20130502

Kedves Testvérek!

A házasság Isten nagy ajándéka a szeretetre teremtett embernek. Ez a kincs azonban kiaknázatlan marad, ha az ember nem tud élni vele. Bonyolult világban élünk, az embert kicsi gyerekkorától számtalan jó és rossz behatás éri, nem könnyű eligazodni. A házasságra, és az arra épülő családi életre sem könnyű jól felkészülni, de nincs könnyű dolga a felkészítésre hivatott lelkipásztoroknak és segítőiknek sem.

Az utóbbi évtizedekben zajló – és még korántsem lezárult – gyors változások hatására a párkereső fiatalok újszerű elvárásokkal, az életről, boldogulásról, sikerről a régebbi időktől eltérő, de egymásétól is nagyon sokban különböző képzettel fordulnak egymás felé. Bármilyen gondosan készítik fel őket az esküvőjükre, ha házasságukban csak kapcsolatuk legalizálását, életük keretét látják, nehezen válnak a társadalom boldog és boldogító alapsejtjévé. Ezért fontos, hogy ne csupán az esküvőre, hanem a házasságra, az életen át tartó közös útra készítsék fel őket. Valójában egy hosszú folyamatról van szó, amelynek a párkapcsolat kezdetén, sőt, még előbb el kell kezdődnie, még mielőtt a fiatalban felébred a párkapcsolat iránti vágy. A fiataloknak sok elméleti és gyakorlati ismeretre van szükségük, de legalább ennyire fontos az önátadásra, a hiteles házastársi szeretetre nevelés, az egyház és a civil társadalom jövőjét építő új családok alapítására való készség kialakítása. Nem könnyű az adott körülmények között a leghatékonyabb módszereket megtalálni, de nagyon fontos, hogy elősegítsük a fiataloknak az egyházi közösségbe való beilleszkedését, hogy azután házasként is a közösség alkotó tagjai maradjanak.

Az Olasz Püspöki Konferencia Család- és Életügyi Bizottsága belátva, hogy a hagyományos jegyes oktatás néhány alkalomból álló tanfolyama nem képes a mai fiatalokat a keresztény házasságra és családi életre megfelelően felkészíteni, évek óta munkálkodik a szemléletváltáson, az új időknek és a Katolikus Egyház tanításának is megfelelő házassági felkészítés megalapozásán. Az elméleti alapokat egy tanulmánykötetben foglalták össze (megjelent magyarul Jövőnk a család – A jegyesség címmel, Új Ember kiadó, 2005), ezt követték a lelkipásztori irányelvek, melyet magyarul most adunk közre A házasságra és a családi életre való felkészítés lelkipásztori irányelvei címmel. (A kiadvány nyomtatott formában a Szent István Társulat könyvesboltjaiban kapható, interneten pedig itt található: http://www.katcsal.hu/2013_2ne/hazassagra_felkeszito.pdf ) E kis könyv kiadásával hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy ebben a nehéz, nagy felelősséggel járó, de áldásos munkában nálunk is egy új szakasz vegye kezdetét.

Kérjük a Szentlelket, mutassa meg nekünk a házastársi szeretetre való nevelés új formáit, segítse a házasságra készülőket és az őket felkészítőket útjukon. Kérjük mindannyiukra, a szerelmesekre, a házasságra készülőkre, a házasokra és lelkipásztoraikra a Boldogságos Szűz oltalmát.


Bíró László
az MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Nincsenek megjegyzések: