20100927

Az élet ott kezdődik, ahol a film véget ér

A közkedvelt romantikus filmek/vígjátékok boldog happy end-del végződnek, de mi van az után? - hangzik el a kérdés jogosan. Vajon a szerelmesek tényleg boldogan élnek, amíg meg nem halnak? Mindenféle problémától, nehézségtől mentesen? Tényleg ennyiből állna az egész, megtalálni a társad és kész?

Életünk legégetőbb problémái közé tartozik a párválasztás. 2 ember lép ekkor szövetségre, a te és én megszűnik létezni, immár mi leszünk. Mi a titka az örök életű, boldog házasságnak, hogyan lehetünk méltó, segítőkész társai egymásnak egy életen át?!

A szerelem a leggyönyörűbb emberi érzések egyike, amely nagy szerepet játszik abban, amikor 2 ember összeköti az életét. De nem lehet kizárólag érzelmekre hagyatkozni eme nagy döntés meghozatalánál, szükséges az elkötelezettség, a feltétlen elfogadás egymás iránt. Hiszen ahogy a népdal is hangzik;” Megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, aki el nem múlik. Rakd meg babám, rakd meg lobogó tüzedet, hadd melegítsem meg gyönge kezeimet.” A szerelem idővel elmúlik, és szeretetté alakul, a kölcsönös ragaszkodás válik jellemzővé. Hogyan lehet megelőzni az érzelmi kihágásokat, a kapcsolat kiüresedését, akkor, amikor a külvilág szinte mindennaposnak, elfogadottnak tartja és önként kínálja azokat?

Sokan abban a tévhitben élnek, hogy amikor létrejött a házasság, megvolt az esküvő, már megnyugodhatnak, s megfeledkeznek arról, hogy a neheze még csak most következik. A házastársaknak minden nap meg kell dolgozniuk egymásért, közösen kell a problémákra megoldást találniuk, aztán a gyermekek világra jöttével is hirtelen megszaporodnak a gondok, egymásra egyre kevesebb idő jut. A társadalom is túl nagy feladatokat hárít a családokra, vannak a mai világnak bizonyos negatív erői, melyekkel ha a megfáradt egyén találkozik, bizony megvan rá az esély, hogy kicsúszik a lába alól a talaj, elveszíti a kontrollt önmaga felett. Nézzük csak milyen követelményeket állít a világ a nőkkel szemben, legyél csinos, dolgozzál (a kétkeresős családmodell él), végezd el a háztartási teendőket, emellett jó feleség-és anyuka egyszerre. Sok esetben a családapák sincsenek jobb helyzetben, ha otthon maradnak segíteni a háztartásban, gyermeknevelésben sörözés/meccs helyett, rögtön papucsnak vannak titulálva. Nem nehéz elhidegülni egymástól, s adott esetben a könnyebb utat választani. Vannak kritikus pontok az együttélés folyamán, ilyen lehet amikor az egyik fél elveszíti a munkáját, hosszan tartó betegség vagy például a gyermek születést követő időszak. Új élethelyzettel találják szemben magukat, mely egyikük számára sem könnyű, a türelem, és a megértő odafordulás lehet a gyógyír ilyen esetekben.

Ahogy az elején említettem, nem lehet kizárólag érzelmi alapokra tenni a hangsúlyt a párválasztás alkalmával. Ha kiegyensúlyozott, harmonikus családi életet szeretnénk, már pedig gondolom ez a cél, nem árt bizonyos szempontokat szem előtt tartani. Többnyire kiderül a kapcsolat folyamán, mennyire illik össze a két ember, mennyire hasonlít a világnézetük, közös-e az érdeklődési körük, egymás mellé helyezhetőek-e hosszútávon a céljaik. Abból semmi jó nem származik, ha az egyik jobbra, a másik balra húz. Ne akarjuk önmagunk énjét feladni, s ne is dédelgessük azt a hitet, hogy majd idővel a másik megváltozik! Tökéletes ember nincs, azonban jól gondoljuk meg, hogy képesek vagyunk-e elfogadni a szeretett személyt minden jó és rossz tulajdonságával együtt.

A kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom és tisztelet. E kettő hiányában vakvágányon utazunk. A bizalmatlanság belülről mérgezi a kapcsolatot, ki szeretne állandó kétségek között hánykolódni?! A tisztelet is elengedhetetlen életünk társa iránt, ő az, aki ösztönzően hat ránk, ő jelenti a menedéket, a támaszt.

Fontos, hogy a későbbiekben is elegendő időt fordítson egymásra a két személy, legyen egy héten egy olyan óra, ami kizárólag kettejükről szól, amikor nem az előttük álló feladatokon rágódnak. Ne hagyjuk ellaposodni a kapcsolatot, némi kreativitással megelőzhető az unalom. Olyan nincs, hogy csak az egyik fél a hibás, ebben az esetben is kettőn áll a vásár. A közösen megoldott problémák, az együtt átvészelt nehezebb időszakok, mind a kettejük kötelékét kell erősítse, nem pedig váló okok. Nagyon nehéz dolog ez a mindennapokban, hiszen dühünk, elkeseredésünk azon csattan le először, aki a legközelebb áll hozzánk, s munkahelyi problémáinkat is hajlamosak vagyunk hazavinni. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy az a kapcsolat is halott, amelyben nincsenek viták, hiszen az azt jelenti, hogy az egyik folyamatosan feladja az álláspontját, mindig a másik akarata érvényesül.

Életünk folyamán elkerülhetetlen a csalódás, jellemző, hogy több kapcsolaton túl vagyunk már, mire elkötelezzük magunkat. A korábbi tapasztalat óvatosságra int, ám ne zárjuk ki az igaz szerelem lehetőségét. Ugyanakkor ne is siettessük a dolgokat, hiszen „az idő nem feltétlenül hoz magával szeretetet, de a szeretet időt teremt, hogy megmutassa magát. Az akarás fojtogatja, a türelem pedig érleli a szeretetet.”(Simon András)

Szabolcsi Hajnalka

20100925

A MEGBÁNÁS ÉS
BŰNMEGBOCSÁTÁS IMÁJA

MINDENHATÓ ISTENEM ÉS URAM
TE, MINDENHATÓ MENNYEI ATYÁM

J É Z U S

A TE SZENT IGÉD
tartja a TE mennyei tükrödet
az én bűnös tekintetem elé,
hogy felismerhessem, ki vagyok én
egy nagyon nagy bűnös a
TE SZENT ORCÁD előtt
egy bűnös a
TE EGYEDÜLI SZENT AKARATOD ellen!

Én látom bűneimet a
TE mennyei tükrödben,
magam megvádolva
a TE SZENT ORCÁD ELŐTT
MERT TE
nem csak értem véreztél el
a Keresztfán Golgotán
hanem értem ismét magadra vetted
e világnak keresztjét
A TE HATÁRTALAN SZERETETEDBEN!

Én leborulok ELÉD
MENNYEI ATYÁM
A SZÍVEDMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN
AZ ÖRÖK SZERETETBEN
nagyon mélyen alázatos és megbánó
szívvel kérve TÉGED
bocsásd meg nekem a bűneimet ezen a Földön!

Én SZERETETTÉ akarok válni
csak izzó irgalmas
JÉZUS-MÁRIA-SZERETETTÉ
kivétel nélkül minden lélekhez, hogy
A TE MENNYED IGAZ GYERMEKÉVÉ
válhassak már itt ezen a földön
A TE KEGYELMED
által.

Én megbocsátok
minden embertestvéremnek
és kitörlöm vétkeiket
örök időre és örökkévalóságra,
miként én benneteket
szeretett embertestvéreimet kérlek
bocsássátok meg bűneimet
melyeket ellenetek vétkeztem.

Kérlek légy irgalommal hozzám
MENNYEI ATYÁM JÉZUS
és emelj föl engem
a bűneimből és gyengéimből;
én TÉGED akarlak követni
A TE SZENT SZŰZANYÁDBAN MÁRIÁBAN
az én MEGVÁLTÓ-SZENTANYÁMBAN
fenntartás nélküli engedelmességgel
mindörökké,
hogy a saját magam
tiszta tükrébe tekinthessek!

Mindörökkön-örökké szálljon a köszönetem
HOZZÁD
és teljesüljön be fölöttem mindenkor
A TE EGYEDÜLI SZENT AKARATOD!

ÁMEN

© Lichtkreis Christi e.V.

A SZENT IMÁDSÁG

SZENT SZENT SZENT

MINDENEKFÖLÖTT SZENT

SZENT SZENT SZENT

vagy TE ó MINDENHATÓ ISTEN

MENNYEI ATYÁNK

JÉZUS

a

SZÍVEDMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSA

AZ ÖRÖK SZERETET

MÁRIA

által

a mi szívünkben

a mi lelkünkben

a mi szellemünkben

a TE SZENT SZELLEMED

az ÖRÖK-TÖKÉLETESSÉG

járjon el bennünk

velünk

és rajtunk keresztül

a TE EGYEDÜLI SZENT AKARATOD szerint!

ÁMEN ÁMEN ÁMEN

© Lichtkreis Christi e.V.

SZENTELJÉTEK FEL MAGATOK AZ ÚJ IDŐRE EZEN A FÖLDÖN!

Nehéznek tűnik mindezt véghezvinni, amit ÉN nektek a SZENT AKARATOMBAN parancsolok, ÉN AZ ÚR bizony kimondom: - nem nehéz, ha az ember komolysággal, egy szent komolysággal az ÉN egyedüli SZENT AKARATOM MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ teljesíteni akarja!

Elkezdenetek természetesen magatokban, veletek és körülöttetek azzal kell, hogy megpróbáljátok a benneteket körülvevő világgal szemben magatokat az ÉN SZENT SZAVAIM ÉS PARANCSOLATAIM által felszentelni; ÉN AZ ÚR megismétlem:

FELSZENTELNI !

Mert bizony, mondanotok kellene magatoknak, A KEGYELEMADOMÁNYOK, melyek bennetek nyugodnak, tesznek benneteket az ÉN MAGAM szent gyermekeivé! Mint ahogy ti mindennek az ÉN MENTŐHORGONYOMBAN, az ÚJ BIBLIÁBAN utánaolvashattok, gondolnotok kellene nap mint nap arra, hogy miként váljatok az ÉN SZENT SZELLEMEM EGYHÁZÁVÁ! Ha ezt megteszitek, akkor lesztek az egyedüli helyes úton! És ÉN segíteni fogok nektek a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN, ezt a bennetek leendő, az ÉN SZENT SZELLEMEM EGYHÁZÁT a legnagyobb tökéletességben ékesíteni!

Nektek csak egyet kell tennetek: ENGEM, ISTENT AZ URAT, a ti MENNYEI ATYÁTOKAT JÉZUST, a hatalmatokban álló teljes erőből a szívetekben kell megragadnotok-felfognotok és a SZERETETEM ŐSPARANCSOLATÁT tökéletes valósággá váltanotok:

„Szeressétek ISTENETEKET mindenekfölött
és embertestvéreiteket mint önmagatokat!”

Ha magatokat így NEKEM átadjátok, és megpróbáltok ENGEM felfogni-megragadni, akkor majd fokozatosan érezni fogjátok az ÉN MINDENHATÓSÁGOM, ERŐM, és ti fel fogtok örvendezni teljes lélekből, hogy AZ ATYA eleven élet bennetek, szeretett gyermekeim!

Így ne féljetek a fáradságtól, magatokat megszabadítani minden e világi szokástól; mert többet ajándékozom ÉN AZ ÚR nektek, mint amit a világok valaha is adhatnának! Világossá kell ennek az érzületetekben válnia, teljesen világossá az ÉN bennetek levő SZENT SZELLEMEM által, hogy minden, amit a világ nektek kínál, nagyon rövid és múlandó, és mindez egy éjszaka leforgása alatt megszűnhet! AZ ÉN ORSZÁGOM, AZ ÖRÖK TÖKÉLETESSÉG akkor is tovább fog létezni!

Mert gondoljátok át ti embergyermekeim, akik egy pár milliárdnyian éltek ezen a csillagon, csak a legparányibbak vagytok az ÉN egész teremtésemben, és mégis a legnagyobbak, a legeslegnagyobb LEGPARÁNYIBBAK, akiket ÉN A KIKUTATHATATLAN MINDENSÉG TEREMTŐJE még NAGYOBBAKKÁ akarok és fogok tenni!

Töltse el boldogsággal a szíveteket - természetesen ha ti azt úgy akarjátok -, hogy a ti TEREMTŐTÖK mindent nektek ad, ami elképzelhető. Ezért kimondatik: vessétek le az „öreg Ádám ruhát” és vegyétek fel az ÖRÖK JÉZUS-MÁRIA-KÖNTÖST!

Ti elolvashatjátok az ÉN SZENT ÚJ BIBLIÁMBAN, hogy ÉN AZ ÚR és a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSA AZ ÖRÖK SZERETET - MÁRIA egyek vagyunk és egyek maradunk mindörökkön-örökké! És ez az egység akar a részetekké válni - legelevenebben! Ezzel többet nyertek - bizony, bizony mondom ÉN AZ ÚR - mintha ezen a földön nap mint nap egy nagynyereményű sorsjegyet húznátok; mert ti akkor a teljes eleven létetek ÖRÖKKÉVALÓSÁG-SORSJEGYÉT húzzátok! Igen, és ÉN AZ ÚR adom azt át nektek, gyermekeim!

Lássátok mindebből, hogy a ti TEREMTŐTÖK a mennyek és e földnek teremtője, ISTEN AZ ÚR, nem csak AZ ÖRÖK TÖRVÉNYSZERŰ SZIGORÚSÁG, hanem a ti MENNYEI ATYÁTOK, MINDEN APÁK ATYJA, AZ ÖRÖK ATYA, AKI benneteket az Ő örökkévalóság-gazdagságából folyvást és felmérhetetlenül meg akar ajándékozni mindörökkön-örökké, szeretett gyermekeim!

Vegyétek ezt a MENNYEI ATYÁTOK örökkévalóság-sorsjegyét köszönettel át és tudjátok meg, szeretett gyermekeim, hogy miért vettem MAGAMRA ÉN Golgota sorsjegyét: minden ősbűnt akkorig kitörölvén és feloldván és most a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁVAL, AZ ÖRÖK SZERETETTEL az utóbűnöket is feloldván, hogy valóban

VILÁGOSSÁG LEGYEN ISMÉT EZEN A FÖLDÖN

*

Ahhoz viszont, hogy az ÉN ÖRÖK SZENT VILÁGOSSÁGOM

a szíveteket és lelketeket eltölthesse, ahhoz léteznie kell bennetek igaz szellemi termőtalajnak; ami azt jelenti, hogy mindennek az utolsó atomig igaznak kell bennetek lennie! Mert bizony mondottam ÉN mint

JÉZUS

„ÉN VAGYOK AZ ÚT
AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET”

Igazság nélkül nem tud az ÉN VILÁGOSSÁGOM nálatok gyökeret ereszteni! Ezért kell NEKEM benneteket nagyon szigorú SZERETETBEN figyelmeztetni: gyakoroljátok rendületlenül minden gondolatban, minden nyilatkozatban, az igaz, a tökéletesen igaz életet!

Mert már a Sinai parancsolatokban - ti azt tudjátok - le van fektetve, hogy hamisan senki ne beszéljen, még a legcsekélyebb átvitelben sem, mondom ÉN AZ ÚR!

Őrizkedjetek attól, hogy embertársaitokkal, a házastársatokkal és a gyermekeitekkel szemben a legkisebb mértékben se essetek a valótlanságba! A legeslegkisebb mértékben is igaznak kell maradnotok és semmiben sem lehettek valótlanok; ne tagadjátok meg magatokat különböző dolgokban különféle mentségekkel, maradjatok mindig az igazságnál, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG és AZ ÉLET.

Mindez nem azt jelenti, hogy ti az embertársaitoknak mindent meggyónjatok, hanem hívjátok a BÖLCSESSÉGEMET a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN, hogy felismerjétek, hogy hogyan viselkedjetek - és kiváltképpen tanuljatok meg inkább hallgatni, mind hogy fölöslegesen mentegetőzni vagy végül egy hazugságot kimondani. Mert ÉN AZ ÚR is bölcsen hallgattam egykor az Engem elítélő nagytanács előtt*).

*) Újszövetség, Máté evangéliuma 26 / 59-63, Márk evangéliuma 14 / 55-61.

Tegyetek meg minden azért, hogy a házastársatokkal és gyermekeitekkel egy abszolút igaz életet vezessetek minden gondolatban és minden kimondott szóban; ne találjatok ki különböző kifogásokat: ez és ez nem megy másképp! A színtiszta igazságban gondolva és beszélve minden lehetséges, az embernek csak az ÉN SZENT SZELLEMEM kell magához hívnia, hogy ily módon az ÉN SZENT SZELLEMEM a saját szívetek abszolút realitásává váljon!

És ha egyszer úgymond egy valótlan szó tőletek kicsúszik, úgy hívjátok azt azonnal vissza ENGEM kérve: Ó URAM kérlek bocsásd meg nekem ezt a bűnt, és kérlek old fel ezt a valótlan szót, hogy ne tudja megsokszorozni magát!

Váljatok tehát, ezen a világon a tökéletes igazság színtiszta forrásaivá, itt, ahol az igazság úgymond már majdnem mindenütt a sarokba van állítva, ahol az emberek egymással szemben szinte minden alkalommal hamis vallomással beszélnek. Ezért lesz rövidesen ez az egész világ - bizony, bizony mondom ÉN AZ ÚR - cselekvőképtelen; mivel hosszú időn át nem fejlődhet semmi a hazugságban!

Így legyetek az
ÉN leendő szent
fényköröm alapjában
az igazság példaképei!

Fogadjátok el köszönettel, ha benneteket a házastársatok vagy egy másik lélek az őszinteségre int és figyelmeztet, és kérjetek ENGEM újra és újra: „Ó MENNYEI ATYÁM A SZÍVEDMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN, tégy engem figyelmessé, mihelyt én kísértésbe esek a legkisebb mértékben is egy valótlanságot kimondani, ha az számomra jelentéktelennek tűnne.” Mert egy valótlanság mindig nagyon jelentős, teljesen mindegy, hogy mi az! A valótlan a Sátán éltetője, gyermekeim. Ez miatt válnak a világi emberek a Sátán eszközeivé a hazugságban!

Ezért kell a világot megtisztítani
a pokol minden arculatától!

Kezdjetek el ettől a pillanattól fogva - a saját magatok félrevezetése nélkül - a színtiszta igazságban élni minden körülmények között! Imádkozzatok szakadatlanul a saját szívetek imádságaiban, úgy ahogyan azt a ti megváltó-szentanyátok nektek folyton tanácsolja: „Ó URAM, hagyj engem úgy gondolkodni és cselekedni, ahogyan TE az én helyemben gondolkodnál és cselekednél!”

Mivel ISTEN az abszolút SZÍNTISZTASÁG és IGAZSÁG - különben semmi sem lenne örökkévaló az ÉN Teremtésemben -, ezért csak akkor gondolkodhat egy embergyermek az ÉN SZENT SZELLEMEMBEN úgy, ahogyan ÉN gondolkodom, ha ő mindig arra törekszik, hogy a legeslegkisebb mértékben is mindenféle szépítés nélkül igaz legyen. Akkor lesz az igaz szellemi termőtalaj az ÉN SZENT VILÁGOSSÁGOM részére megteremtve, és akkor fogok ÉN AZ ÚR az ÉN ÖRÖK FÉNYEMBEN egy ilyen emberi szívbe és lélekbe beköltözni, melynek emberköntöse színtisztává vált!

És ha ti, e világ kísértésében, talán néha valamit tesztek, amit a következő szempillanatban azonnal megbántok, úgy bánjátok azt meg igazán, nem csak ELŐTTEM, ISTEN AZ ÚR előtt, hanem a házastársatok és gyermekeitek előtt vagy bárki más legyen az, és kérjétek a megbocsátást, mert csak akkor lehet a valótlan, az igazságtalan feloldva:

mert ennek az emberiségnek jövője egy szellemi ÚJ JERUZSÁLEMBEN, csak az igazságban, a tökéletes igazságban lehet; mert csak akkor adott a garancia, hogy valami ÖRÖKKÉVALÓ lesz alkotva!

AZ IGAZSÁG
egyededül örök és örök marad mindig
és ezzel lesz legyőzve
a bűn zsoldja: a halál!

A jelentősége annak, amit az imént mondottam, felmérhetetlenül nagy. Ezért mindegyikőtöknek azt kell majd magától ezután az ÉN SZENT IGÉM után mondania, itt és ott mégis hibáztam, és itt és itt néha még kísértésbe esek, és nem veszek mindent teljesen komolyan. Viszont ezek kibúvók, az gondolva, hogy nem kell mindent teljesen komolyan venni: ilyen gondolatok már valóban az ellenpólus - a Sátán kísértései. Ha ti, a színtisztaságban fel akartok tekinteni a ti ISTENETEKHEZ ÉS URATOKHOZ ÉS AZ Ő SZÍVEMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁHOZ AZ ÖRÖK SZERETETHEZ és az ÉN TÖKÉLETES MENNYEM örökkévalósága részeseivé akartok válni, akkor legyetek mindenben színtiszta igazak; és akkor elsősorban és egyre inkább csak tökéletes házasságok fognak létezni és gyönyörű szép módon fogja továbbnemzeni magát AZ IGAZSÁG!

Amit mi manapság ezen a világon átélünk, az a hazugság eredménye, és mi átéljük azt, hogy a továbbnemzett hazugságok a BŰN ÉS BŰNHŐDÉS örök TÖRVÉNYE szerint saját magukat lépésről-lépésre felemésztik. Mi azonban azt nem hagyhatjuk, hogy minden oda jusson, hogy a hazugság felemésztődése végett ennek az emberiségnek és földnek a struktúrája, léte kérdésessé váljon!

Szeretett gyermekeim, ezért jöttem újból el ÉN AZ ÚR A SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN, és ezért adom ÉN a kezetekbe a MENTŐHORGONYT, AZ ÉN SZENT ÚJ BIBLIÁMAT , ezért akarlak benneteket az ÉN SZENT KARJAIMBA zárni, és ezen a földön nap mint nap veletek járni, hogy ennek a ti anyaföldeteknek ne kelljen tovább a földi gyermekei bűnössége miatt szenvedni-nyögni, hanem felörvendezhet, hogy

ezen a földön
hamarosan egy új emberiség lesz!

ÁMEN

© Lichtkreis Christi e.V.

MINDEN ÉDESAPÁHOZ ÉS ÉDESANYÁHOZ

Ti édesanyák és édesapák ezen az egész földön, ÉN AZ ÚR és MENNYEI ATYA kérdezlek benneteket, tudatában vagytok-e annak, hogy részben általatok lesz a földnek és az egész emberiségnek a jövője alkotva, igen, hogy ti is meghatározzátok az utódaitok sorsát, hogy az nehezebb vagy könnyebb lesz-e?!

Ti panaszt emeltek sok visszás állapot ellen, melyek az életetek ezen a földön nehézzé, olykor gondteltté és aggodalmassá teszik. Gondoltatok egyszer is tudattal a teremtő valóságra, hogy mindez az általatok elmulasztott lehetőségek következménye, melyeket ez elődeitek ugyanúgy elmulasztottak, mint ahogy ti is ebben az életben elmulasztjátok. ÉN most adok nektek ebben az időben egy különös lehetőséget, hogy mindezt megértsétek és hogy ne teljen el ez a földi életetek anélkül, hogy fel ne használnátok. Akarjátok mindezt? Úgy olvassátok fegyelemmel azt, amit ÉN itt nektek mondok:

Van olyan nagy a szeretet a szívetekben a gyermekeitek és a jövendő generációk iránt, hogy megembereljétek magatokat, és az életetek RÁM AZ ÚRRA alapozzátok és úgy megváltoztassátok, hogy ezáltal az utódaitok élete nem csak könnyebb lehet, hanem elérhetnek egy olyan életet amely megvált és megszabadít minden fölösleges kötődésből, melyeket a meg nem váltott emberi test idézett és idéz elő és az emberiségnek a mai napig oly sok szenvedést okozott és folyvást okoz.

Adathat-e nektek ennél nagyobb boldogság: mindezt tudni, hogy minden rossz feletti győzedelemmel és minden, mély szeretetből elvégeztetett cselekedettel, a gyermekeiteknek és utódaitoknak, igen egész nemzedékek részére egy mennyei földi-világot készíthettek elő, amely már évezredek óta az emberiség vágyainak célja, és a ti vágyaitok célja is! ÉN, a ti TEREMTŐTÖK és URATOK azt mondom, ti képesek vagytok egy ilyen mennyei földi-világot előkészíteni, ha ti az ÁLTALAM előírt ÚTRA léptek, miként az írva áll az ÉN szent ÚJ-BIBLIÁMBAN, és ti ezt az utat kitartással, nap mint nap a szívetek mély szeretetével járjátok.

ÉN AZ ÚR látom és hallom a kérdést a szívetekben, - hogyan történjen meg mindez és hogyan válthatjátok ti mindezt valóra, az ÉN kinyilatkoztatásomhoz híven. - Bizony, bizony hallgassátok és olvassátok:

Nézzetek magatokba, hogy ti, a gyermekeiteket a kezdettől fogva helyesen nevelitek-e és vezetitek-e, a gyermekeitek igaz példaképei vagytok-e, és hogy, a gyermekeitekkel nap mint nap feltekintetek-e HOZZÁM, AZ ÚRHOZ az imádságaitokban, mely imádságok - a gyermekeitek korára való tekintettel - a kezdetben egyszerű fogalommal, meleg szívvel történjenek, hogy ezáltal majd az érettebb korban, önmagukat vizsgálva HOZZÁM forduljanak, hogy így minden egyes embergyermek felismerje, hogy ő miként állhat helyt a gondolataival és a cselekedeteivel ELŐTTEM!

Hozzátok, szülőkhöz fölteszem ÉN AZ ÚR figyelmeztető kérdésem: Lehet az, hogy gyakran amikor a gyermekeitekkel foglalkoztok, a saját kívánságaitokat, vágyaitokat elégítitek ki, melyek oly gyakran céltalan időtöltéssel végződnek ahelyett, hogy azt a célt szolgálnák, hogy fölhívnák a gyermekeitek figyelmét a teremtésem gyengéd és sokrétű jelenségeire és mindezekbe bevezetnék őket?

NEKEM AZ ÚRNAK nincs kifogásom a játékosság ellen a gyermekek között. ÉN is játszottam, mint a kisfiú JÉZUS másik gyermekekkel. Tudnotok kell - és mindennek utánaolvashattok a kinyilatkoztatás-diktátomban „JÉZUS gyermekkora”*) -, hogy a játékaim arra szolgáltak és ahhoz járultak hozzá, hogy felhívják a játszótársaim figyelmét az élet mélyen fekvő problémáira és mindazok felismerésére. Tegyétek mindezt ugyanígy ti is: hogy a játékok melyeket játszotok semmiképpen se fölösleges időtöltésre szolgáljanak, a játékaitok azt szolgálják és ahhoz járuljanak hozzá, hogy felhívják a gyermekeitek figyelmét az élet sokoldalú titkaira, a teremtésem sokrétűségére és nagyobb gyermekeknél a természet törvényeire, a felelősségteljes emberi cselekedetekre és a sors törvényességére. Mindez soha ne azt jelentse, hogy a gyermekeiteket fanatikusan idomítsátok és elvegyétek a kedvüket a játéktól, nem, hanem keressétek folyton az igaz középutat, melyre a szívetekben akkor fogtok ráismerni és akkor fogjátok megtanulni felismerni, ha a szívetekben folyton HOZZÁM fordultok és feltekintetek a saját magatok vizsgálata során.

*) „JÉZUS gyermekkora” (Jakobus Evangélium) újból kinyilatkoztatott JÉZUS KRISZTUSTÓL Jakob Lorber által (1800-1864). Az eredeti németnyelvű kézirat sok nyelvre le lett fordítva.

Mély komolysággal kérdezem ÉN AZ ÚR: Így cselekedtetek ti mostanáig, és ha nem, készek vagytok mostantól fogva úgy cselekedni és mindazt követni, amit ÉN nektek itt ismertettem? Higgyetek NEKEM, a ti MENNYEI ATYÁTOKNAK JÉZUSNAK, a gyermekeitek meg fogják mindezt köszönni egykor és olyan gyümölcsöt fognak hozni, amely mindannál sokkal többet fog érni, mint amit ti e földi élet poroszkálásában valaha is elérhettek.

Igen, a gyermekeitek köszönetet fognak nektek mondani akkor is, ha ők a kezdetben néha ellenkeznek az ilyen típusú játékok ellen és nem mindig akarják mindazokat elfogadni. Viszont soha ne kényszerítsétek őket, mert akkor nem játék a játék - hanem tanuljátok meg türelmesen és odaadóan a gyermekeiteket mindarra rávezetni, hogy ők maguk fölismerjék, hogy mi az oka annak amiért egy ilyen típusú játék előnyösebb a számukra mint egy másik játék melyet ők ugyan forró játéklázzal játszanának, amely viszont nem lenne hasznos az érettségük és az előrehaladottságuk szempontjából.

Akkor majd hamarosan meglátjátok, ahogy a gyermekeitek szellemükben felébrednek, a különböző játékokból felnőnek és az érdeklődésüket az élet komolyabb feladataira helyezik és magukat azoknak szentelik. És akkor legyetek figyelmesek, és kövessétek őket ezen az úton, hogy komolyabb feladatokat is rájuk bízhassatok, mert mindez akkor a gyermekeiteknek sokkal nagyobb örömet fog okozni, mint némely haszontalan játék, amely csak a játékszenvedélyt ébresztené fel, és ezért a gyermekeitek lelkét mélyebb földi utakhoz csatolná, és őket hamarosan e világ terhének mocsara elragadná.

Mindez rendületlenül nagy feladat ELŐTTEM, AZ ÚR előtt, hogy ti a gyermekeitekben felébresszétek és erősítsétek az ő nemeslelkűségüket és a felismerőkészségüket-éberségüket, mindezeknek a játékszenvedély mint, ostoba időtöltés a legnagyobb ellensége, amely által a minél jobban növekvő játékvágy egy idő után úgynevezett hatalomvággyá válik, a játékban való, a másik játszótárs fölötti fölényességben. És oly gyakran mindez által a vágyálom is úgymond lángoló tűzzé lesz szítva, amely a későbbi, érettebb ifjúkorban alig lesz oltható és így a fiatalságot különböző szükségekbe sodorja, melyek végén oly gyakran az élet összeomlása, élettelenség és értelmetlenség áll, és mindezek által szabaddá válik az út mindenféle idegölő mérgek számára, melyeket a végső szükségben megragadnak. - Ezért szenteljetek különösképpen nagy figyelmet az ÉN következő intelmemnek: Legyetek figyelmesek már a kezdetben! És ti meg fogjátok látni, hogy a kezdetek már a gyermekeitek kiskorában a látszólag teljesen ártalmatlan fölösleges időtöltésben és elmulasztott nevelésben rejlenek.

Különösen ezek közé, a látszólag ártalmatlan állapotok közé sorolhatók, a túláradó bőséggel ajándékozott, úgynevezett játékszerek, melyek már a kisgyermekkorban ahhoz a veszélyhez vezetnek, hogy ezek a még kis és tapasztalatlan lelkekben, nagy függőséget ébresztenek a mértéktelen földi birtoklás iránt, és őket állandó elégedetlenségre nevelik, ami majd a későbbi évek, élet során állandó nyugtalanságot és elégedetlenséget okoz és így végül majd lelki és testi fogyatékossághoz vezet.

Csak az igaz szívélyes-szülőiszeretet által készíthető elő az igaz öröm és boldogság a gyermekeitek részére, amely a gyermekeiteknek erőt ad, és így igaz alapot nyújt, egy tiszta és egyenes életúthoz. Mindehhez az is hozzátartozik, hogy a gyermekeiteket ezzel és azzal megajándékozzátok, miképpen ÉN, a ti TEREMTŐTÖK benneteket a természet minden adományával, az élettel e földön és a túlvilágon megajándékozlak, viszont ÉN csak az érettség és elvégzés mértéke szerint ajándékozom. Ugyanúgy ajándékozzátok meg ti is a gyermekeiteket igaz mértékben és mindazt figyelembe véve, hogy a gyermekeitek az ajándékaitokat igaz köszönettel, és mindennap a szeretetben való engedelmességgel viszonozzák-e. Ezért ne gondoljátok azt soha, hogy bőséges ajándékokkal a gyermekeiteknek igaz örömet szereztek - akkor is ha ők mindazokat a tapasztalatlanságuktól fogva mohón magukhoz veszik - éppen ellenkezőleg, ti nagy kárt okozhattok, ami egyszer megnehezítené a gyermekeitek számára az élet, a köszönetben és elégedettségben való eredményességét, különösen nélkülöző időben, amikor többek között az is szükségszerű, hogy valamiről le tudjanak mondani. Egy ilyen nagy bőséggel megajándékozott gyermek vélt öröme és lélekkínja nagyon hamar a nélkülöző idő végett bosszúsággá válhat, amikor a forrón kívánt dolgok nem kaphatók meg. A békeszeretet távozik és a szeretetteljes, nyugodt gyermekekből kapzsi és türelmetlen emberek lesznek, akik végül attól sem riadnak vissza, hogy mindazt amit megkívánnak alattomosan és ravaszul magukhoz ragadják és soha sem lesznek elégedettek. - Mondjátok, hogyan tudjon ENGEM AZ URAT egy ilyen ember valaha is fölismerni és szeretni az ÉN SZERETETEMBEN és a tuljdonképpeni valóságomban?

Látjátok, ezért gondoljátok meg és vizsgáljátok folyton a szívetekben, hogy ti mindenkor helyesen cselekedtek-e a gyermekeitekkel szemben. Mert sem a mértéktelen bőséggel, sem a fölösleges és túlzott takarékossággal, fösvénységgel nem cselekedtek helyesen. Viszont mind az, amit a gyermekeitekkel helyesen tesztek, nem csak a gyermekeiteknek lesz csodálatos életsegítség az ÁLDÁSOM által, melyet ÉN nektek szülőknek adok, hanem ti tapasztaltok majd áldást áldás után mint a gyermekeitek igaz szülei és mindabban ami jót tesztek a felnövő ifjúságnak.

Mindaz, ami itt példázatképpen kimondatott: a helyes vonatkoztatás a kulturális és családi életre.

Nem csak arra vonatkozik, hogy ti, mint szülők az ÉN hét szent házasélet-parancsolatom, - miképpen azok az ÉN Új Bibliám első kötetében írva állnak - szerint helyesen éltek, hanem arra is, miképpen magatok felismeritek és legyőzitek minden hibátokat: a hiányosságokat és gyengeségeket, mint a gyermekeitek igaz példaképei. Ti nem is sejtitek, hogy milyen messze ható változásokat vált ki az, az ember, vagy azok a szülők, akik mindezt megszívlelik és minden következetességgel az életükké teszik. Akkor mindezek a pozitív változások nem csak a saját gyermekeiteknek tesznek jót, hanem az egész világ fiatalságának is, az ÉN SZENT SZELLEMEM életet sugárzó ereje által. Váljon tudatossá mindez bennetek, szeretett édesanyáim és édesapáim ezen a földön: hogy az ÉN SZENT SZELLEMEM bennetek és általatok csodálatos módon hatékonnyá váljon, és így eleget tegyen a szükségszerű fejlődést segítő követelménynek-struktúrának ezen az egész földön, így ti hozzájárultok ahhoz, hogy az ellenpólus kísértő törekvéseinek ereje és termőtalaja elvétessen, amely által az ifjúság veszélyeztetése csökken és igen hamar olyan időszak jöhet, ahol a vidám és csillogó gyermekszemek nem lesznek a szüleik tévútjai és meggondolatlansága végett szomorúak.

Ó ti édesapák és édesanyák, ha tudnátok, hogy ti úgymond balzsammá válhattok a gyermekeitek és e világ ifjúsága számára, bizony, bizony mondom nektek ÉN AZ ÚR, ti nem csak az életetek változtatnátok meg azonnal HOZZÁM fordulva, hanem sokkal nagyobb figyelmet szentelnétek a gyermekeitek nevelésének és még nagyobb figyelmet a társadalom negatív és veszedelmes szemléletének, és elősegítenétek mindazok megszüntetését!

Vagy úgy gondolják egyesek közöttetek, hogy mindaz az áldásotokká válik, ha először is a játékvágyat és az unaloműzést és a későbbiekben a kívánalom kedvet szítjátok, ha ti minden erkölcsösséget és moralitást félreállítotok, hogy ezek a negatív életirányzatok akadályok nélkül elterjedjenek, és hogy ti mindezek segítségével a gyermekeiteket és az ifjúságot, szabadsághoz és életörömhöz segítitek? - Ó milyen balgák vagytok ti mindannyian, akik a mai napig mindezt hirdetitek és elősegítitek. Az ellenkezőjét készítitek elő a gyermekeiteknek, bizony, bizony mondom nektek ÉN AZ ÚR, mert ti egy élő sírt készítetek elő a részükre és megteremtetek mindent, a sokoldalú lelki és testi szenvedéshez, legyenek azok sorscsapások, vagy különféle betegségek, melyek oly gyakran gyógyíthatatlanok és ezért e földi életet a kín, a fájdalom és a szenvedés szomorú bélyegével bélyegzik meg. A saját magatok részére viszont előkészítetek a liberális engedélyetekkel egy köves és buktatós utat, amely a ti életutatokat megnehezíti és így minél nehezebbé válik a békés és elégedett életrendre rátalálni és ugyanazt elérni. Nyugtalanság és rendetlenség lép be az életetekbe, csalások és lopások teszik az életet nehézzé, munkanélküliség, aggodalom, szükség és betegségek következnek be lépésről lépésre, igen, és végül még a természet is ellenetek fordul és tehetetlenül kell átélnetek miként minden birtokotok-vagyonotok megsemmisül és azt miképpen az életet adó erők az élelmiszerekből eltávoznak mert mindazokat ÉN AZ ÚR már nem áldhatom meg.

ÉN AZ ÚR felelősségre vonlak benneteket, mindazért amit elmulasztottatok elvégezni a gyermekeiteknél, legyen az a nevelésben, legyen az a kísértésektől való megóvásban, - melyeket oly gyakran ti magatok idéztek elő a zabolátlan, szenvedélyes és a kívánalomtól izgatott életetekkel - és már odáig jutottatok, hogy ezen zabolátlan a kívánalomtól izgatott szenvedélyességetek, nem csak az embertársaitok hanem aggályok nélkül már a kiskorú gyermekeitek tudatára adjátok. - És akkor csodálkoztok azon, hogy ÉN sem az országotokat sem a kultúrátokat nem áldom és áldhatom meg, és így minden visszamarad úgy a természet miképpen az élet is, úgy hogy ti rákényszerültök minél kérdésesebb módszerekhez fordulni és fogni, melyek végül mégsem a várva várt segítséget hozzák, hanem nektek még több nehézséget okoznak. Ha ti sürgősen vissza nem fordultok erről az útról, és minden gondolatotok, igyekezetetek és bizalmatok ismét HOZZÁM, a mindenség TEREMTŐJÉHEZ nem irányítjátok, akkor nem tudlak benneteket az oltalmamba venni a természet hatalmával és a sors következményeivel szemben az utóbbi évezredekben elkövetett vétkeitekért, mert fönnáll és mindörökké fönn fog állni a bűn és bűnhődés legszigorúbb törvénye, ha tetszik nektek, ha nem! És csak ÉN AZ ÚR tudlak benneteket ennek a legszigorúbb teremtőtörvénynek a következményeiből megszabadítani a KEGYELMEM és a MEGVÁLTÁSOM által a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN. ÉN a KEGYELEMKEZEM kinyújtom hozzátok mindannyiatokhoz - különösképpen ebben az átmeneti időszakban az új időbe - ezen a földön.

Viszont csak akkor ha ti teljes komolysággal megváltoztok, és minden törekvésetekkel, érzésetekkel következetesen HOZZÁM fordultok, ÉN csak akkor fogok és tudok nektek segíteni, minden problémátok megoldásában, és egy magasabb emberi kultúra - az igaz béke, boldogság és jólét - megteremtésében ezen a földön, ahol sem munkanélküliség sem különböző betegségek nem lesznek. Ezért nézek ÉN mindenre nagyon szigorúan, ami még fönnáll és mindarra alkalmas, hogy a gyermekeitek szívét megrontsa és a szívük nézetét elvakítsa a TEREMTÉSEM magasabb igazságaival szemben.

Ezért szólok ÉN AZ ÚR ismételten hozzátok e föld édesapáihoz és édesanyáihoz: szerencse, boldogság és jólét váljon a részetekké oly mértékben, miképpen azon igyekeztek és arra törekedtek, hogy a gyermekeiteket és az utódaitokat helyesen neveljétek és a pokol szennyétől megóvjátok ezen a földön. Így nem teszitek őket ki tovább a saját hibáitok és gyengéitek által a különböző testi kísértéseknek, hogy ÉN megáldhassalak benneteket örök időre és örökkévalóságra. Bizony, bizony mondom ÉN AZ ÚR, a ti MENNYEI ATYÁTOK JÉZUS, mély komolysággal. Mivel minden idők idője már megkezdődött, amikor ÉN AZ ÚR a világmindenséget átfogó ÚJ JERUZSÁLEMET megteremtem ezen a földön, mint az ÉN ÖRÖK SZERETETEM szent országát.

ÁMEN, mondom ÉN AZ ÚR a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN és KEGYELEMBEN.

ÁMEN, mondom ÉN AZ ÚR a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN és KEGYELEMBEN.

ÁMEN!

© Lichtkreis Christi e.V.

AZ ÉN SZENT IGÉM MINDEN ÉDESANYÁHOZ

ÉN, ISTEN AZ ÚR ÉS MENNYEI ATYA, szólok hozzátok e föld édesanyáihoz;

Hozzátok HOZZÁM a gyermekeiteket, hozzátok őket HOZZÁM már akkor, amikor ők az anyaméhetekben megfogantak, hogy ÉN, az anyaméhetek gyümölcsét megáldhassam és az szentté váljon ÁLTALAM! Akkor fogtok gyermekeket felnevelni, akik az áldásotokká válnak, mivel ők már a ti gondolataitok áldása és szeretete által, az ÉN szellemi életmagom felveszik és ezáltal az Isteni szeretetszavaim befogadói lesznek; mert miként egy gyümölcsnek időre van szüksége a megérésig, úgy egy emberi léleknek is nagyon sok időre van szüksége, hogy éretté váljon és hogy földíszítve lehessen a szeretet rózsáival!

Mert csak a szeretetem, semmi más, mint az irgalmas szeretetem a gyermekeim iránt teljesen mindegy, hogy azok mit hoznak magukkal erre a földre, oldoz fel és szabadít meg mindentől - az ellenpólusomhoz való kötődéstől -, és termékennyé tesz az ÉN szeretetparancsolataim befogadásához. Hát kik lehetnének jobban hivatottak minderre, ha nem ti, e föld édesanyái, ezt a szeretetcsírát már a keletkező gyermeketek lelkébe ültetni; mivel minden szellemi mag gyümölcsöt terem, százszorannyit, ha az ÉN SZENT IGAZSÁGOM tudatában mondatik ki. És így nagyrészt rajtatok múlik, hogy gyermekeitek benneteket örömmel és boldogsággal, vagy szomorúsággal, boldogtalansággal töltenek el.

Ha ti a gyermekeiteket a fiatalság kezdetétől az ÉN isteni szeretetgondolataim bizalmába fogadjátok, úgy azok gyermekeitek fölött úrrá lesznek, és így ők minden ellenáramlat fölé emelkednek. Viszont, ha ti ehhez nem vagytok készek, úgy nagyon hamar meg fogjátok állapítani, hogy mennyivel nehezebb, egy ilyen gyermeket felnevelni. Mert sok mindent amit egy lélek, mint kötöttséget erre a földre magával hoz, lehet az Isten iránti nevelés által enyhíteni és feloldani; a gyermekért való igyekezet szerint.

Így minden egyes anya szent felelőséggel tartozik, amely minden egyes anyában tudatossá kell hogy váljon; mert megkap ő a gyermekben egy értékes kincset BELŐLEM egy lélekkel, melyet vigyáznia és óvnia kell mindenekelőtt e világ szennyétől, és felnevelnie az ÉN MAGAM HASONMÁSÁVÁ! Ez csak akkor fog sikerülni, ha ő önmagát a gyermekével együtt tudatosan NEKEM, AZ ISTENI ATYJÁNAK átadja és ENGEM nap mint nap mindenben kér, hogy őt vezessem, a gyermekét vigyázzam és megóvjam őt az ő útjain. Egy ilyen gyermek akkor vezetve lesz ÁLTALAM, és amikor majd megtanul imádkozni az édesanyjától, és már a gyermekkorától fogva ENGEM a bizalmába fogad, és mindenkor amikor cselekszik, először RÁM, AZ Ő MENNYEI ATYJÁRA gondol és a szeretete a szívében HOZZÁM olyan mély alapokon nyugszik, hogy egy ilyen gyermek már semmit sem tesz NÉLKÜLEM, és így vezetve az Isteni útjaimon, felemelkedhet az ÉN ORSZÁGOMBA a legmagasabb magaslatokig!

Látjátok, ti e föld édesanyái, milyen fontos ez a feladat melyet ÉN, ISTEN AZ ÚR a ti kezeitekbe adtam, egy feladat - egy szent lélekmunkálat a gyermekeiteken -,amely a ti áldásotokká válhat, vagy sem, aszerint ahogy ti azt akarjátok! Mert szabadok vagytok ti mindannyian, és ebből a szabadságból kiindulva kell döntést hoznotok; egy élethez az ÉN szeretetemben, vagy egy élethez e világ csábító materializmusában!

E föld anyái, a ti kezeitekben van tehát elsősorban, hogy miként vigyázzátok gondozzátok és nevelitek a gyermekeitek lelkeit, a ti kincseiteket BELŐLEM. Ha ti őket, a ti gyermeklelkeiteket a HOZZÁM és embertesvéreik iránti szeretetben nevelitek - mert ÉN minden embertestvéretekben ott vagyok -, úgy ti e föld igaz áldáshozói lesztek. A szent szeretet akkor kivirágzik a ti otthonotokban és azt a béke otthonává teszi, mivel ÉN oda beköltöztem, ebbe a szeretetem otthonában.

Nézzétek, ez a szellemi életmag gyümölcse, hozzátok mindezt HOZZÁM ti e föld édesanyái és ez az egész világ! Mivel a szeretet lángoló ereje hasonlít egy mágneshez, amely mindent magához vonz, úgy, hogy idővel mindennek a szeretet lángoló ereje által, szeretetben kell átváltoznia,

mert az, amit egy lélek kibocsát,
hozzá visszatér!
Ez egy örök, megdönthetetlen törvény!

Így legyetek a szeretetem fénygyermekei, ti e föld édesanyái, és neveljétek fel gyermekeiteket az ÉN isteni szeretettörvényeim szerint!

Így most tudjátok, hogy miként válhattok áldáshozókká, és miképpen bocsáthatjátok ki a szeretet fényét erre a világra! Bizonyuljatok ilyen áldás és boldogságnyújtókká, váljatok a gyermekeitek nemes példaképeivé a színtiszta és igaz szeretetemben, A SZENT JÉZUS SZERETETBEN, úgy majd időről időre minden - általatok, körülöttetek - áldássá fog változni!

Ha viszont ti, az ellenpólusom e világi csábításait követitek, és ezáltal hiányos lesz a gyermekeitek léleknevelésében a színtiszta Jézus-szeretetet, úgy hiányosak lesznek egykor a felnőtté vált gyermekeitek a szeretetben - és akkor csodálkozni fogtok, hogy a világ szeretet nélküli?

Mert minden földi élet egy megmérettetés minden egyes lélek számára, és ha az minél előbb az isteni szeretettörvényeim szerint lesz téve, annál gyorsabban helytálltok ugyanazokban. Ezért a ti kezetekben van, e föld édesanyái, hogy a gyermekeitek fénylő példaképei legyetek, hogy ők megtanulják a szeretet törvényét, a ti és saját maguk áldásaként a korai gyerekkoruktól fogva, amely ígyhangzik:

SZERESD ISTENEDET MINDENEKFÖLÖTT
ÉS EMBERTESTVÉREDET MINT ÖNMAGAD!

Így hívjatok ENGEM, hogy ÉN benneteket magamhoz vehesselek és megmutathassam nektek, miként válhattok a Szeretetem Édesanyáivá! Ilyen könnyűvé teszem ezt nektek, és ÉN mindent nektek adok, amire szükségetek van:

ÉN lehelyeztem a mennyem fénykörét erre a földre, amely benneteket teljes mértékben megajándékoz minden szellemi adomány nyal, melyeket nektek csak magatokhoz kell vennetek, hogy a szeretet igaz tanítómestereivé válhassatok gyermekeitek, a lélekkincseitek felett, hogy ezáltal váljatok e sötét föld őszinte szeretetadóivá!

ÉN eljövök közétek mindenkor, amikor ti ENGEM hívtok, és egyben a ti szívetek vezetője leszek mindenben: a ti szükségetekben és aggodalmatokban, a szent szeretet számotokra szóló feladatainak elvégzésében, és mindörökké A BARÁTOTOK, A TANÁCSADÓTOK, A TI MENNYEI ATYÁTOK JÉZUS akarok lenni!

Munkálkodjatok a gyermekeitek lelkein, ti e föld édesanyái, hogy az ő szíveik a színtisztaság oltárává váljanak, melyen az igaz, nemes szeretet nyílik az ÚRISTENNEK és minden embernek, igen, mindennek ami életet hord! Így fogja egy gyermek már ezen földön a mennyei boldogságot magában hordani, és tündöklő lesz az egész léte a szeretettől, és a gyűlölet, a kétértelműség feloldódik majd, és egy ilyen emberlélek kegyes szeretetének áldása el fogja árasztani az egész anyaföldet! Áldást, áldás után vonzotok így magatokhoz, és áldva lesznek a gyermekeitek, akik általatok HOZZÁM a mennyek lépcsőin felemelkednek!

Ez legyen hozzátok kimondatva az isteni komolyságomban a

TI MENNYEI ATYÁTOK JÉZUS
A
SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN
AZ ÖRÖK SZERETETBEN

ÁMEN

© Lichtkreis Christi e.V.

AZ ÉN SZENT IGÉM AZ IFJÚSÁGÁHOZ

Ifjúság - Milyen sokat szenvedett már ez a szó ebben az időben.

Ifjúság - Mit is jelent ez? Ez a legszebb szó, amely létezik! Ő megtestesíti az ÉN szépségem, a szentségem, minden leendőséget, és ez a szó magában hordja a boldogságot! Ez az oka, és ezzel magyarázható az, hogy az ifjúság mindig újat akar, mert az ifjúságban rendkívül erősen jelen van egy szikra, az a szikra, amely az ÉN teremtőszikrám!

A világot meg kell változtatni! Ez az ifjúság kiváltsága; viszont hogyan történjen mindez meg? Nektek megadatott - az ÉN ifjúságom, nektek akik a virágzó ifjúságot a legszebbet alkotjátok ezen a világon -, egy felbecsülhetetlen példakép, ugyanis ÉN MAGAM, AZ ÚRISTEN, AKI MINT JÉZUS ezen a földön jártam! És mennyire megváltoztattam akkoriban ezt a világot. ÉN olyan erős impulzusokat adtam, hogy miután elhagytam ezt a világot, tovább kiterjedtek az egész föld fölött!

Úgymodván, mint egy forradalmár dolgoztam és cselekedtem egykor! Azonban ÉN A SZERETET FORRADALMÁRA VOLTAM! Igen, és milyen nagy a különbség az ÉN egykori cselekedeteim-hatásom, és a mai gyermekek között, akik azt hiszik hogy a szeretetet prédikálni lehet. Nekem nem volt szükségem kábítószerre magasabb szellemi terek eléréséhez! ÉN elcsendesültem és imádkoztam - vagy meditáltam, ha nektek ez a szó jobban tetszik - és párbeszédet tartottam az ÉN ÖRÖK ATYASZELLEMEMMEL.

Bizony, bizony mondom nektek: Gyertek HOZZÁM a csendben! Szakítsatok arra időt: egy csendes helyen a csendben elmerülni, és ti érezni fogjátok az ÉN erőmet.

Mondok egy példát, amely meg fogja nyerni tetszésetek: ha ti egy erdőben, vagy egy virágzó réten jártok, úgy pihenjetek meg és feküdjetek le egy ilyen réten, akkor majd érezni fogjátok a füvek és virágok illatát, hallani a madarak énekét a szelek suhogását, és látni fogjátok a szép kék égboltot. Hagyjátok mindezt hatni rátok, vegyétek fel mindezt a szellemetekben és engedjétek a tekintetetek az égbolton elmerülni, menjetek a szívetekbe és próbáljátok meg az ÉN JELENLÉTEM átérezni! Akkor majd érezni fogjátok az erőmet, a szépségem át fog benneteket hatni, és a mennyek örökkévalósága azt az érzést fogja nektek adni, hogy ti szabadon lebegtek. Mindez az ÉN ERŐM, AZ ISTENI SZERETETEM!

És ha ti ezt minél gyakrabban teszitek, annál jobban fogtok ENGEM észlelni! Ti boldogok lesztek, mert ENGEM felismertetek! Ti határozottak lesztek, mert az ÉN MINDENT ÁTFOGÓ SZELLEMEM bennetek feltámad! Az életetek lelkesült és bölcs lesz, mert ti magatokat, mint örök életű Lélek-Szellem-Lét felismeritek és a benneteket körülvevő emberiség vigasztalhatatlan világa ezzel szemben kicsinynek és átmenetinek fog mutatkozni. Ti megéreztek egy nagy és sokat ígérő jövőt magatok előtt, mert ti az ÉN nagy TEREMTŐCÉLJAIM felismeritek, amit ÉN veletek, mint a leendő emberiséggel tervezek: Egy új idő egy új emberiséggel, ahol minden úgy lesz, mint ahogyan azt egy szeretetteljes emberi szív elképzeli.

Minek tehát kábítószer és esztelen paráznaság! Mindezt pénzért adják és tönkreteszi a testetek, megrontja a lelketek! És ha azt mondjátok, hogy egy kábítószer-orgiában boldogságot éltek át, hozzátartoznak a negatív megvigasztalhatatlan benneteket elfogó utótünetek is? Ezt elhinni abszurd volna és azt jelentené: az ördögöt egy ördöggel kiűzni! Nos hát, az ÉN szeretetemben és szépségemben ilyesmi nem lehetséges.

Az „utótünet“ a VELEM eltöltött meditáció után még sokkal szebb lesz, egy boldogságérzés fogja a szíveteket átjárni. Az első időben el fognak csendesülni a gyönyörű szép utóhangok a lelketekben, amikor a hétköznapokba vissza kell térnetek, ameddig ti ENGEM még teljesen fel nem fogtatok; viszont amikor ti minél gyakrabban visszatértek HOZZÁM, annál tovább fog a ti boldogságérzésetek tartani, és majd egy szép napon időálló és határtalan lesz, a földi nap fáradalmaival szemben! Hát nem gyönyörű szép mindez - határtalan boldogság !

Ez a világ egy bűnfertővé vált! Az ember nem ismeri már fel magát; a világ a szürkület világává lett, az anyag, a matéria uralkodik, és ezzel együtt a kapzsiság, gyűlölet, gyilok, paráznaság és esztelenség lettek a lakájai. Így lehetséges az, hogy különböző úgynevezett „filozófiák“, mint a nihilizmus, a materializmus, a pozitivizmus és hozzájuk hasonlóak elterjednek; de közben elfelejtik az emberek a legegyszerűbb filozófiát: a szeretet filozófiáját VELEM, az ISTENNEL, mint a középponttal!

Szeretett fiataljaim, nektek kell megváltoztatnotok ezt a világot a szeretet és harmónia világává! Ezt nem erőszakkal éritek el, hanem csak SZERETETTEL!

Ezért kezdjétek el legelőször magatokban: csendesüljetek el és gyertek HOZZÁM! És amikor majd ENGEM felismertetek - ÉN mindig készen álok és várok rátok -, akkor hirdessétek ki a barátaitoknak a boldogságotokat, hirdessétek az ÉN SZERETETEM, hogy ily módon a SZERETETEM minden emberi szívbe beköltözhessen!

Be fog következni egy mindent átalakító ítélet - melyet ÉN AZ ÚR nem akarok, hanem enyhíteni szeretnék a ti szeretet-tetteitek által - amit a javíthatatlan embergyermekek a gonosztetteikkel fognak előidézni, a bűn és bűnhődés törvényessége szerint.

Ez az ítélet mindannyiukat, akik ENGEM kigúnyolnak és kicsúfolnak, felelőségre fogja vonni, és akkor majd nektek kell egy új világot felépítenetek, amely csak szeretet és harmónia lesz. ÉN már elküldtem ebben az órában a legmagasabb ANGYALSZELLEMEIM erre a földre, és ők az ÉN NEVEMBEN ki fogják hirdetni, hogy mi az ÉN SZENT AKARATOM, - AZ ISTEN AKARATA!

Így fogja egy „forradalom” az egész földet eltölteni, egy a SZERETET békés és feltartóztathatatlan forradalma, melyet ti, a fiatalság fogtok lángra lobbantani és meg fogja nyugtatni szívetek és határtalan boldogsággal fog benneteket eltölteni! És ez a mindent magához vonzó forradalom lesz névszerint:

A SZÍV FORRADALMA!

És azután ismét az ÉN ISTENI SZERETETEM fog uralkodni ezen a földön, az egész emberiség egy nem sejtett boldogságban fog élni, és ÉN, ISTEN AZ ÚR, párbeszédet fogok tartani az embergyermekeimmel, miképpen ÉN egykor Mózessel beszéltem; viszont nem bírátokként, hanem mint

A TI ISTENI BARÁTOTOK!

ÁMEN

© Lichtkreis Christi e.V.

Váljatok tökéletessé AZ ÉN SZENT ÉS SZÍNTISZTA ÖRÖK-SZERETETEM ÁLTAL

M á r i a

Mely csengés! Ez a mennyei csengése az örök tisztaságnak, a csengése a szűzi, szeplőtelen szeretetnek; mely szeretet, örök szín­tiszta és isteni! - Viszont milyen kevésbé fogjátok fel, szeretett földi gyermekeim, az ÉN születésem szent misztériumát a ti szabadítóföl­deteken az ÉN Szentanyám MÁRIA által. A saját életetek örökké­valóság-kincseit tudjátok ezáltal magatokévá tenni és ENGEM AZ URAT mégjobban szeretni.

És így akarok ÉN, AZ ÖRÖK TISZTA, A TI ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK, nektek segíteni, és különösképpen nagy kegye­lemmel kinyilatkoztatni, a szent és mély szellemi jelentőségét az ÉN születésemnek mint JÉZUS, MÁRIA által!

Viszont egyvalami elengedetlenül szükséges - különben tegyétek ezt az ÉN SZENT SZAVAMAT azonnal le -: ehhez a legeslegszen­tebb kinyilatkoztatás olvasásához, fordítsátok el érzületetek a világ­tól, fordítsátok el gondolataitokat a testtől és hagyjátok magatokat belemeríteni az ÉN színtiszta tökéletes SZERETETEMBE, amely az ÉN SZENT SZELLEMEM ÖRÖKKÉVALÓSÁG-HATALMA!

Mérjétek fel mely kegyelem TŐLEM, AZ ÚRISTENETEKTŐL ÉS MENNYEI ATYÁTOKTÓL, ilyen gazdagon megajándékozva lenni, miként ÉN benneteket részesítelek az ÉN MENNYEI HATALMAMBAN ÉS SZENTSÉGEMBEN, és ÉN érzületeteket kiemelem a kötöttségetek szánalmas világából, amely benneteket folyvást kötöz az ÉN ellenpólusom sötét hatalmához, aki nem hagyja meglátnotok az igazság fényét és akadályozza a felemelkedésetek addig, ameddig magatokat az ÉN ellenpólusom álszentségének nyújt­játok.

Ezért szólok ÉN bevezetésként hozzátok, ebben a számotokra oly fontos kinyilatkoztatásomban az ÉN JÉZUS-SZÜLETÉSEM SZENT MISZTÉRIUMÁRÓL: tisztítsátok meg szívetek ehhez az ÉN ke­gyelmem kinyilatkoztatás-ajándékához és forduljatok el mindene­kelőtt az ÉN ellenpólusom érzületeteket elcsábító befolyásától, hogy az abszolút színtisztaság benneteket eltölthessen. Csak így tud az ÉN SZENT SZELLEMEM, AZ ÖRÖK-TÖKÉLETESSÉG benneteket a SZERETETEM kegyelemfuvallata által megtisztítani, hogy kezdjé­tek meglátni és fölismerni az ÉN SZÍNTISZTA MENNYEI SZERE­TETEM!

A színtiszta szeretetet látó szemekkel legyetek képesek az Istenit fölismerni, mivel az ÉN szeretetem látó szemeivel elnyeritek a mennyországom kulcsát, mint az ÉN SZIKLÁM PÉTER ! Igen a színtiszta szeretetet látó szemekkel felkeltitek a mennyeket a szíve­tekben és lelketekben. Mindent véghez tudtok vinni a tiszta tökéletes szeretetet látó szemekkel, ha ti azt úgy akarjátok! Mivel a színtiszta, tökéletes JÉZUS-MÁRIA-SZERETET szemei látják csak az Istenit, AZ ÖRÖK SZÍNTISZTÁT. Ők áttekintenek a sötétség árnyéka fölött, ahol a gonosz lakozik, és csak a fényt keresik és a tiszta tökéletes fényt fogadják el és így az ÉN mennyei tökéletességem befogadóivá válnak!

Így formáljátok át szívetek az ÉN ORSZÁGOM a tökéletesség fényszemeivé és ÉN el foglak benneteket tölteni az ÉN ÖRÖK SZE­RETETEM végtelenségével, amely által képesek lesztek, ENGEM, A TI ISTENETEKET ÉS TEREMTŐTÖKET, MINT A MENNYEI ATYÁTOKAT felfogni, a kegyelem kinyilatkoztatásaimat megér­teni és az ÉN SZENT SZELLEMEM bennetek föltámadni hagyni!

Miként ti, szeretett földi gyermekeim, ezt a szívetekben és lelke­tekben véghezviszitek, fel tudjátok majd fogni, - az ÉN JÉZUS SZÜLETÉSEM MÁRIA által mint a szeplőtelen, szűzi SZÜLETÉ­SÉT AZ ÖRÖK SZÍNTISZTA SZERETETNEK e földnek testében - és azt mint egy szent és színtiszta mennyei eseményt megérteni! Úgy legyen, és tudjátok meg:

Az ÖRÖK SZERETET, aki az Ős-Teremtőszempillanatban elő­lépett az ÉN ALAPPÓLUSOMBÓL - AZ ŐS-SZERETET tehát - mindent szeretetből teremtve, volt egyedül képes, az ÉN, ezen a föl­dön bűneikben nagyon mélyre süllyedt gyermekeimet ismét a helyes útra vezetni! És az ÖRÖK SZERETET megkönyörült őket megmen­teni ! Ez egy TEREMTŐAKTUS volt még sohanemlátott nagyság­ban, hogy AZ ÖRÖK ŐS-SZERETET magát az irgalmasságig fokozta, és az Ő ős-teremtőcentrumát elhagyta irgalomból gyerme­keiért, és magát a fénytelenség földi testével az emberi testtel beborí­totta.

Viszont ti tudjátok, hogy a ti emberi testetek a vétek és bűn által lett előhívva, az engedetlenségben való eltávolodásotok által ISTENETEKTŐL, AZ ÖRÖK SZERETETTŐL. - Igen kérdezzétek magatokat: Fölvehettem-e ÉN AZ ÚR, AZ ÖRÖK SZÍNTISZTA SZERETET, e föld-vétektestét az emberi nemzőút által, melyet e föld első emberpárosa szófogadatlansága ELLENEM okozott és ez által szükségszerűvé vált? - Soha! Mivel különben kérdőre vontam volna ÉN, az engedelmességet mint a szabadítás alapját, és ÉN, ISTEN AZ ÚR letértem volna a tökéletességem útjáról!

Így az egyedüli járható út lett, a tökéletesség útja elhagyása nél­kül, melyen ISTEN, MINT AZ ÖRÖK SZERETET a földi gyerme­kei vétektestét a legnagyobb irgalom akaratából magára vette, és az ÖRÖK SZERETET ezt az áldozat útját kezdvén járni irgalomból, földi gyermekeiért az ÖRÖK SZERETET tökéletessége által, mivel Ő mindent föláldoz a megmentésért és szabadításért, mindazért, ami az önhiba láncaiban fekszik, amely magát megkötözte; hogy a szaba­dítás máskép nem volt lehetséges, csak az ÖRÖK SZERETET áldo­zata által!

És így vált el ISTEN, AZ ÖRÖK SZERETET, az ATYAI-SZÍVE legbelsőbb-mélyebb ŐS ALAPPÓLUSÁTÓL, ŐT előre­küldvén erre a földre, mint a szeretet legeslegszentebb élet­magját, hogy ezután magát a szeretet menyei ősteremtő-nemzőútján, mint MINDENHATÓ SZENT-SZELLEM, AZ ÖRÖK SZERETET szent megtestesítője által az emberi testbe nemezze-teremtse!

Az ÉN ATYAI SZÍVEM legeslegszentebb ALAPPÓLUSA, mely örökkévalóság óta a LEGTISZTÁBB BENNEM, a LE­GES­LEG­SZENTEBB BENNEM, mint MÁRIA az örökkévaló­ság hangja, mindig akkor válik ki, amikor az, az ÉN SZENT AKA­RATOM!

Az ÉN SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSA MÁRIA, ott lép föl a teremtésem terében, ahol ki kell nyilatkoztatni az ÉN ÖRÖKKÉVALÓSÁG-SZERETETEM SZENTSÉGÉT ÉS SZÍNTISZTASÁGÁT, azért, hogy a teremtettekben tudatossá váljon, minden mennyek fölött lebeg a királyi, az ÖRÖK SZE­RETET; EGY KIRÁLYNŐ AKI A SZERETET! Mivel ahol ÉN, ISTEN AZ ÚR, a JÉZUS-születésem előtt a láthatalan ISTEN voltam, minden szellemi láthatta A LEGMAGASABBAT A SZERETETBEN. És ez történt és mindörökkön-örökké történni fog MÁRIÁN keresztül, ahol ÉN EZT AKAROM és szükséges­nek tartom, az ÉN ISTENI ATYAI-SZÍVEM ŐSTULAJDON­SÁGA által, AMELY a LEGESLEGSZENTEBB és egyúttal a LEGÉRZÉKENYEBB BENNEM:

Mária

Ha a számotokra földi gyermekeim, soha föl nem fogható, amerre az ISTENETEK ÉS TEREMTŐTÖK ÚTJAI vezetnek, mégis egy valamit tehettek - mint ahogy ÉN azt nektek mondottam - a szín­tiszta szeretet szemeivel fogjátok az ÉN KEGYELMEM által kinyi­latkoztatottat, mint egy mennyei igazságot felfogni; hogy ezáltal az ÉN FÉNYEM BELŐLEM benneteket eltöltsön, hogy ebben a leges­legtisztább fényben minden föloldódjék bennetek, ami nem mehet be az ÉN SZÍNTISZTA MENNYEMBE!

Így MÁRIA nem csak egy szűz volt, hanem Ő mindörökkön-örökké, miként kinyilatkoztatott - AZ ATYAI-SZÍVEM LEGES­LEGSZENTEBB LEGBELSŐBB-MÉLYEBB ALAPPÓLUSA, aki NEKEM egykor e föld emberi testében előreküldetett, aki által az ÉN ÖRÖK SZERETETEM magát a föld emberruhájában felfogta-áthatotta, és láthatóan erre a világra jött, mint AZ ÖRÖK SZERE­TET LEGTISZTÁBB ÉS LEGHATALMASABB SZELLEME és mint a ti SZABADÍTÓTOK JÉZUS KRISZTUS !

Ha ti a szívetekben erről fölvilágosultatok, hogy tökéletes csak ak­kor teremtetik-nemeztetik, ha a tökéletes magát tökéletességben emeli és egyesíti, úgy világosuljatok föl arról, az ISTEN MINT AZ ÖRÖK TÖ­KÉLETESSÉG csak tökéleteset teremt, ha Ő a saját tö­kéletessége egyik pólusán keresztül föllép és e tökéletesség egyik pólusában cse­lek­szik. Mint ilyen, az ÉN tökéletességem egyik pólusa természetesen ma­gában hordja az ÖRÖK TÖKÉLETESSÉG tulaj­donságait.

Ha benneteket embereket ez, az ÉN ÖRÖK SZERETETEM ALAP­TÖRVÉNYE eltöltene , és ti a nektek BELŐLEM adatott szent szabad akaratból magatokat szeretetből HOZZÁM, MENNYEI ATYÁTOK­HOZ, ennek az ÖRÖK ALAPTÖRVÉNYNEK aláren­delnétek , úgy na­gyon hamar egy tökéletes világ keletkezne és életre kelne !

Viszont mivel a ti szeretetetek a tökéletesség iránt és ezáltal HOZZÁM A TI ISTENETEKHEZ ÉS URATOKHOZ, nagyon gyenge és a többségeteknél a szeretet izzó lángja már kialvóban volt, jönnöm kellett irgalomból hozzátok, mint a SZABADÍTÓ JÉZUS!

Azáltal, hogy ÉN MÁRIÁT, mint az ÉN TÖKÉLETES ATYAI SZERETETEM LEGESLEGSZENTEBB ALAPPÓLUSÁT előre­küldtem erre a szabadítóföldre, megteremtettem az ÉN tökéletes sze­retetem alaptörvényének alapfeltételét ezen Földön. Amikor ez megtörtént, képes lett az ÉN ÖRÖK SZERETETEM, mint AZ ATYA MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ az ÉN saját, erre a földre elő­reküldetett TÖKÉLETESSÉG-ALAPPÓLUSOMMAL MÁRIÁVAL egyesülni és így megjelenve e földre lépni, mint

Jézus Krisztus

Fel tudjátok ti e föld emberei fogni, hogy miért neveztem ÉN MAGAM JÉZUSBAN AZ ÚRISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁNAK? Az ÉN FÖLTÁMADÁSOMMAL és MENNYBEMENETELEM­MEL egyesült az ÉN ÖRÖK ÁLDOZAT-SZERETETEM A FIÚ­BAN AZ ÉN ÖRÖK ISTENSÉGEMMEL, mint ahogy ez írva áll, a FIÚ megy a MENNYEI ATYÁHOZ. - Ezért az egy téves felfogás, melyben a mai napig oly sok lélek azt hiszi, hogy az ATYÁT és a FIÚT valamilyen módon el kell választania és meg kell különböz­tetnie egymástól.

Egyértelműen kinyilatkoztatom ÉN AZ ÚR ismét ebben az ÉN SZENT IGÉMBEN, hogy ÉN AZ ÖRÖK ATYAI SZERETET JÉZUS VAGYOK és egyben elválaszthatatlan EGY az ÖRÖK ISTENSÉGGEL, mivel AZ ÉN MAGAM VAGYOK. Így VOL­TAM, VAGYOK és MARADOK ÉN MINDÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ AZ EGY ISTEN, akkor is ha ÉN MAGAM kinyilatkoztattam egye­seknek, mint az ISTEN, másoknak, mint JEHOVA és ismét mások­nak, mint ALLAH vagy más szent NEVEK által. Mégis ÉN UGYANAZ AZ EGY VAGYOK az egész TEREMTÉS, a világok és emberek EGYEDÜLI ISTENE.

Viszont ÉN VAGYOK A GOLGOTÁN ELVÉGEZTETETT SZENT ÁLDOZATOM által ugyanakkor a jóságos ATYA JÉZUS, az ÖRÖK SZERETET és IRGALOM MENNYEI ATYJA és a SZABADÍTÓJA minden emberléleknek, akik készek ENGEM, az ő ISTENÜKET és URUKAT mindenekfölött szeretni, az ÉN SZENT IGÉIM tisztelni és becsülni, bárhogy és bárhol legyen az amikor ők felismerhetően találkoznak az ÉN SZENT IGÉIMMEL, és ők csak egyre törekednek, hogy az ÉN SZENT és ÖRÖK SZERETETEM PARANCSOLATAIT figyelembe vegyék és életükévé tegyék. Ilyen Gyermekeimnek ÉN VAGYOK AZ ATYA.

Azoknak viszont akik az önhittségükben azt hiszik, hogy az ÉN SZENT KEGYELMEM és SZABADÍTÁSOM nélkül, saját maguk által mindent véghezvihetnek, és szívük szerint ENGEM a végtelen­ségig eltávolítanának e TEREMTÉSBŐL, ahelyett hogy ENGEM AZ URAT a szívükben lakóhellyel fogadnának, és még azt hiszik hogy a maguk kovácsolta erőszak és megsemmisítés fegyvereivel megvalósíthatják a képzeletvilágukat, ilyeneknek ÉN vagyok és ma­radok a saját képzeletviláguk szerint a szigorú és megközelíthetetlen TÖRVÉNYESSÉG és IGAZSÁGOSSÁG ISTENE. ÉN AZ ÚR nem hagyom MAGAM kigúnyolni! Bizony, bizony mondom rövidesen vége lesz ennek a tévutakat járó megzavarodott időnek.

Ezért keressetek ENGEM mindenkor csak szeretetből, a szívetek szeretetéből és váljatok SZERETETTÉ, miként ÉN SZERETET VAGYOK A SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN AZ ÖRÖK SZERETETBEN MÁRIÁBAN, akkor leszek ÉN, mint A MENNYEI ATYÁTOK mindörökkön-örökké és minden időben a szívetekben veletek.

Így fedtem ÉN fel nektek, az emberré válásom titkát, hogy ti ez­által a legkönnyebben e misztérium teljes nagyságát és szellemi jele­ntőségét megértsétek.

És így tanuljatok ebből: Minden mennyei misztérium és minden példázatokban történt beszédem, tanításom, mint JÉZUS, miképpen minden egyes, a számotokra még érthetetlen ISTENI IGE a Szent­írásban és az ÉN ÚJ BIBLIÁMBAN könnyen érthetővé válhat, ha ti az ÉN SZERETETEM magatokhoz hívjátok, hogy ÉN mindezt kinyilatkoztassam és érthetővé tegyem nektek; miként mondottam egykor „zörgessetek, és megnyittatik nektek!”

Így zörgessetek és az ÉN SZERETETEM irántatok fel fogja tárni egyik kinyilatkoztatást a másik után! Viszont ez a kinyilatkoztatás az ÉN JÉZUS-SZÜLETÉSEMRŐL az ÉN SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSA MÁRIA által egy kegyelem a részetekre! Mivel nem ti kopogtattatok ezért; hanem kopogtatott a részetekre az akin keresztül ÉN ezt itt kinyilatkoztatom! Ezáltal hasson át benneteket e kegyelem, mely részeseivé váltok anélkül, hogy bezörgettetek volna a SZÍVEM ajtaján. E kegyelem részeseivé váltok az irgalmamból, hogy megtanulhassátok a VILÁGOSSÁGOT az ÉN ATYAI SZÍVEMBŐL szeretni és felismerhessétek magatokat, és hogy kap­hassatok, felfoghassatok többet az ÉN ATYAI-SZÍVEMBŐL és VILÁGOSSÁG legyen a szívetekben, és hogy ti beléphessetek a SZÍVEM-FÉNYKÖRE az ÖRÖK SZERETET sorai közé, amely csak azokat veheti fel, akik ENGEM tökéletesen szeretnek. Így tud­játok tehát, hogy KRISZTUS FÉNYKÖRE az alapok alapjában mi!

*

De olvassátok csak szíves figyelmességgel tovább, amit ÉN AZ ÚR még nagyon fontosat nektek kinyilatkoztatok.

Hasonlóan, mint egy fénysugár a ti természetes Napotokból, amely a magokat az anyaföldben termékennyé teszi és életre kelti, ugyanúgy tesz termékennyé a színtiszta szellemi szeretet a sugarain keresztül, ahol ő az ÉN SZELLEMEM ÉLETMAG­JÁRA talál! Mivel a színtiszta szellemi SZERETET egy TEREMTŐHATALOM!

És így, ha e szabadítóföld nekem az ÚRISTENNEK felelőség­gel tartozó első emberpárosa a HOZZÁM való szeretetükben tökéletesek lettek volna, tehát engedelmesek lettek volna SZERETETBŐL HOZZÁM, úgy vált volna a nemzőút az em­bergyermekeim között, az ÉN SZENT AKARATOM szerint egy színtiszta szellemi nemzőaktussá.

Viszont az első emberpáros VELEM és az ÉN szent paran­csolataimmal szembeni engedetlenségén keresztül lett a halál fullánkja, mint az ÉN ellenpólusom fullánkja, az ÉN földi gyer­mekeim alaptermészetébe nemezve! Hagyjátok folyvást ezt a szent igazságot jószívűen a lelketekbe térni, hogy ti örökre meg­értsétek, milyen alapvető és döntő jelentőségű az engedelmesség az ÉN teremtésemben. Ezért gondoljatok folyvást rá:

Az engedelmesség minden szeretet szeretete,
mivel az engedelmesség teszi tökéletessé a szeretetet!

Hallgassátok szentül és alázattal a szívetekben, mily módon vehe­tő el ismét ez a halálfullánk az ÉN gyermekeimtől ezen Földön:

Az ÉN ÖRÖK TÖKÉLETESSÉGEM SZENT FÉNYÉT csak az ÉN erre a földre előrement ATYAI SZÍVEM ALAPPÓLUSA tudta szentül magához venni! A LEGMAGASABB, LEGESLEGSZEN­TEBB SZERETET BELŐLEM megteremtette e földön a LEGES­LEGSZENTEBB ÉLETADÓJÁT, MÁRIÁT, amely soha nem lett volna lehetséges egy a halál fullánkja által megbélyegzett ember­gyermekkel!

TÖKÉLETESEN A MENNYBŐL kapta tehát MÁRIA AZ ÉN SZENT SZELLEMEM AZ ÖRÖK ATYAI SZERETETEM HATALMÁT, az Ő Istenfiát JÉZUST! És ezáltal az egész embe­riség a legeslegnagyobb kegyelem részesévé vált, hogy ISTEN a tökéletes szereteten keresztül e földre lépett, első alkalommal a teremtőtörténelemben láthatóan, mint JÉZUS, az ISTEN FIA, aki, mint a fiú JÉZUS az Ő ATYJA AKARATÁT tökéletesen tel­jesítette, amely által tökéletesen eggyé vált az ATYÁVAL, hogy a testet megszabadítsa az ősbűnből a gyermekei iránti irgalmas SZERETETÉBEN. És az irgalmas SZERETET hagyta magát szeretetből e testben keresztre feszíttetni, hogy a kiontatott SZENT JÉZUSVÉRBEN föloldasson az, ami a testben, mint az ŐS-BŰN ISTENTŐL VALÓ ELTÁVOLODÁSBÓL megköttetve volt!

Így e kinyilatkoztatás által érthetitek először helyesen meg az ÉN TESTEM SZÜLŐANYJÁT MÁRIÁT, hogy Ő ki és aki Ő mindörökkön-örökké marad:

AZ ÉN ATYAI SZÍVEM
LEGESLEGSZENTEBB ALAPPÓLUSA
AZ ÉN SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSA

AZ ÖRÖK SZERETET.

Csak Ő általa volt az ÉN SZÜLETÉSEM JÉZUSBAN lehetsé­ges, AZ ISTENETEK SZÜLETÉSE, mint az emberfiú, bennete­ket megszabadítva és vezetve a TÖKÉLETESSÉGBEN, mint a látható ISTENETEK és MENNYEI ATYÁTOK!

Ha ti NEKEM ezért köszönetet akartok mondani, úgy tegyetek egyet, szeressetek ENGEM mindenekfölött, miképpen ÉN azt Mózes által elrendeltem. A HOZZÁM való szeretetetek és engedelmessé­getek által válhattok az ÉN ÖRÖK SZERETETEM befogadóivá, tö­kéletes szeretetté válván előléphettek, mint az ÖRÖK SZÍNTISZTA TEREMTŐ SZERETET igaz példaképei! Ha ti törekedtek ezt tenni, akkor az ÉN ÖRÖK SZERETETEM igaz gyermekei vagytok, akik­ben ÉN A MENNYEI ATYA MAGAM ezentúl kinyilatkoztatom!

Igen, az ÉN emberréválásom és a szeretetem áldozata a Golgotán, az ÉN tökéletességem és irgalmasságom szeretete irántatok, melyet ti az ÉN színtiszta szeretetem örökkévalóság-részét magatokban hor­doztok, még messze nincs kimerítve; mivel az ÉN ÖRÖK SZERE­TETEM határtalan, bár a szeretet irántam oly sok lélekben teljesen kialvóban van, vagy oly csekély, hogy ez a szeretet még NEKEM is alig felismerhető!

Viszont ÉN AZ ÚR ismerem a földi gyermekeimet és tudtam előre, hogy az ÉN irgalmam ismételt segítsége nélkül ez a gyenge szeretet ebben az időben; e föld, a bűnben való eladósodottságá­ban teljesen kihalna. Az ÉN SZERETETEM hozzátok, földi gyermekek, határtalan; mert ismételten előreküldtem ÉN, a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁT MÁRIÁT erre a szaba­dítóföldre, és ismételten egyesítem ÉN MAGAM a TÖKÉLE­TESSÉGEMBEN VELE; viszont ezúttal nem egy új Jézus-gyermekért, hanem Ő benne, mint az ÉN SZENT ÚJRAELJÖVETELEMBEN erre a ti szabadítóföldetekre, hogy itt járjak és hozzam nektek ebben a feloszló és legfénytelenebb időben a VILÁGOSSÁGOT, és az ÉN ÖRÖK SZERETETEM IRGALMASSÁGÁT.

Amikor az ÉN SZENT AKARATOM szerint minden idők idője fölvirrad, akkor rá fogok ÉN AZ ÚR a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAP­PÓLUSÁBAN MÁRIÁBAN a kígyó fejére lépni, aki a földi gyerme­keimbe a halál fullánkját beültette, és el fogom taposni az ellenpólu­som fejét örök időre!

Ezzel a végaktussal véget vetek ÉN AZ ÚR ebben az időben a szent újraeljövetelemben az ÉN SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLU­SÁBAN MÁRIÁBAN a fénytelenség uralmának ezen a földön. Így befejezetté teszem az ÉN MEGVÁLTÓ MŰVEM, ami az ÉN ke­resztáldozatommal Golgotán elkezdődött, amely által ti embergyer­mekek meg lettetek váltva a ti ősbűnötöktől, és ebben az időben az ismételt áldozatom által a SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁ­BAN MÁRIÁBAN befejezésre talál, amikor - ha ti akarjátok - a Golgota utáni bűneitek is megváltatnak. Ezzel a végaktussal, melyben ÉN AZ ÚR MÁRIÁBAN a kígyó fejét eltaposom, le­ereszkedik az Új Jeruzsálem erre a földre, egy szent város az egész földet átfogván, mint egy fölemelkedő folyamat minden elesettnek, akik hagyják magukat addig szeretetben és megbánásban megváltani és ENGEM engedelmességben követni akarnak.

Úgy olvassátok folyvást a szívetek és lelkületetek megtisztultsá­gában ezt az ÉN szent kinyilatkoztatásom és azt amit ÉN AZ ÚR nektek az ÉN Új Bibliám első kötetében, a SZERETET KÖNYVÉ­BEN kinyilatkoztatok, amely által az öntudatotokban még tisztábbá és szentebbé válhattok, és szívetek szemei mégjobban fölnyittatnak az ÉN teremtésem és mennyem szent igazságához.

Így fogjátok fel, hogy az idő már megkezdődött, amikor a mennyek és e föld összekapcsolódnak, mivel ÉN AZ ÚR A SZÍVEMMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN A MENNYEK VA­GYOK ezen a földön. Ellenben embergyermekeim, fogjatok fel ENGEM az újraeljövetelemben a szívetek szeretetében, megbánásá­ban és köszönetében és az ÉN ÖRÖK SZERETETEM parancsola­tainak a mindennapi életben való élésében.

Fogjátok fel ezt az üdvözülést ebben az időben és váljatok sze­retetté, csak izzó, irgalmas JÉZUS-MÁRIA-SZERETETTÉ, az új időre ezen a földön VELEM a ti

MENNYEI ATYÁTOKKAL JÉZUSSAL

ÁMEN

© Lichtkreis Christi e.V.