergesújfalu, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírbátor, Nyíregyháza-Kertváros, Nyírjes, Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Nyírtelek, Nyitra, Nyúl, Nyulas, Óbuda (2), Óbudai-sziget, Ócfalva, Ócsa, Olad, Onga, Ónod, Orci,  Oros, Orbánhegy, Orczynegyed, Orebic, Orosháza(2), Oszkó, Öcsöd, Őr, Őrbottyán, Őribükkösd, Őriszentmárton, Örkény, Örményes, Őrmező, Ősi, Pacsirtatelep, Padragkút, Paks, Palin, Palotás, Palotanegyed, Palotaváros, Pannonhalma,  Pannóniatelep, Parkváros, Pápateszér, Pásztó, Patacs, Patak, Páty, Pécel, Pécs-Szentkút, Pér, Peresznye, Perint, Perkáta, Pestújhely, Pétfürdő, Petőfiszállás, Petőfiváros, Pilis, Piliscsaba, Pilisszentkereszt, Pilisszentlélek, Pilisvörösvár, Pinkafő, Pinnyéd, Pistály, Piszkéstető, Pletykafalu, Pogány, Polgár, Polgárdi, Poloszkó, Pomáz(2), Pongrácztelep, Portelek, Pózva, Pozsony-Főrév, Pozsony-Ligetfalu, Pozsony-Óváros, Pozsony-Récse, Pozsony-Újváros, Pozsonypüspöki, Pród, Pusztamérges, Putnok, Püspökladány(az egyik a jelenési helyen), Ráckeves, Rajka, Rakamaz, Rákóczifalva, Rákócziliget, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákoshegy, Rákosfalva, Rákoskeresztúr, Rákospalota(2), Rákosszentmihály, Révleányvár, Rigyác, Rohonc, Romhány, Rozsály, Röszke, Ruzsa, Sajószentpéter, Sándorfalva, Sárberek, Sárbogárd, Sárisáp, Sarkad, Sárhát, Sári, Sárkeresztúr, Sármellék, Sárosd, Sárospatak, Sárvár-Hegyközség, Sashalom, Sashegy, Sasváros, Sátoraljaújhely, Sellye, Seregélyes, Sérsekszőlös, Siklós,  Síkvölgypuszta, Solt, Soltszentimre, Soltvadkert, Solymár, Somogyvámos, Somoskő, Somosmajor, Somsálybánya, Sopron-Citadella, Sopronkőhida, Sopronkövesd, Soroksár, Sóstó, Sóstóhegy, Söpte, Surjány, Sukoró, Sülysáp, Sümeg, Szabadhídvég, Szabolcs, Szabolcsfalu, Szabótelep, Szada, Szandaszőlős, Szárazvám, Szárföld, Szárítópuszta, Szarvas(2), Szatmárnémeti, Százhalombatta-Óváros, Széchenyiváros, Szécsény, Szeged-Alsóváros, Szeged-Felsőváros, Szeghalom, Szegvár, Székelyudvarhely, Szekszárd-Alsóváros, Szentes, Szentgotthárd, Szentgyörgypuszta, Szentgyörgyvölgy, Szentimreváros, Szentistvántelep, Szentkirály, Szentlélek, Szentlőrinc, Szentpéter, Szenyice, Szerencs, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetvár, Szikszó, Szilágy, Szilágycseh, Szob, Szokolya, Szolnok-Tallinvárosrész, Sződliget, Szőgyén, Szőny, Szőreg, Szulimán, Szürte, Tabán(2), Tabódszerdahely, Tahitótfalu, Takácskert, Taksony, Tápé, Tápiószecső, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tapolcafő, Tar, Taracköz, Tarnaszentmária, Tarján, Tárnok, Taszár, Tatabánya, Tatatóváros,  Técső, Tedej, Téglás, Telekgerendás, Teleki, Temesvár, Templomvölgy, Tenk, Terézváros(2), Terpes, Tihamérszereda, Tiszadob, Tiszaföldvár, Tiszafüred, Tiszakécske, Tiszakeresztúr, Tiszakürt, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Tiszaörs, Tiszaszederkény, Tiszatüskevár, Tiszaújlak, Tiszaújváros, Tiszavasvári, Tóalmás, Tokaj, Tolna, Tompa, Tompasziget, Tornalja, Torontáltorda, Torony, Tótkomlós, Tököl, Töltéstava, Törökbálint, Törökszentmiklós, Tura, Túrkeve, Tükörhegy, Tyukod, Újbuda, Újfehértó, Újhegy, Újlak, Újlipótváros(2), Újmohács. Újpalota, Újpest(2), Újpéteritelep, Újsolt, Újszeged, Ungvár, Úrhida, Uránváros, Uzon, Ürmös, Václiget, Vácszentlászló, Vágsellye, Valkó, Vámosmikola, Varbó, Váralja, Városliget, Várpalota, Vásárosdombó, Vásárosnamény, Végegyháza, Veresegyház, Verpelét, Verőce, Vértesszőlős, Vésztő, Viharbükk, Villány, Viszák, Vizafogó(2), Vizslás, Volóc, Zadar, Zagyvapálfalva, Zagyvaróna, Zalabesenyő, Zalaháshágy, Zalaszabar, Zalaszentgrót , Zanat, Zánka, Zebegény, Zobordarázs, Zólyomszászfalu, Zomborszentmihály, Zirc, Zugliget, Zugló, Zsarnaitelep, Zselíckislak,  Zsibót, Zsófialiget, Zsolt, Zsombék, Zsombó, Zsóryfürdő


További információk: fenykereszt.blogspot.com illetve uzen.blog.hu

Amikor a számos büntetésből az elsők bekövetkeznek, sokan azt fogják mondani, hogy ezek természeti katasztrófák, de amikor olyan gyorsan szakadnak majd rátok, és amikor már nem lesz hová futnotok, csak akkor fogjátok tudni, hogy Isten Keze volt az, ami elért benneteket.

Atyám meg fogja rázni az egész világot. Azok közületek, akik kételkednek abban, hogy Ő létezik, tudni fogják, hogy ezeket az eseményeket nem lehet egyedül csak a természetnek tulajdonítani. Ti, akik hisztek Bennem, de kigúnyoljátok ezeket az Isteni Üzeneteket, meg fogjátok enni szavaitokat és ki akarjátok majd vágni a nyelveteket, mert hamarosan rá fogtok jönni, hogy aljas szavaitok mennyire megsértenek Engem. Nemcsak Istent káromoljátok, hanem ezt az Isteni Küldetést is akadályozzátok a lelkek megmentésében.

Azoknak a lelkeknek, akik megtagadnak Engem: ti örökké szenvedni fogtok. Amikor majd Isten Színe előtt dacosan álltok, nem lesz eltűrve nektek, hogy így tegyetek. Ne feledjétek – nem számít, mennyire szeretlek benneteket – Én közbe fogok lépni, ha ebben a végső Küldetésben szabotálni próbáljátok Isten azon Munkálkodását, hogy az emberiség megmeneküljön.

Most jött el annak az ideje, hogy az Igazság Könyve átadásra kerüljön a világ számára. Ha követtek Engem, de nem fogadtok most el Engem, amint hívlak benneteket, ne aggódjatok, mert nem foglak Megítélni benneteket. De ha megpróbáltok megakadályozni Engem Isten gyermekeinek megmentésében, le foglak csapni benneteket.