20091105

HÍVOM A CSALÁDOKAT 2009 novemberében

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!
A jog nem dönthet a magzat életéről
Mi az előbbre való - az élethez való jog, vagy a nőnek a döntési joga arról, hogy megfogant gyermekét meg akarja-e szülni, vagy nem? Lehet-e olyan szabályrendszert alkotni, amely pontosan és egyértelműen meghatározza, mi jogosítja fel az anyát (és orvosát) a megfogant élet elpusztítására? A szexualitását kontrollálni nem képes ember hivatkozva a túlnépesedésre, a természet erőinek kimerülésére minden eszközt megragad, hogy korlátozza termékenységét, az erkölcsi megfontolásokat viszont félretolja.
A jog mindenkire érvényes magatartási norma, megmondja, hogy mi a jó, a helyes, az igaz. Erkölcsi alapon kell állnia, hiszen az, ami erkölcstelen, nem jó és helyes. A jog mércéje, normája és célja az ember, mégpedig minden ember és az ember java. Az emberi jogok arra vannak rendelve, hogy az ember védelmét biztosítsák, nem pedig pusztulását. A legalapvetőbb emberi jog az élethez való jog, a jog tehát soha nem adhat felhatalmazást az élet kioltásához, sem az élet kezdetén, sem pedig végén. Mégis, egyre többször halljuk, hogy a nőnek joga van eldönteni, hogy megfogant gyermekét meg akarja-e szülni, vagy nem, azaz hogy életre, vagy halálra ítéli; azok pedig, akik a halálos ítéletet végrehajtják, nem vonhatók felelősségre, nem követnek el jogtalanságot. Parlamentek, politikusok, államférfiak követelik: egészítsék ki az Emberi Jogok immár 61 éve elfogadott nyilatkozatát a nők abortuszhoz való jogával.
Mi segíthet egy-egy esetleges megtorpanás után az élet tiszteletének helyreállításában? Hogyan érvényesül öregeitek élethez való joga környezetetekben?
Az abortuszhoz való jog bevezetése súlyos támadás az élet és a család ellen. Először is szétrombolja a természetes és szerves anya-gyermek közösséget, ha a nő a foganás után elfogadhatja vagy elutasíthatja az anyai szerepet. E "jog" szószólói számára az anyaság csak abban a pillanatban kezdődik, amikor az anya a benne megfogant gyermeket elfogadja és nem él az abortuszhoz való "jogával". Így csorbát szenved az emberek között lehetséges legszorosabb kapcsolat, az anya és gyermeke közötti kölcsönös kapcsolat. Az anyaság ugyanis nem egyoldalú kapcsolat, hanem két személy, az anya és a gyermeke között kibontakozó lelki és testi természetű kapcsolat.
Az nők abortuszhoz való "joga" korlátozza a férfinak férji és apai jogait is. A nemzés egyszerre jelenti az anyaságot és az apaságot, s egyik a másik által valósul meg. Az emberi élet továbbadásának természetét nem lehet önkényesen megbontani anélkül, hogy az emberi lét és a család lényegének alapját meg ne rengetnék. A nő gyermeke élete felett rendelkező "jogának" kinyilvánítása korlátozná a család egészének jogait, ez pedig elkerülhetetlenül a család hanyatlásához vezetne. "A család jogai azonban nem egyszerűen a családtagok jogainak matematikai összege, mert a család több, mint egyes tagjainak összege." (Gratissimam sane, 17.) A család nem a halál, hanem az élet, a szülők és a gyermekek közössége. A szülők által életre hívott gyermek életéről vagy haláláról való döntésnek a nő kizárólagos "jogává" tétele atomizálja a családot, ez pedig, megszünteti élet- és a szeretet-közösség jellegét és felszámolja a családnak a társadalomban betöltött alapsejt szerepét. Az abortusz-jog szószólói számára a család a nemek közötti küzdelem, a konfliktusok, az önzések és a családot alkotó személyek jogaiért vívott harc színtere. Mindez súlyos támadás az egész társadalom, az emberi közösség ellen.
Hogyan tudjátok gyermekeiteket megtanítani az élet feletti örömre? Hogyan magyarázzátok nekik családotok "alapsejt" szerepét?
Az abortusz-jog szószólói különös érveket sorakoztatnak fel e "jog" törvényesítése mellett. Szerintük a föld kimerülőben lévő erőforrásait veszélyezteti a szabályozatlan termékenység, ezért az Emberi Jogok közé fel akarják vetetni a termékenység szabályzására szolgáló bármely eszközhöz való hozzáférés jogát. Az igazság ezzel szemben az, hogy földünk erőforrásait épp azok a fejlett országok veszik igénybe mértéken felül, amelyeknél a termékenység igen alacsony. Az ifjúságot idejekorán fel kívánják világosítani: a szexualitás független a termékenységtől, termékenységüktől való megszabadulás azonban elősegíti önmegvalósításukat. Arról nem szólnak, hogy ha a szülők a gyermek életéről megfoganása előtt hoznának felelős döntést, akkor eltávolításáról, azaz megöléséről szó sem eshetnék. Azt állítják, hogy a nőket az anyaság hátrányos helyzetbe hozza a férfiakkal szemben, a gyermek világrahozatala károsítja a női szervezetet. Számtalan tudományos felmérés bizonyítja ezen állítások valótlanságát, a nő épp az anyasággal teljesedik ki. A fogamzásgátló szerek káros hatása pedig egyre nyilvánvalóbb, a szervezet tartós rákényszerítése normális működésétől való eltérésre maradandó károsodást okoz. A termékenység szabályzásának természetes módszerei azonban lehetővé teszik mind a szülők, mind gyermekeik javának szolgálatát. Az abortuszt előidéző tabletták használata az anyának ugyan kényelmes, szervezetét azonban károsítja, a gyermeket épp úgy elpusztítja, mint az abortuszklinika.
Hogyan tudjátok földünk erőforrásaival való felelős gazdálkodásra tanítani gyerekeiteket? Mit tudtok tenni azért, hogy gyermekeitek kapcsolatait az önzetlenség jellemezze, hogy ne csak az "önmegvalósításra", hanem a "te-megvalósításra" is figyeljenek?
Minden abortusznak két áldozata van: anya és gyermeke, de veszélybe sodorja a családot is. Az áldozatok közül a veszélyeztetettebb a gyermek, ő nem tud küzdeni életéért. Sokszor az anya is nehéz helyzetben van, nem tudja, hova fordulhat tanácsért, segítségért, amikor úgy látja, hogy élete zátonyra futhat egy nem várt gyermek jelentkezése miatt. Az életvédők azért szállnak síkra, hogy a törvény biztosítson a nőknek lehetőségeket az abortusz elkerülésére, döntésük újragondolására, létesüljenek intézmények anyák és nem várt, de mégis világra hozott gyermekük gondozására. Egyes országokban már az is eredménynek számít, ha a teljes szabaddá tétel helyett korlátozzák az abortusz engedélyezésének körülményeit, pl. meghatározzák a nő minimális életkorát, a magzat korát, az egészségi kockázatokat. Az abortusz jogot követelők minden korlátozás eltörlését akarják. Vannak országok, ahol az abortuszra jelentkező nőnek többször is tanácsadáson kell részt vennie, az egyes tanácsadások között gondolkodási időt adva, és a nőnek az abortusz mellett alternatív lehetőségeket ismertetve. Abban azonban mindenki egyetért, hogy sem ezek a jó és értékes kezdeményezések önmagukban, sem egy esetleges abortusz-tilalom nem hozhat végleges és megnyugtató megoldást.
Az ember nem csupán biológiai tényező, nem is termelő, vagy fogyasztó, hanem Isten képmására teremtett, egyedülálló méltósággal rendelkező lény. Isten minden egyes embert szeretetből és szeretetre, boldogságra teremtett és meghívott az örök boldogságra. Aki így tud nézni minden embert, a saját meg nem született gyermekét is, az soha nem fog az abortusz mellett dönteni. "Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és megtartják azt!" (Lk 11, 28)
Hogyan tehettek tanúságot környezetetekben, a családban, iskolában, munkahelyen emberképetekről? Mennyire volt harmóniában szüleitek, nagyszüleitek emberképében a test, a lélek és a szellem?
Levelem kiegészítéseként figyelmetekbe ajánlom a MKPK Boldogabb családokért c. körlevele 112-115. pontját.
Bíró László
a MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
A MKPK A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT című körlevele (1999) a Magyar Katolikus Egyház honlapján olvasható.

20091101

Problémák a házasságban

I. rész

"Isten... adja meg nektek,az egyetértés lelkét..."(Róma 15:5)

Túl sok házaspár küzd olyan „ gyógyítható” problémákkal, melyeket a négy házassági mítosz egyike okoz.

Meg tudom változtatni társamat, ha igazán próbálom. Add fel ezt! Ha azt a „nagyszerű” tervet követed, miszerint keményen küzdesz és nem adod fel, gondold át újra! A Biblia azt mondja: „ … ne gondold magad többnek, mint ami vagy …” (Róma 12:3)

Az igazság az, hogy te csak saját magadon formálhatsz. Ha te változtatsz a tánclépésen, házastársad is ehhez kezdi igazítani lépteit. Továbbá, ha felismered saját hibáidat és igyekszel kijavítani azokat, ezzel megnyered a társad bizalmát, és olyan környezetet teremtesz, amely elősegíti a változást. Íme itt van néhány dolog amit megtehetsz:

a) Dicsérd azokat a tulajdonságait, melyeket legjobban becsülsz (emlékszel az udvarlás idejére?) és építsd ezeket! Amikor pozitív változást látsz, ismerd el, és bátorítsd!

b) Ne hagyd, hogy a helyzet fokozódjon! Tedd szokásoddá, hogy megkérdezed: „Foglalkoztat valami, amiről nem beszéltünk mostanában?” A Biblia azt mondja, ne feküdjetek le haraggal (ld. Efézus 4:26), tehát kezeljétek a dolgokat, mielőtt nehezteléshez vezetnének, és viszályt okoznának!

c) Próbálj megértőbb lenni! Amikor az emberek meg nem értést tapasztalnak, még inkább megmakacsolják magukat és ellenállnak a változásnak.

d) Csökkentsd a társadtól való függésedet! Emlékezz rá, senki sem töltheti be mindig minden szükségedet! Szükséged van barátokra, akikkel beszélgethetsz, és közös tevékenységet folytathatsz.

e) Mindezek mellett légy türelmes – te sem vagy tökéletes! Kérd Istent, hogy adja nektek az „egyetértés lelkét”! Tartsd észben, hogy az önkontroll az Isten Szentlelkével való betöltetés eredménye, nem pedig emberi ertőfeszítés. (ld. Galata 5:23)


II. rész

"Isten... adja meg nektek,az egyetértés lelkét..."(Róma 15:5)

Egyszerűen nem illünk össze. A házasságban az egyet nem értés öt kategóriába sorolható: pénz, szex, anyós-após, gyerekek és a házimunkával kapcsolatos felelősségvállalás.

Túl sok házaspár azt gondolja, hogyha ezeken a dolgokon vitatkoznak, az automatikusan váláshoz vezet. A konfliktus nem öli meg a kapcsolatot! Az a fontos, hogyan kezelitek, nem pedig az, hogy létezik.

Egy asszony ezt mondta: „ A férjem gyűlöli a konfrontációt, ezért amikor problémák adódtak a házasságunkban, ő egyszerűen elment. Én majd felrobbantam, és semmi sem oldódott meg. Végül meg tanultunk beszélni a nézeteltérésekről és kezelni azokat – ő többé nem ment el és én nem kezdtem hisztizni. Ez működött… most együtt dolgozunk azon, hogy megoldjuk a problémákat”

A harag csak egy mód érzelmeink kifejezésére; Isten nem tévedett, amikor ezt is beletervezte. De azt akarja, hogy megfelelően kezeljük (ld. Máté 6:15). Az, hogy ideges vagy, még nem jogosít fel arra, hogy kiabálj, és ajtókat csapkodj. Salamon azt mondta: „Szabadjára engedi haragját a bolond… de a bölcs kontroll alatt tartja magát.” (Példabeszédek 29:11)

A meggondolatlan szavak sebeket okoznak, és nem lehet visszaszívni őket.

Dávid azt mondta: „Haragotokban ne vétkezzetek… csendesítsétek le szívetek!” (Zsoltárok 4:5) Más szavakkal: gondolkozz, figyelj és nyugodj le, mielőtt cselekszel! És soha ne folyamodj a megbélyegző szavakhoz (ld. Máté 5:22); ezek semmi jót nem szolgálnak, de szándékosan bántják az embert.

Manapság a pereskedés és a megtorlás kultúrájában élünk, de a szemet szemért, fogat fogért elvre épülő házasság csak szenvedéshez vezet. Isten azt mondja: „Ne álljatok bosszút önmagatokért… Enyém a bosszúállás, én megfizetek” (Róma 12:19). Fizikailag és érzelmileg belebetegedsz abba, ha a keserűséget táplálod. Tehát engedd el és kérd Istent, hogy töltse be szívedet az ő szeretetével. És Ő meg is fogja tenni!


III. rész

"Isten... adja meg nektek,az egyetértés lelkét..."(Róma 15:5)

Már nem szeretjük egymást. Hallottál már arról a nőről, aki újsághirdetést adott fel a következő szöveggel:"Férjet keresek". Nagyon sok választ kapott, mely mind ugyanazt tartalmazta: "Megkaphatod az enyémet!" Komolyra fordítva, ha a negatív hozzáállás és a keserűség aláássa házasságodat, itt az ideje néhány változásnak, a következők segítségével.

1) Emlékezz a történtekre! Valószínűleg jó barátként kezdtétek. Tehát kérdezd meg magad, hogyan bánnál a legjobb barátoddal, ha kapcsolatotokban problémák merülnének fel. Nem ítélkezően és védekezően,igaz? Kezdetben mi vonzott titeket egymáshoz? Mikor lettetek szerelmesek? Hogyan viselkedtetek, amikor jól mentek a dolgok? Idézd vissza emlékezetedben a legjobb pillanatokat és ismételgesd őket!

2) Összpontosítsd gondolataidat arra, hogy Isten mire képes! Ne a társad legjobb tulajdonságaiban bízz, hanem kezdj el hinni abban, hogy Isten teljesen át tudja formálni kapcsolatotokat. Ne feledd, sokkal inkább képes vagy arra, hogy megváltoztasd a házastársadra vonatkozó véleményedet, mint azt gondolnád. Tehát koncentrálj a házasságoddal kapcsolatban azokra a dolgokra, melyek "jó hírűek"!(Filippi 4:8)

3) Alakíts ki magadban figyelmes viselkedést a kapcsolatotok érdekében! Írj egy listát azokról a dolgokról, amelyekről tudod, hogy házastársadat boldoggá tennék! Figyelj a részletekre is! Például öleld meg férjed, ha hazaérkezik a munkából egy kemény nap után, vagy segíts feleségednek a házimunkában. Légy figyelmes! Töltsd meg újra a kapcsolatotokat figyelmességgel, előzékenységgel!

4) Nézd a társadat Isten szemével! Megpróbálni úgy szeretni másokat, ahogyan Isten szeret minket, ez jó szabály minden kapcsolat számára, csak nem a házasságra. És ha nem szereted magad, emlékezz arra mit mondott rólad Isten: áldott vagy... szeretett ...értékes... és csodálatosan megalkotott!


IV. rész

"Isten... adja meg nektek,az egyetértés lelkét..."(Róma 15:5)

Semmi sem tudja rendbe hozni a kapcsolatunkat. Egy asszony egyszer megkérdezte a barátnőjét: „Miért nem a megfelelő ujjadon hordod a jeggyűrűdet?” A barátnője így felelt:

„Mert nem a megfelelő férfihoz mentem férjhez.” Ismerősen hangzik? A legnagyobb hiba, amit elkövetsz, ha letudod a dolgot annyival, hogy azt hiszed, nem a megfelelő személlyel házasodtál össze, és semmi sem mentheti meg a házasságodat, legfeljebb egy csoda.

A jó hír ma az, hogy Isten még mindig nem szállt ki a csoda üzletágából. Vele „semmi sem lehetetlen” (Lukács 1:37) Ezért, amikor a problémák leküzdhetetlennek tűnnek, ez az Isten visz át rajtuk. Jeremiás azt mondja: „Uram, Te alkottad az eget és a földet nagy hatalmaddal… Neked semmi sem túl nehéz.” (Jeremiás 32:17) Az a baj, hogy közülünk túl sokan élnek a valószínűség birodalmában, azt gondolva, hogy a dolgok valószínűleg nem lesznek jobbak… valószínűleg mindig lesznek pénzügyi gondok … valószínűleg el fogunk válni.

Ehelyett a lehetőségek birodalmában kellene élnünk! A hit a biztos bizonyosság abban, hogy meg fog történni, amit remélünk… és a nem látható dolgoknak a bizonyítéka.” (Zsidók 11:2)

A Biblia azt mondja: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29:11) Ha elcsüggednél a kapcsolatotok miatt, próbáld a gondolataidat arra összpontosítani, amit Isten képes tenni8. A Biblia azt mondja, ha kitartóan keressük őt, meg fogjuk találni (ld. 2Krónikák15:2). Ő nem valami távoli Istenség, akinek semmilyen kapcsolata sincs az életed mindennapi kihívásaival. Nem, Ő azt szeretné, ha bensőséges kapcsolata lehetne veled, hogy használd az Ő erejét és hatalmát arra, hogy átalakítsd a házasságodat valami maradandóvá és csodálatossá.