20090312

Az ima-őrálló fogadalma

Az ima-őrálló fogadalma
Én, ............................................ (név), elkötelezem magam a Mindenható Úristen előtt, hogy naponta imádkozom .............................................. ?ért ( a várandós anya neve), az ő meg nem született kisbabájáért, a gyerek apjáért és testvéreiért.

Elkötelezem magam arra, hogy telefon, levelezés vagy látogatás révén, egy héten legalább egyszer tartom a kapcsolatot a várandós anyával. Fogadom, hogy imádkozom az anyáért a vajúdás és a szülés ideje alatt. Továbbá kitartok az imádságban és legalább még két hétig tartom a kapcsolatot a családdal a kisbaba születése után. Felismerem Isten tökéletes akaratát és azt, hogy minden élőnek Ő a teremtője.
Én Isten tökéletes akarata megvalósulásának vagyok az eszköze. Elkötelezem magam arra, hogy közbenjáró imaszolgálatot vállalok ezért a családért.


Dátum:_______________________

Aláírás________________________

Nincsenek megjegyzések: