20090523

Isteni (belénk öntött) erények: hit, remény, szeretet.

Erkölcsi (természetes) erények: okosság, igazságosság, mértékletesség, lelkierősség.

Szellemi képességek: értelem, emlékezet, akarat.

A Szentlélek 7 ajándéka (Iz 11.2): bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem.

A Szentlélek gyümölcsei (Gal 5.22): szeretet, öröm, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.

Hét főbűn: kevélység, irigység, harag, torkosság, bujaság, restség, fösvénység.

Harcolunk: kívánságaink, a világ és az ördög ellen.

Utak: tisztulás, megvilágosodás, egyesülés.

-Nem szoríthatók merev keretek közé.

-Érvényes az ima idejére s az ember mindennapjaira.

-lehet aktív (emberi cselekvés Isten kegyelmével)

-lehet passzív (Isten cselekszik s a lélek csak elszenvedi)

Megismerés: Isten-ismeret + önismeret.

Vigasztalások lehetnek: az Istentől, a gonosz lélektől, magától az emberi természettől.


GifsZone.com Tons of Gifs!

Nincsenek megjegyzések: