20100925

A MEGBÁNÁS ÉS
BŰNMEGBOCSÁTÁS IMÁJA

MINDENHATÓ ISTENEM ÉS URAM
TE, MINDENHATÓ MENNYEI ATYÁM

J É Z U S

A TE SZENT IGÉD
tartja a TE mennyei tükrödet
az én bűnös tekintetem elé,
hogy felismerhessem, ki vagyok én
egy nagyon nagy bűnös a
TE SZENT ORCÁD előtt
egy bűnös a
TE EGYEDÜLI SZENT AKARATOD ellen!

Én látom bűneimet a
TE mennyei tükrödben,
magam megvádolva
a TE SZENT ORCÁD ELŐTT
MERT TE
nem csak értem véreztél el
a Keresztfán Golgotán
hanem értem ismét magadra vetted
e világnak keresztjét
A TE HATÁRTALAN SZERETETEDBEN!

Én leborulok ELÉD
MENNYEI ATYÁM
A SZÍVEDMÉLYE-ŐSALAPPÓLUSÁBAN
AZ ÖRÖK SZERETETBEN
nagyon mélyen alázatos és megbánó
szívvel kérve TÉGED
bocsásd meg nekem a bűneimet ezen a Földön!

Én SZERETETTÉ akarok válni
csak izzó irgalmas
JÉZUS-MÁRIA-SZERETETTÉ
kivétel nélkül minden lélekhez, hogy
A TE MENNYED IGAZ GYERMEKÉVÉ
válhassak már itt ezen a földön
A TE KEGYELMED
által.

Én megbocsátok
minden embertestvéremnek
és kitörlöm vétkeiket
örök időre és örökkévalóságra,
miként én benneteket
szeretett embertestvéreimet kérlek
bocsássátok meg bűneimet
melyeket ellenetek vétkeztem.

Kérlek légy irgalommal hozzám
MENNYEI ATYÁM JÉZUS
és emelj föl engem
a bűneimből és gyengéimből;
én TÉGED akarlak követni
A TE SZENT SZŰZANYÁDBAN MÁRIÁBAN
az én MEGVÁLTÓ-SZENTANYÁMBAN
fenntartás nélküli engedelmességgel
mindörökké,
hogy a saját magam
tiszta tükrébe tekinthessek!

Mindörökkön-örökké szálljon a köszönetem
HOZZÁD
és teljesüljön be fölöttem mindenkor
A TE EGYEDÜLI SZENT AKARATOD!

ÁMEN

© Lichtkreis Christi e.V.

Nincsenek megjegyzések: