20111215

Zsoltár jó házasságért:

Föld és ég Ura, Istene, kezed alkotta a szellőt és az esőt, füled szabályozta be a hullámokat és a pázsit kis éji ciripelőit:

Áldd meg őket e napon!

Ragyogtasd arcukon világosságodat, amint átlépik a házasélet küszöbét.

Lelkük nyíljék tágra a nap előtt, és értelmük nyíljék meg a kölcsönös megértés fénye előtt.

Legyen a megelégedettség a fejük fölötti tető, és az alázatosság legyen a szőnyeg a lábuk alatt.

Adj nekik gyöngédséget a szomorúság napjaiban és a szeretet büszkeségét örömeik napján.

Gyermekeik hangja csengjen édesen a füleikben, és gyermekeik arca ragyogja körül családi tűzhelyüket.

Az irigység gonosz madara soha ne sötétítse útjukat, és az irigység méregfogai soha ne harapjanak a kezükbe.

Adj nekik fennkölt szívet.

Lakozzék a szépség velük – a rézlábasok fényében és a lentakarókon, a porcelánok ragyogó felszínén és a poharak csillogásában. Add nekik, ó, Urunk, az egyszerű élet áldásait.

Adj nekik jó házasságot.

Mindörökkön örökké.

Nincsenek megjegyzések: